2 724 перегляд(ів)

Конспект уроку з хімії 10 клас: Періодичний закон, періодична система хімічних елементів. Будова атома

Цілі уроку: актуалізувати знання учнів про структуру періодичної системи хімічних елементів, періодичну залежність властивостей хімічних елементів та їхніх сполук від будови атома; розвивати вміння використовувати теоретичні знання для прогнозування властивостей елементів та їхніх сполук на підставі знань про будову атома; розвивати навички складання електронних формул і електронних схем будови атомів s- і p-елементів (І-ІІІ періодів).

Тип уроку: повторення й систематизації знань.

Форми роботи: фронтальна,групова.

Обладнання: схема до уроку 1, набори трафаретів моделей атомів.

Демонстрація 1. Періодична система хімічних елементів, ряд активності металів.

Демонстрація 2. Моделі будови атомів елементів І та II періодів.

ХІД УРОКУ

  1. Організація класу
  2. Актуалізація опорних знань учнів з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів у світлі теорії будови атома»
  3. Фронтальна бесіда за основними питаннями теми (з використанням схеми 11)

На партах учнів знаходиться пам’ятка «Перелік нових і вивчених понять».

♦    Дайте визначення поняття «хімічний елемент».

  1. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

♦    Наведіть формулювання періодичного закону Д. І. Менделєєва й сучасне формулювання.

1)  Періодична система — графічне вираження періодичного закону

— Скільки періодів і груп у періодичній системі хімічних елементів?

2)  Склад атома

♦    Опишіть склад атома відповідно до сучасних уявлень.

♦    Чому дорівнює заряд ядра атома?

♦    Які елементи називаються ізотопами? Де в періодичній системі розташовані ізотопи?

3)  Будова електронної оболонки атома

♦    Що називається електронною оболонкою, або шаром?

♦    Згадаймо основні закономірності руху електронів у атомі.

♦    Як описується стан електронів у атомі?

(Заповнюємо таблицю в схемі 1.)

♦    Подумайте, який зміст виразу n = 0?

♦    Визначте, які з наведених позначень підрівнів не відповідають можливим:

 

 

 

*    а) Орбітальне (побічне) квантове число l

♦    Згадайте, які форми електронних орбіталей вам відомі.

*    б) Магнітне квантове число тl,

Фізичний зміст магнітного квантового числа.

♦ Визначте число можливих орієнтацій у просторі d-орбіталі.

Виходячи зі здійснених міркувань, робимо висновок: s-підрівень умовно зображується однією коміркою, p-підрівень — трьома, d-підрівень — п’ятьма, а f-підрівень — сімома комірками (наприклад, квадратами або лініями).

*    в) Спінове квантове число ms

* Розподіл підрівнів за енергіями виражається рядом (у порядку збільшення енергії):

Is, 2s, 2р, 3s, Зр, 4s, 3d, 4р, 5s, 4d, 5р, 6s, 4/, 5d, 6p, 7s, 5/, 6d, Ip…

Ця послідовність виражається енергетичною діаграмою.

♦   Розподіліть по орбіталях р-підрівня:

а) 3е;                                б) 5е;

в) 2е;                                г) 6е;

♦   Яке правило встановлює порядок заповнення підрівнів?

♦   Наведіть приклади електронної будови атомів Сульфуру, Флуору, Кальцію, Феруму.

♦   Валентні електрони?

4) Характеристики хімічних елементів відповідно до положення

у періодичній системі та закономірності їх змін у групах та періодах

III. Керована практика

Завдання 1. Дайте характеристику хімічного елемента, використовуючи періодичну систему хімічних елементів і план (на столах в учнів):

«Естафета» між групами або в усній фронтальній бесіді

Учні класу об’єднуються в чотири групи, кожна з яких отримує елемент. Один учень пише на дошці один з пунктів його характеристики, наступний виходить до дошки тільки після того, як попередній виконав завдання, при цьому решта учнів виконує завдання в зошитах. Правильність відповідей перевіряється вчителем разом із класом.

На розсуд учителя й залежно від підготовленості класу завдання можна використовувати для фронтальної, групової або індивідуальної роботи.

Завдання 2. Визначте кількість орбіталей на третьому енергетичному рівні. Укажіть ці орбіталі та їх позначення.

Завдання 3. Визначте, атом якого елемента має електронну формулу Is2 2s26 3s21.

Завдання 4. Обчисліть масу води, що знадобиться для реакції з 200 г оксиду елемента, електронна формула якого має закінчення … 3s23p64s2..

Завдання 5. Відносна атомна маса елемента Бору становить 10,811. Відомо, що Бор має два природні ізотопи: В-10 і В-11. Обчисліть масову частку кожного ізотопу в природному Борі.

Завдання 6. 10 г металу з електронною формулою ls22s22p63s1 помістили у воду. Одержаний водень спалили в кисні. Яка маса води утворилася в результаті згоряння водню?

Завдання 7. Радіус якого атома більший: Бору чи Оксигену, Карбону чи Силіцію? Чому? Поясніть.

Завдання 8. Який з оксидів більш кислотний: сульфур(УІ) оксид чи хлор(УІІ) оксид, нітроген(У) оксид чи бор оксид? Чому? Поясніть.

Завдання 9. Який з оксидів більш основний: натрій оксид чи магній оксид, бор оксид чи алюміній оксид? Чому? Поясніть.

  1. Підбиття підсумків і висновки

Оцінюємо роботу учнів, оцінки виставляємо за бажанням учнів.

  1. Домашнє завдання

Повторити періодичний закон, матеріал про будову атома, хімічний зв’язок.

Частина завдань керованої практики (на розсуд учителя, індивідуально для учнів) дається для самостійного виконання вдома.

Icon of 2  1 2 1 (12.7 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *