2 276 перегляд(ів)

Конспект уроку: Використання неметалів та їхніх сполук. Кругообіг неметалічних елементів у природі. Парниковий ефект

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про неметалічні елементи та їхні сполуки; розширити знання учнів про неметали; ознайомити учнів з поняттям «адсорбція» на прикладі активованого вугілля, показати його застосування; розвивати екологічну грамотність учнів на прикладі явища парникового ефекту; підготувати учнів до контрольної роботи з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки».

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок.

Форми роботи: семінар, робота в групах, самостійна робота.

Обладнання: періодична система хімічних елементів, таблиця розчинності; картки-завдання, матеріали для підготовки відповідей.

ХІД УРОКУ

 1. Організація класу
 2. Перевірка домашнього завдання, мотивація навчальної діяльності

Кругообіг неметалічних елементів у природі Вступне слово вчителя

III. Використання знань, умінь і навичок для виконання тренувальних вправ

Учні об’єднуються в п’ять-десять груп, кожна з яких отримує картку-завдання із запитаннями для підготовки відповідей під керівництвом учителя безпосередньо на уроці. (Доцільно організувати цю роботу попередньо як домашнє завдання до уроку.)

Під час роботи вчитель проводить консультації й допомагає підготувати правильну відповідь.

Групові завдання

 1. Дайте характеристику хімічного елемента.
 2. Охарактеризуйте фізичні й хімічні властивості простої речовини, утвореної елементом.
 3. Наведіть приклади використання простої речовини й найбільш використовуваних сполук хімічного елемента.
 4. Опишіть кругообіг неметалу в природі.
 5. Складіть схему перетворень за участі сполук хімічного елемента та складіть рівняння хімічних реакцій.

*6. Розв’яжіть задачі.

Задачі для груп

Група 1. Нітроген

Обчисліть масову частку виходу амоніаку відносно теоретичного, якщо відомо, що в результаті проходження через колону синтезу азоту масою 2,32•103 кг одержали амоніак масою 2,58•103 кг.

Група 2. Сульфур

Апаратник печі випалу за добу подав у піч колчедан, що містить ферум дисульфід Гей2 масою 2,4•105 м3. Який об’єм сульфур (ІУ) оксиду при цьому утвориться (н. у.)?

Група 3. Фосфор

За зміну оператор установки виробництва подвійного суперфосфату подав у реактор 6,287•104 кг кальцій фосфату, а також водний розчин ортофосфатної кислоти масою 1,235•105 кг із масовою часткою кислоти 70 %. Обчисліть масу кальцій дигідрогенфосфату, що утворився.

Група 4. Карбон

Обчисліть об’єм карбон(ІІ) оксиду за н. у., що утвориться в газогенераторі з вугілля масою 1 т, якщо масова частка Карбону у вугіллі становить 92 %, а виробничі втрати продукту реакції дорівнюють 10 % .

Група 5. Силіцій

Обчисліть масу кварцового піску, кальцинованої соди й вапняку, необхідних для одержання скла для шибок масою 2,4•104 кг, якщо вихід продукту реакції становить 90 % від теоретично можливого.

Групи виконують завдання й після завершення роботи доповідають про результати.

 1. Підбиття підсумків уроку
 2. Підбиття вчителем підсумків уроку, зупинка на питаннях екології
 3. Адсорбція

Адсорбція — це поглинання газів або розчинених речовин з розчину поверхнею твердого тіла або рідини. Адсорбція є одним із видів сорбції. Адсорбція відбувається під впливом молекулярних сил поверхневого шару адсорбенту. У деяких випадках молекули адсорбату (речовини, яка поглинається) взаємодіють з молекулами адсорбенту й утворюють з ними поверхневі хімічні сполуки (хемосорбція). За постійної температури фізична адсорбція посилюється внаслідок підвищення тиску або концентрації розчину. Процес, зворотний адсорбції, називається десорбцією.

Адсорбенти — високодисперсні природні або штучні матеріали з великою площею поверхні, на якій відбувається адсорбція речовин з газів або рідин, що стикаються з нею. Для очищення повітря й води від шкідливих речовин на очисних спорудженнях широко використовується метод адсорбції. Найбільш широко використовувані адсорбенти: активоване вугілля, силікагелі, алюмосилікагелі, оксиди й гідроксиди деяких металів, губчасті метали, природні мінерали.

Учитель підбиває остаточні підсумки уроку, оцінює роботу груп.

 1. Домашнє завдання

Повторити властивості неметалічних елементів та їхніх сполук, підготуватися до контрольної роботи з теми «Неметали та їхні сполуки».

Icon of 22 21 22 21 (8.8 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *