5 640 перегляд(ів)

Конспект уроку з історії України 7 клас: Вступ

Мета:

  • сформувати в учнів цілісне уявлення про період виникнення та розквіту Київської Русі, формуючи компетентність з указаного періоду іс­торії;
  • формувати образні та логічні компетенції учнів;
  • прищеплювати інте­рес до вивчення історії Батьківщини.

Завдання: ознайомити (оглядово) учнів з найбільш важливими етапами періоду, що вивчається; звернути увагу на найбільш значущі моменти; вста­новити хронологічні рамки та нанести на лінію часу найважливіші дати з теми; скласти логічну схему теми; дати список запропонованих тем до­повідей, рефератів, список питань до тематичного оцінювання; виховувати інтерес до історичного минулого, акцентувати увагу на більш значущих мо­ментах історії Київської Русі.

Обладнання уроку: підручник, карта, списки тем доповідей (додаток).

Тип уроку: комбінований.

Епіграф уроку:

Звідки єсть пішла Руська земля

І хто перший почав у Києві князювати.

«Повість минулих часів»

ХІД УРОКУ

I.     Організаційний момент

Учитель. Від сьогодні ми з вами стаємо дослідниками славетної епо­хи в історії нашої Батьківщини, епохи величних звершень, які створили могутню державу середньовіччя — Київську Русь.

II.    Викладання нової теми, формування компетентності з теми

Учитель. Ці слова великого літописця XII століття стануть лейтмоти­вом нової теми, вивчення якої ми починаємо. Ми вивчимо й проаналізує­мо багато важливих питань: як створювалась Київська Русь; хто були її пер­ші князі; яким чином складалася система адміністративного, політичного, соціального устрою держави; прийняття християнства та видання першої збірки законів; боротьба з ворогами та пошуки порозуміння між собою.

1)   Пригадайте періодизацію історії України.

2)   Який етап ми починаємо вивчати? Які його хронологічні рамки?

У часовому полі період, який ми вивчаємо, охоплює кінець V — поча­ток XII ст. Основні події розташовані на стрічці часу:

•    кінець V ст. — заснування м. Києва;

•    602 р. — остання письмова згадка про антів;

  VIII ст. — утворення князівств у східних слов’ян;

•    839 р. — перша згадка назви «Русь»;

•    882 р. — похід Олега на Київ;

•    907, 911 роки — походи Олега на Царгород;

•    941, 944 роки — походи Ігоря на Візантію;

•    945 р. — повстання деревлян;

•    964 – 971 рр. — походи Святослава на Волгу, Північний Кавказ, Балкани;

•    972 р.— загибель Святослава.

¾                  Як бачите, період багатий на події, тож давайте подивимось, як вони розгортались у ці часи, і створимо логічну схему подій того часу.

У ході розповіді вчитель пояснює схему, яка вже намальована на дошці, учні переносять схему у зошити.

Учитель. У V ст. на землях полянського племінного союзу виникає місто Київ. Яка красива легенда розповідає про виникнення міста Києва? (Це матеріал 5 класу, який учні добре пам’ятають.)

Київ — центр майбутньої супердержави середньовічної Європи, яка виникла приблизно в IX ст. На цей час припадають літописні згадки під терміном «Русь» конкретного регіону — Середнього Подніпров’я. Похо­дження назви «Русь» досі викликає суперечки серед дослідників. Одні вва­жають, що вона походить від назв річок — Рось, Росава, Роставиця. Інші — від назви норманського племені Русь або від назви подушної податі «Русь», яку племена-данники складали хозарам. Серед перших київських князів згадуються також Аскольд і Дір. Наприкінці IX ст. територія Київської дер­жави опинилася під владою варягів на чолі з ватажком Рюриком. Почалась історія нової династії Рюриковичів.

Питання до класу

  • Поясніть поняття «династія».

Наступник Рюрика Олег захопив Київ, розширив територію Київської Держави, зробив два вдалих походи на Царгород. Ігор — воював з печеніга­ми, двічі ходив на Візантію, загинув під час збирання данини з деревлян. Дружина Ігоря — Ольга — придушила древлянське повстання, реформува­ла систему управління державою, відвідала Царгород, де прийняла христи­янство. Син Ольги — Святослав — розбив хозар, розширив територію Київської Русі, увійшов в історію як воїн-язичник. Київська Русь мала роз­винену економіку. Балтійське море — Чорне море — Дніпро — «шлях від варяг до греків» став основною торговельною артерією Європи. Вдоскона­лилися знаряддя праці і способи землекористування. Населення Київської Русі поділялось на декілька верств: верхівка (князі і бояри), незалежне на­селення (вільні мужі, ремісники, торговці, смерди), залежне населення (за­купи, рядовичі, холопи).

Учні закінчують складання логічної схеми.

Учитель. Таким чином, на нашій схемі висвітлені основні, найваж­ливіші моменти історії Київської Русі часів її створення та розквіту. На на­ступних уроках ми з вами докладніше дослідимо й вивчимо основні події і факти.

II.    Закріплення матеріалу

Бесіда за питаннями

1.  Який період історії нашої Батьківщини ми почали вивчати?

2.  Назвіть хронологічні рамки цього періоду.

3.  З яким регіоном літописи пов’язують назву «Русь»?

4.  Яке місто стало центром нової держави?

5.  Звідки походили перші відомі князі Русі?

6.   Як звали засновника нової династії київських князів, що прийшла до влади у 882 р.?

7.  Завдяки діяльності яких князів територія Русі збільшилася в декілька разів?

8.  Хто запровадив християнство на Русі? Коли це відбулося?

9.  За якого князя Київська Русь досягла найбільшого розвитку?

10. Які князі востаннє зуміли зберегти цілісність держави?

III.   Висновки та підсумки уроку

Оцінювання відповідей.

IVДомашнє завдання

1.    Опрацювати відповідний матеріал уроку.

2.    Повторити дати, розповідь за схемою.

Додаток

Тематика доповідей до теми «Виникнення та розквіт Київської Русі»

1.   Історико-географічна характеристика східнослов’янських племен — предків українців — напередодні утворення держави.

2.    Початки Київської держави. Походження назви «Русь».

3.    Норманська теорія.

4.    Віщий Олег та його походи.

5.    Ольга — перша княгиня-християнка.

6.    Князь-воїн Святослав.

Icon of Урок 1 Урок 1 (18.9 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *