3 464 перегляд(ів)

Конспекти уроків з фізики 10 клас: Закон додавання швидкостей. Самостійна робота.

Мета: закріпити навички використання правила додавання швидкостей та переміщень; розвинути вміння обирати найбільш зручну систему відліку в процесі розв’язування задач; виховувати віру в свої сили, акуратність, відповідальність.

Методи і прийоми навчання:  дуель, самостійна робота,

Обладнання: дидактичні матеріали.

Тип уроку: урок комбінований.

Хід уроку.

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація опорних знань:

Дуель. Учні діляться на дві групи і кожна група формулює запитання й пропонує іншій.

Запитання для двох команд.

Як  можна за слідами дощових краплин на бічному склі автомобіля знайти швидкість падіння цих краплин, якщо вітру немає?

Двоє плавців перепливають річку. Один з них пливе перпендикулярно до течії, другий – найкоротшим шляхом. Який із них переправиться на другий берег річки за найменший час, якщо модулі їхніх швидкостей відносно води є однаковими?

Задача

Пасажир поїзда помітив, що дві зустрічні електрички промчали повз нього з інтервалом 6 хвилин. З яким інтервалом часу проїхали ці електрички повз станцію, якщо поїзд, на якому перебуває пасажир, рухався зі швидкістю 100 км/год, а швидкість кожної з електричок 60 км/год?

ІІІ. Самостійна робота по варіантах (додатки 1 та 2)

ІV. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання.

Основне.Повторити  § 7 – 8

                А: №6(1)

                В:  №6(5).

Додаткове .   Із двох сіл назустріч один одному одночасно вийшли два пішоходи: один – зі швидкістю 4 км/год, другий – зі швидкістю 6 км/год. Разом з одним із пішоходів вибіг собака, добіг до іншого пішохода, відразу розвернувся, добіг знову до першого, знову розвернувся і бігав так доти, доки пішоходи не зустрілися. Який шлях пробіг собака, якщо відстань між селами 30 км, а собака бігав зі швидкістю 20 км/год?


Додаток 1

І варіант

Початковий рівень

1. Корабель підходить до пристані. Відносно яких тіл пасажири, котрі стоять на палубі цього корабля, перебувають у русі:

а) річки; б) палуби корабля; в) берега?

2. За графіком залежності координати рухомого тіла від часу опишіть характер руху тіла (рис. 13). Чому дорівнює початкова координата х0

тіла?

Середній рівень

1. Рівняння руху тіла х=2 + 10t. Опишіть цей рух (укажіть значення величин, що його характеризують), побудуйте графік x(t) .

2. Два поїзди рухаються в одному напрямі зі швидкостями 70 і 50 км/год відносно землі. Визначте: а) модуль швидкості першого поїзда відносно другого; б) модуль швидкості другого поїзда відносно першого.

Достатній рівень

1. Опишіть рухи, графіки яких наведено на рис. 16. Запишіть для кожного руху рівняння залежності x(t).

2. Від пристані А одночасно відчалюють пліт і катер. Катер допливає до пристані Б і відразу ж повертається назад до пристані А. Яку частину шляху від А до Б пропливе за цей час пліт, якщо швидкість катера відносно води в 4 рази більша від швидкості течії?

Високий рівень

1. Уздовж осі Ох рухаються два тіла, координати яких змінюються згідно з формулами: x1= 4 + 0,5tі х2 = 8 – 2t. Як рухаються ці тіла? У який момент часу тіла зустрінуться? Знайдіть координату точки зустрічі. Задачу розв’яжіть графічно.

2. Два тіла рухаються назустріч одне одному так, що за кожні 10 с відстань між ними зменшується на 16 м. Якщо ці тіла будуть рухатися в одному напрямі з тими ж за величиною швидкостями, то за 5 с відстань між ними збільшиться на 3 м. З якою швидкістю рухається кожне з цих тіл?

 


Додаток 2

ІІ варіант

Початковий рівень

1. З полиці вагона, що рівномірно рухається, падає яблуко. Якою є траєкторія руху яблука відносно спостерігача, котрий стоїть на пероні? Зобразіть траєкторію на рисунку.

2. За графіком залежності проекції швидкості від часу опишіть характер руху  тіла (рис. 14). З якою швидкістю рухається тіло?

 

Середній рівень

1.  Швидкість першого автомобіля відносно другого 30 км/год, а відносно землі — 120 км/год. Визначте модуль швидкості другого автомобіля відносно землі, якщо автомобілі рухаються в одному напрямі.

2. Залежність швидкості від часу рухомого тіла задано формулою vx= 10. Опишіть цей рух, побудуйте графік v(t). За графіком визначте модуль переміщення через 1 с після початку руху.

Достатній рівень

1. З міст А і В, відстань між якими 120 км, одночасно виїхали назустріч одна одній дві автомашини зі швидкостями 20 і 60 км/год. Через який час і на якій відстані від міста С, розташованого на пів-дорозі між А і В, зустрінуться автомобілі? (Відповідь: 1,5 год; 30 км.)

2. За графіками проекції швидкості (рис. 15) запишіть рівняння руху і побудуйте графіки залежності sx (t).

 

Високий рівень

1. З міста А виїхали з однаковими швидкостями два автомобілі, другий через 12 хв після першого. Вони по черзі, з інтервалом у 14 хв, обігнали того ж самого велосипедиста. У скільки разів швидкість автомобілів більша від швидкості велосипедиста?

 

2. Два мотоциклісти рухаються прямолінійно і рівномірно. Швидкість руху першого мотоцикліста більша від швидкості руху другого. Чим відрізняються графіки їхніх: а) шляхів? б) швидкостей? Задачу розв’яжіть графічно.

Icon of Fiz10 Urok 7 Fiz10 Urok 7 (39.3 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *