799 перегляд(ів)

Конспект з математики: Стовпчасті діаграми

Мета: ознайомити учнів із лінійними діаграмами; навчити їх «чита­ти» та будувати стовпчасті діаграми, що відповідають умовам задачі.

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

@ Бажано перевірити роботу кожного учня, тому збираємо зошити на перевірку, а на уроці виконуємо задачу, подібну до домашньої, яку по закінченні розв’язування аналізуємо (можна для цього викликати для роботи біля дошки одного з учнів).

Задача (для самостійного розв’язування). У селі 90 будинків. З них 15 під залізним дахом, 45 під черепицею, а 30 під шифером. Зобразіть на круговій діаграмі співвідношення будинків залежно від виду даху.

 

II. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

  1. 1.     Обчисліть:
а) б) в)
  1. 2.     Градусні міри кутів, що відповідають секторам 1, 2, 3 відповідно, дорівнюють 90°; 120°; 150° (див. рис.)

Якій з умов відповідає утворена кругова діаграма?

а) У 6 класі математику вивчають на середньому рівні 9 учнів, на достатньому рівні — 15 учнів, на високому рівні — 12 учнів.

б) У фермерському господарстві 60 курей, 50 гусок і 45 індиків.

в) Для проведення екзаменів придбали 30 ручок, 40 олівців і 75 зошитів.

 

III. Засвоєння знань

@ Так само, як це було із круговими діаграмами, уявлення про стов­пчасті діаграми формуємо, спираючись на життєвий досвід, фак­тичний матеріал — приклади стовпчастих діаграм, взяті зі звітів, які вміщено в засобах масової інформації. Зрозуміло, що жодних означень ми не даємо — дві речі, яких треба навчитися, — це буду­вати стовпчасті діаграми і вміти «читати» їх.

  1. 1.     Задача. У селі 90 будинків. З них 15 під залізним дахом, 45 під чере­пичним та 30 під шифером. (Зрозуміло, що учні «впізнають» задачу, яка була їм запропонована для самостійного розв’язування, кругова діаграма, що відповідає умові цієї задачі вже побудована.) Наша мета — зобразити графічно співвідношення між різними видами бу­динків якось іншими способами.
  2. 2.     Уявлення про стовпчасті діаграми.

Запишемо умову коротко:

Залізний дах— 15;

черепичний дах — 45;

шиферний дах — 30.

Якщо один будинок зобразити прямокутником 1 мм, то 15 — прямо­кутником із висотою 15 мм; 45 — прямокутником із висотою 30 мм.

Маємо:

отже, щоб побудувати стовпчасту діаграму, треба:

1)    обрати масштаб (1 мм — це … одиниць величини);

2)    зобразити величини прямо­кутниками, висота яких є відпо­відними значеннями даних ве­личин, виражених в обраному масштабі.

 

IV. Формування вмінь

Розв’язуємо задачі.

А. Побудова діаграм

Задача 1. У селищі 22 будинки двоповерхові, а решта 68 — однопо­верхові. Побудуйте кругову та стовпчасту діаграми (один будинок — 2 мм).

Задача 2. Побудуйте стовпчасту діаграму, яка показує маси косміч­них кораблів серії «Венера»:

Назва і рік

«Венера-1» 1961

«Венера-4» 1967

«Венера-8» 1972

«Венера-10» 1475

Маса, в кг

643,5

1106

1184

5037

 

Задача 3. Побудуйте стовпчасту діаграму за такими даними:

а) найбільша глибина озера Байкал —1620 м, Невського озера — 127 м, озера Іссик-Куль — 668 м, Ладозького озера — 225 м;

б) відстань від Сонця до Меркурія = 58 млн км, до Венери = 108 млн км, до Землі = 150 млн км, до Марсу = 228 млн км.

Б. Цікаві задачі

Задача 1. Знайдіть пропущене число:

10

80%

32

10

20%

?

 

 

Задача 2. Знайдіть пропущений рисунок.

8х – 5х + 5 = 7

4х + 5 = 6

?

 

Задача 3. Знайдіть пропущене число:

 

V. Підсумок уроку

Повторюємо алгоритм побудови: а) кругових; б) стовпчастих діаграм.

 

VI. Домашнє завдання

Повторіть розділи «Теорія ймовірностей», «Коло, круг та кругові діаграми».

Задача 1. У сім’ї Петренків 45 % сімейного бюджету складає заробіт­на плата батька, 30 % зарплата матері, 20 % пенсія бабусі і залишок 140 гривень — стипендія сина. Який сімейний бюджет сім’ї Петренків? Побудуйте: а) кругову діаграму; б) стовпчасту діаграму.

Задача 2. Щоб витягти відро води, треба корбу коловорота криниці по­вернути 15 разів. Знайдіть глибину криниці, якщо діаметр барабана 26 см.

Задача 3. З нового відривного календаря навмання виривають аркуш. Яка ймовірність того, що: а) на ньому буде день вашого наро­дження; б) день лютого; в) понеділок.

Icon of Urok 62 Urok 62 (18.0 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *