4 564 перегляд(ів)

Конспект: Види рухів. Швидкість руху та одиниці швидкості. Розв’язування задач на швидкість

Мета: сформувати поняття рівномірного і не­рівномірного рухів; дати уявлення про швидкість як фізичну величину; навчити визначати швидкість руху тіла.

Основні поняття: рівномірний та нерівномір­ний рухи, швидкість, спідометр.

Обладнання: картки для фізичного доміно, карт­ки для «Дешифрувальника», таблиця «Відносність руху», метроном (годинник із секундною стріл­кою), похила площина, олівець, лінійка.

Тип уроку: засвоєння нових знань та формуван­ня практичних умінь та навичок.

Не подумавши, не відповідай,

не перевіривши на досліді, не стверджуй!

Хід уроку

І. Розминка

Відгадайте загадку:

Усі ми рівні перед ним —

І світлі, й темні, й русі.

Коли й на місці на однім,

То все одно ми в русі.

А він спішить, а він летить,

Бо вічності він служить.

Якщо проґавити хоч мить,

То вже не надолужить. Що це?           (Час.)

II. Актуалізація опорних знань

Гра «Фізичне доміно».

Картки (див. додаток) хаотично прикріплені на дошці за допомогою магнітів. Один учень виходить до дошки і складає «доміно», а всі інші уважно слідкують за його роботою. Після завершення його роботи інший учень аналізує ланцюжок. Учень, який складав «доміно», отримує оцінку й учень, який правильно його оцінив, також.

III. Мотивація навчальної діяльності

Миколка та Сергійко живуть на однаковій від­стані від школи. А час, за який вони проходять цю відстань, різний. Що різне для цих рухів?

Відповідь на це запитання зашифрована, її можна розгадати під час гри «Дешифрувальник».

Картки для проведення гри треба розмістити на юшці:

1             2           3          4            5             6             7                  8

АБВГ     ДЕЄЖ     ЗИІЇ    ЙКЛМ    НОПР     СТУФ   ХЦЧШ       ЩЬЮЯ

Код: 713243668 (швидкість)

IV. Сприйняття навчального матеріалу

1. Рівномірний та нерівномірний рухи.

Якщо якесь тіло за будь-які проміжки часу проходить однакові шляхи, то його рух називають рівномірним.

Рівномірний рух зустрічається в природі дуже рідко. Приблизно однакові шляхи за однаковий час проходить Земля, обертаючись навколо Сонця, кінець стрілки годинника.

Більшість рухів не є рівномірними. Наприклад, потяг, відходячи від станції, проходить за однакові проміжки часу все більші й більші шляхи. Наближаючись до станції, він, навпаки, за однакові проміжки часу проходить щоразу менші шляхи. Такий рух є прикладом нерівномірного руху.

2. Поняття швидкості.

Автомобіль, що рухається рівномірно, виперед­жає людину, яка йде рівномірно, тому що рухається швидше від неї. Літак рухається швидше, ніж авто­мобіль, а штучний супутник Землі – швидше, ніж літак. Рухи всіх цих тіл відрізняються між собою швидкістю.

Швидкість тіла при рівномірному русі показує, який шлях проходить тіло за одиницю часу.

Швидкість тіла під час рівномірного руху це величина, що дорівнює відношенню шляху до часу, за який цей шлях пройдений, тобто: формулою:  ,    або

3.  Одиниці швидкості.

За одиницю швидкості беруть швидкість тако­го рівномірного руху, за якого рухоме тіло за 1 с проходить шлях, що дорівнює 1 м. Цю одиницю швидкості позначають 1 м/с.

Використовують й інші одиниці: 1 км/год, 1 см/с та ін.

1 км/с = 1000 м/с; 1 см/с = 0,01 м/с;

1 км/год ≈ 0,28 м/с; 1 м/с = 0,001 км/с;

1 м/с = 3,6 км/год.

4. Прилад для вимірювання швидкості.

Для вимірювання швидкості механічного руху ви­користовують прилад, який називається спідометром. За його шкалою можна визначити швидкість руху в будь-який момент часу. Спідометри встановлюють на всіх сучасних транспортних засобах.

Деякі відомі значення швидкості:

•    швидкість світла у вакуумі: 300 000 км/с;

•    швидкість руху Землі по орбіті: 30 км/с;

•    швидкість літака: 200–2 000 км/год;

•    швидкість пішохода: 4–5 км/год.

•    швидкість звуку: 330-340 м/с.

5. Відносність швидкості.

Швидкість механічного руху є відносною величиною. її значення залежить від вибору тіла відліку. Швидкість руху будинку відносно Землі дорівнює нулю. Проте відносно Сонця він рухаєть­ся з великою швидкістю 30 км/с. Отже, рух віднос­ний. (Продемонструвати на таблиці «Відносність руху»). Вперше відносність руху встановив видат­ний італійський вчений Г. Галілей.

6. Швидкість величина напрямлена. Числове значення швидкості тіла не дає повної інформації про механічний рух тіла. Важливо зна­ти, в якому напрямі рухається тіло. Тому часто на малюнках і схемах швидкість зображують стрілка­ми, які показують напрям руху тіла.

 

V. Рефлексія знань

Розв’язування задач.

1) Виразити у м/с 90 км /год

 

 

 

2) Пішохід за перші 10 хв пройшов 900 м. Який час він затратить, щоб пройти

6 км з такою самою швидкістю? (В-дь: 4000 с = 1 год 6 хв 40 с)

3) У підривній техніці застосовують бікфордів шнур. Який завдовжки треба взяти шнур,  щоб після його підпалювання  встигнути відбігти на безпечну відстань    200 м, якщо швидкість бігу 5 м/с, а швидкість поширення полум’я 8 мм/с?

(В-дь: 320 мм = 32 см)

3) З двох пунктів, відстань між якими 100 км, одночасно назустріч один од­ному почали рухатися два автомобілі. Швидкість одного з них 72 км/год. Яка швидкість другого, якщо вони зустрілися через 40 хв? (В-дь: 78 км/год)

4) Колона автомобілів проїжджає повз спостерігача за  20 с, а по мосту завдовжки 600 м – за 40 с. Знайти швидкість руху і довжину колони. (В-дь: 30 м/с; 600 м)

VI. Корекція знань

Інтерактивна вправа «Коло знань».

Учитель починає речення, учень закінчує і про­довжує ланцюжок і т. д., помилку виправляє той, хто розпочинав речення.

Наприклад:

•    швидкість рівномірного руху показує …

•    рівномірний рух — це рух, при якому …

•    прикладом рівномірного руху є рух …

•    щоб   визначити   швидкість   рівномірного руху, треба…

•    приладом для вимірювання швидкості є …

•    швидкість — величина відносна, тому що …

•    швидкість вимірюється в …

VII. Домашнє завдання

1.  § 4, 5 (підручник В. Сиротюк).

2.  Розв’язати задачу: По паралельних коліях в один бік рухаються два електропоїзди. Швидкість першого поїзда 72 км/год, а другого поїзда – 54 км/год. Скільки часу тривати­ме обгін, якщо довжина кожного поїзда 200 м?

3. Розв’язати задачу: Катер проходить відстань між двома пристанями на річці за течією за 6 год, а проти течії – за 8 год. Скільки годин між пристанями плистиме пліт?

Icon of Uroku 8 (2) Uroku 8 (2) (548.3 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *