3 233 перегляд(ів)

Конспект уроку з хімії 7 клас: Речовини. Чисті речовини та суміші

Цілі уроку:   повторити відомості про речовини, суміші та їхні властивості; навчити учнів розрізняти фізичні
тіла, матеріали, речовини; повторити поняття «чисті речовини» та «суміші», основні спосо­би розділу сумішей; продовжити знайомство з лабораторним устаткуванням і методикою проведення хімічного експерименту.
Тип уроку:   комбінований.
Форми роботи:   бесіда, розповідь, демонстрації, самостійна робота з опорною схемою, робота в групах.
Обладнання:   хімічні склянки, фільтр, лійка, ділильна лійка, холодильник, дистилятор, крейда, вода, рос­линна олія.

ХІД УРОКУ

І. Організація учнів

II. Перевірка домашнього завдання

Фронтальна бесіда

1. Що вивчає хімія?

2. Що називають фізичним тілом?

3. Що називають хімічною речовиною?

4. Наведіть приклади фізичних тіл і хімічних речовин,

(Цвях — залізо, свічка — парафін, стілець — деревина, ваза — скло)

5. З яких структурних частинок складаються речовини?
(Атомів, молекул, йонів)

6. Згадаймо з курсу природознавства, чим відрізняються речовини одна від одної.

(Фізичними та хімічними властивостями)

7. В якому агрегатному стані можуть перебувати речовини за нормальних умов?

(Твердому, рідкому, газоподібному)

III. Вивчення нового матеріалу

1. Актуалізація опорних знань

Наведіть приклади фізичних і хімічних властивостей речовин.

Речовини використовуються як матеріали для виготовлення фізич­них тіл.

Прокоментуємо ланцюжок:

Речовина —> матеріал —> фізичне тіло.

Наведіть приклади. (Кожен учень самостійно в зошиті проводить свій ланцюжок і розповідає в класі.)

2. Засвоєння нового матеріалу

– Чи можна зустріти в природі чисті речовини? Наведіть приклади.
(Алмаз, гірський кришталь та ін.)

Більшість речовин у природі — суміші.

– Чим відрізняються чисті речовини від сумішей?

Чиста речовина має постійний склад і постійні властивості.

Суміші, навпаки, мають змінний склад; властивості окремих речо­вин у суміші зберігаються, а властивості суміші змінюються залежно від складу; суміш можна розділити на чисті речовини залежно від складу.

Приклад: чисте золото — м’який метал (з історії —- золоті монети).

Сплави золота — суміші з іншими металами — досить міцні та збе­рігають форму. Але золото в цих сумішах, як і раніше, не розчиняється в кислотах і лугах.

Суміші поділяються на однорідні й неоднорідні. Заповнимо таблицю:

  Однорідні Неоднорідні  
  Частки речовин можна розрізнити (вода і пісок) Частки речовин не можна розрізнити (чай з цукром)  

– Наведіть свої приклади сумішей. (Учні записують у зошиті та роз­повідають у класі.)

У курсі природознавства ми познайомилися зі способами розділу сумішей. (Заповнюємо схему.)

В основі розділу сумішей лежить той факт, що властивості речовин, які входять до складу суміші, зберігаються.

– Які суміші можна розділити, використовуючи відстоювання і де­кантацію?

ü  Нерозчинних твердих речовин і рідини.

ü  Рідин, що не змішуються. (Показуємо крейду у воді, олію у воді.)

ü  Фільтрування:

– нерозчинні речовини в рідині з використанням фільтрів — видаляє дрібні часточки нерозчиненої речовини.

(Показуємо фільтрування.)

ü  Випарювання і кристалізація:

–          розчинні речовини в рідині (наприклад, сіль із розчину).
Дистиляція:

– розділення розчинних одна в одній рідин (спирт і вода).
(Показуємо установку для дистиляції рідини, дефлегматор, при­клад — розділення нафти, що базується на різниці в температурах ки­піння).

3. Робота в групах із закріплення

Запропонуйте способи, розділення нижченаведених сумішей; на­звіть необхідне устаткування.

Група 1: сіль + вода + крейда;

Група 2: рослинна олія + вода + сіль. (Вважати, що сіль не розчиняється в рослинній олії.)

Група 3: залізний порошок + вода + пісок.

Група 4: тирса + вода + спирт.

Коментування представниками груп свого шляху розв’язання про­блеми, обмін думками з питання правильності й раціональності обрано­го шляху, коригування помилок.

IV. Підбиття підсумків уроку

На сьогоднішньому уроці ми згадали, що таке чиста речовина, су­міш, як саме взаємозалежні між собою речовини, матеріали та фізичні тіла, чим відрізняються хімічні сполуки та суміші, основні способи роз­ділення сумішей.

Назвемо ще раз, чим відрізняються хімічні речовини й суміші.

 

Хімічні речовини

Суміші

За складом постійний непостійний
За властивостями постійні залежать від складу
За можливістю розді­лення фізично неподільні можна розділити фізич­ними способами

Заповнимо опорну схему.

V. Домашнє завдання

Прочитати параграф. Відповісти на запитання до нього.

Творчі завдання:    ,

1). Запропонуйте спосіб розділення суміші:

сіль + залізні ошурки + спирт + вода.

2). Складіть суміш із речовин з вашого оточення і запропонуйте спосіб її розділення .

Icon of 5 5 (22.1 KiB)

Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *