1 541 перегляд(ів)

Конспект уроку: ЖИВЛЕННЯ, ЙОГО ТИПИ

Мета: дати поняття фотосинтезу, познайомитися з організмами, які мають гетеротрофний або автотрофний тип живлення.

Обладнання: кімнатні рослини, схеми, таблиці.

Тип уроку: формування нових знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Учитель. Ви знаєте, що для життєдіяльності живих організмів по­трібна енергія. Джерелом енергії на Землі є Сонце. Але тільки зелені рослини можуть безпосередньо використовувати енергію сонячного світла й перетворювати її на енергію поживних речовин, яка доступна всім організмам на Землі. Якби раптом на нашій планеті зникли всі зелені рослини, життя дуже швидко припинилося б, тільки-но тва­рини з’їли б усі органічні речовини. У чому ж полягає унікальність зелених рослин? IIІ. Актуалізація опорних знань та умінь учнів

  • Чим харчуються тварини?
  • Чим живляться рослини?

(Учні називають живий організм та його основну групу їжі. Учителю треба підвести учнів до висновку, що тварини не можуть отримувати по­живні речовини за допомогою сонячної енергії на відміну від рослин.) IV. Вивчення нового матеріалу

1. Типи живлення у тварин та рослин

(Учні у своїх зошитах складають порівняльну таблицю.)

Для життєдіяльності всіх живих організмів потрібна енергія. Енер­гія не створюється з нічого і не зникає в нікуди. Вона існує в різних формах: хімічна енергія, світлова, теплова, електрична, механічна, звукова тощо. Але живі істоти можуть використовувати тільки дві її форми — світлову та хімічну (енергію їжі). Енергія сонячного світла доступна не всім живим істотам, її можуть використовувати тільки рослини. Для поглинання та споживання світла рослини мають спе­ціальну речовину зеленого кольору — пігмент хлорофіл, який надає їм зеленого забарвлення.

Зелені рослини за допомогою енергії сонячного світла з дуже простих, бідних енергією мінеральних речовин — вуглекислого газу та води, утворюють складні, багаті на енергію поживні (органічні) ре­човини. Частину цих речовин рослина використовує для будови свого тіла, а частину розкладає в процесі дихання, забираючи енергію, яка при цьому виділяється, для своєї життєдіяльності. Процес утворення зеленими рослинами складних поживних речовин з вуглекислого газу і води за допомогою сонячної енергії називається фотосинтезом.

Організми, які здійснюють фотосинтез, називають автотрофами, що в перекладі з грецької означає «той, що сам живиться», тобто для задоволення своїх енергетичних потреб вони не споживають готові складні речовини, а утворюють їх самі. Всі рослини — автотрофи. На відміну від зелених рослин, інші живі організми (тварини, гриби, бактерії) не можуть використовувати світло для забезпечення себе енергією. Вони поглинають готові поживні речовини, утворені іншими організмами, здобувають з них енергію і будують своє тіло. Такі організми називають гетеротрофами. Серед гетеротрофів більшість організмів живиться рослинами чи їх частинами. Їх називають рос­линоїдними. До них належать багато видів риб, птахів, комах, ссавців.

Інші гетеротрофи живляться іншими гетеротрофами — це хижаки. До них належать павуки, багато комах, риби, змії, птахи, ссавці. Одні хижаки швидко пересуваються і наздоганяють здобич. Інші підстері­гають її, а потім раптово нападають. Є такі, що живляться мертвими організмами. Є також живі істоти, які живляться всім,— всеїдні (вед­меді, домашні свині, дикі кабани та інші).

До гетеротрофів належать паразити — організми, які живляться іншими організмами, завдаючи їм шкоди. До паразитів належать ба­гато червів, риби, комахи і мікроорганізми. Пристосуванням до такого життя є велика кількість нащадків за короткий час.

З необхідністю постійного пошуку їжі пов’язано активне пере­сування тварин. Таким чином, головною особливістю рослин, яка відрізняє їх від представників інших царств живої природи, є автотрофний спосіб живлення.

Існують інші особливості рослинних організмів, але всі вони пов’язані з їх автотрофністю. Ось деякі з них:

• Тіло квіткових рослин, на відміну від тіла тварин, дуже розга­лужене і має велику поверхню. Це пов’язано з тим, що рослини поглинають вуглекислий газ з повітря і воду з ґрунту, де ці речо­вини розсіяні в невеликій кількості. Крім того, рослини вбирають світло, для чого також потрібна велика площа поверхні. У рослин вона утворюється величезною кількістю листків, які мають пласку форму, зручну для вловлювання світла. • Для утворення великої поверхні рослинам потрібен тривалий ріст. Дійсно, рослини ростуть протягом усього життя, в той час як тва­рини досягають певних розмірів у молодому віці й залишаються такими на все життя.

• Особливістю більшості рослин є нерухомий спосіб життя, пов’яза­ний перш за все з великою поверхнею та розгалуженням їх тіла. Їх рухи — це зміна положення окремих органів.

1. Фотосинтез

Явище фотосинтезу було відкрите англійським ученим Джозефом Прістлі у 1771 році, який встановив, що рослини виділяють кисень.

(Учні у своїх робочих зошитах малюють схему фотосинтезу.) Процес протікає в зелених частинах рослин. Зелений пігмент — хло­рофіл, поглинає енергію сонячного проміння і передає її на утворення багатих енергією органічних речовин. Цей процес супроводжується ви­діленням кисню. Кисень утворюється в результаті дії світлової енергії на воду. Він виходить через продихи з листка в повітря.

У процесі фотосинтезу в хлоропластах з’являється цукор, який потім перетворюється на крохмаль. Вночі крохмаль знов перетво­рюється на цукор, який відтікає з листка по клітинах тканин стебла в запасаючи органи, і там знову з нього утворюється крохмаль. Не­розчинний крохмаль не може пересуватися по провідних тканинах. Він тільки відкладається про запас, у той час як цукор разом з водою легко транспортується з хлоропластів клітин листка в запасаючи тканини. При цьому в хлоропластах звільняється місце для нової порції продуктів фотосинтезу (цукор, крохмаль), які утворюються наступного дня.

Вуглекислий газ, необхідний для фотосинтезу, потрапляє в листок завдяки продихам, проходить міжклітинниками до клітин, проникає крізь клітинну оболонку в цитоплазму і далі у хлоропласти. Кисень, який утворюється внаслідок фотосинтезу, рухається тим самим шляхом, але у зворотному напрямку: з хлоропластів і клітин — у міжклітинники і далі крізь продихи в навколишнє середовище.

Фотосинтез потребує цілісності всієї системи рослинного організму, тому що всі органи рослини беруть участь у цьому процесі. Корінь закріплює рослину в ґрунті, поглинає воду і подає її вгору, по стеблу транспортується у листки вода, а з листків продукти фотосинтезу. Крім того, стебло підносить листки до світла. Листок сам є органом фотосинтезу.

Велике значення має виділення рослинами кисню в процесі фо­тосинтезу. Коли на Землі тільки почали з’являтися зелені рослини, в атмосфері кисню не було. Він накопичився в результаті їх фотосин­тетичної діяльності і з часом став дуже поширеним газом на планеті. Кисень потрібен для дихання всіх живих організмів і людини в тому числі. Він використовується в багатьох виробничих процесах — на металургійних підприємствах, у хімічній промисловості, медицині тощо. Таким чином, фотосинтез — це не просто функція рослин, він є основою життя на Землі.

V. Закріплення нових знань та вмінь учнів

Гра «Впіймай слово» (вчитель диктує перелік організмів з різним типом живлення, учні плескають у долоні один раз коли, вчитель на­зиває автотрофів, два рази — гетеротрофів).

VI. Підсумок уроку

Для протікання процесу фотосинтезу необхідна взаємодія всіх органів рослини. Корінь закріплює рослину в ґрунті, поглинає воду і подає її вгору. По стеблу вода потрапляє в листки. Лист поглинає світло й вуглекислий газ. Відбувається процес фотосинтезу. Продук­ти фотосинтезу рухаються стеблом униз, а кисень з листків виходить в атмосферу.

VII. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний текст підручника.

Дати відповіді на запитання

1. Як довести, що у листку на світлі накопичується крохмаль?

2. Що є джерелом енергії на Землі?

3. Які зміни відбуваються з їжею в органах травної системи? 4. Назвіть відомих вам тварин, які за типом живлення є хижаками, па­разитами, рослиноїдними та всеїдними.

Icon of Prirod6 (5) Prirod6 (5) (10.7 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *