9 585 перегляд(ів)

Конструктивне розв’язання конфліктів. Запобігання ескалації конфлікту. Самоконтроль у конфліктних ситуаціях

Мета: пояснити значення терміна «конфліктоген», навести приклади конфліктогенів; розвивати вміння аналізувати конфліктні ситуації і вирішувати їх; ознайомити учнів із прийомами конструктивного розв’язання конфліктів, із методикою медіації; відпрацьовувати навички самоконтролю; виховувати толерантне ставлення до інших людей.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: картки з твердженнями для виконання логічної вправи; дидактичний і роздатковий матеріал «Правильний вибір», «Шляхи вирішення конфліктів», картки із прикладами        конфліктних ситуацій, «Правила вирішення конфлікту», блок-схема; ілюстрації до теми «Конфлікт»; м’яч.

Хід уроку

І. Вступ

 1. 1. Вправи на взаємопізнання.

Привітання.

Учасники утворюють коло.

Поміняйтесь місцямиз тими, хто:

– зараз почуває себе на 100% здоровими,

– хворіє надзвичайно рідко,

– займається певним видом спорту,

– робить зранку  зарядку,

– обливається холодною водою,

– вважає себе здоровим,

– вважає, що здоров’я – це не лише відсутність хвороб, але й здорові думки, вчинки, гарний настрій,

– вважає, що над своїм здоров’ям важливо працювати кожного дня і т. д.

 1. 2. Повторення правил групи.

На килимі в середині кола розкладені правила роботи групи, кожному пропонують вибрати ті, за якими вони хочуть працювати на цьому тренінгу.

 1. 3. Повторення попереднього матеріалу.

Учні розповідають про конфлікти, що відбулися з ними або які їм доводилося спостерігати.

 1. 4. Повідомлення теми і мети уроку.

Формування разом з учнями мети й завдань уроку.

 1. 5. Очікування.

Учитель роздає чисті аркуші паперу і просить написати на них очікування дітей від тренінгу. Усі разом прикріплюють на хмаринку.

ІІ. Основна частина.

 1. 1. Виявлення рівня проінформованості.

Запитання до учнів

– Що називають конфліктом?

 • Що спричиняє конфлікт?
 • Які бувають конфлікти?
 • Скільки стадій конфлікту ви знаєте? Які саме?
 • Чи впливають конфлікти на здоров’я? Як саме?
 • Що означає індіанська приказка: «Щоб зрозуміти людину, треба пройти15 миль у її мокасинах»?

Виконання логічної вправи за картками(для 4 – 5 учнів за їхнім бажанням)

Виберіть із наведених тверджень ті, з якими ви згодні.

Під час конфлікту більшість людей: сперечаються; намагаються зрозумі­ти один одного; допомагають один одному; кричать один на одного; співпрацю­ють; уважно слухають один одного; підозрюють один одного; намагаються перемогти; посміхаються; б’ються; змагаються один з одним; звинувачують один одного; ображаються один на одного; намагаються якомога швидше закінчити розмову.

Обговорення суджень.

 1. 2. Інформаційне повідомлення.

Слово вчителя.

Конфлікти — це невід’ємна частина людських стосунків. Хтось пожарту­вав, що у світі більше конфліктів, ніж піщинок у пустелі. Люди щодня всту­пають у конфлікти із собою, так само з однокласниками, родичами, колегами, суспільством. І якщо уникнути конфліктних ситуацій неможливо, то потрібно навчитися їх «долати». Здобуваючи певні навички регулювання конфліктів, людина має змогу діяти в таких ситуаціях виважено й усвідомлено, відповіда­ти за свої вчинки. Вирішення конфлікту — це пошук виходу з конфлікту, що задовольнятиме інтереси всіх його учасників.

Розв’язати конфлікт простіше на самому початку його розвитку, коли вза­ємних претензій нагромадилося ще не досить багато. Якщо ви сподіваєтеся, що все владнається саме собою, то ризикуєте дістати нові ускладнення. Будь-яка конфліктна ситуація вимагає вирішення.

 1. 3. Валеологічна пауза.

Математичний етюд «Лічба».

Рибку витяг дикобраз — РАЗ.                       (1)

Жабка вигукнула: «Ква!» —ДВА. (2)

Ворон каркнув угорі — ТРИ.       (3)

Прилетіли сойки сірі — ЧОТИРИ.         (4)

А глухі тетері сплять — П’ЯТЬ.                 (5)

В щуки викликало злість — ШІСТЬ.             (6)

Котик мовить: «Рибку з’їм!» — СІМ.            (7)

Дятел стукав на горісі — ВІСІМ.  (8)

Заблукався кротик: «Де я?» — ДЕВ’ЯТЬ .(9)

Всі ви рибки наїстися — ДЕСЯТЬ.         (10)

В. п. — стоячи.

 1. Кистю правої руки показати рибку, яка пливе («рибку»), потім імітувати витягування рибки з річки («витяг»). Зігнути руки в ліктьових суглобах, розвести пальці в сторони, показуючи голки дикобраза («дикобраз»). Ви­ставити один палець на правій руці («раз»).
 2. З’єднати долоні обох рук, піднести їх до рота поперек обличчя, великі пальці торкаються губ («жабка вигукнула»). Утримуючи великі пальці біля губ, роз’єднати долоні з другої сторони, наче жабка роззявила рота («ква»). Виставити два пальці на правій руці («два»).
 3. Кистями утворити пташку, з’єднавши великі пальці по всій довжині, під­няти, опустити і знов підняти решту пальців («ворон каркнув угорі»). Ви­ставити три пальці на правій руці («три»).
 4. Двічі підняти та опустити руки, наче крила («прилетіли сойки сірі»). Ви­ставити чотири пальці на правій руці («чотири»).
 5. Скласти разом долоні, нахилити голову праворуч, підклавши долоні під праве вухо («А глухі тетері сплять»). Виставити п’ять пальців на правій руці («п’ять»).
 6. Хуткими різкими рухами правої руки імітувати злу щуку («в щуки викли­кало злість»). З 6-го по 10-й рядок до виставлених п’яти пальців на правій руці додавати по одному на лівій (щоб разом було виставлено відповідно від шести до десяти пальців).
 7. М’якими рухами рук зображувати вмивання лапками котячої мордочки.
 8. Ліву руку зігнути в лікті, передпліччя вертикально. Стукати вказівним пальцем правої руки по лівій долоні, яка знаходиться у вертикальному по­ложенні (8 р.).
 9. Заплющити очі, крутити головою праворуч-ліворуч, зображуючи сліпого крота.
 10. Погладити живіт правою долонею за рухом годинникової стрілки, імітую­чи ситість.
 11. 4. Опрацювання навчального матеріалу.

Розповідь учителя з елементами бесіди

Конфліктологія. Правила подолання конфлікту. Стадії та стратегії пове­дінки у вирішенні конфліктної ситуації: напад, захист, ухилення, пристосу­вання, відкрита взаємодія. Способи розв’язання конфліктів. Позитивні і нега­тивні методи вирішення конфліктів. Стратегії поведінки в можливих варіантах розв’язання конфліктів: суперництво, уникнення, пристосування, компроміс неврегулювання, співробітництво. Медіація та її етапи.

Робота в групах

Об’єднання учнів у п’ять груп.

Завдання групам

Розгляньте таблицю «Шляхи подолання конфлікту» і доберіть приклади конфлікту, який можна подолати цим способом.

Спосіб Суть способу У яких ситуаціях краще використовувати Приклад

конфліктної

ситуації

 1. Напад
Спроба активного пошуку рішення як єдиного пра­вильного Найменш ефективна.

У разі виконання най­частіше загострює кон­флікт

 1. Захист
Спроба вирішення конфлік­ту, коли одна зі сторін іде на поступки заради розв’язання проблеми Дуже дієвий спосіб, який часто використо­вують
 1. Ухилення
Спроба ухилитися, уникнути конфліктної ситуації Рекомендується в разі несподіваного конфлікту
 1. Присто­сування
Уміння поступитися власни­ми інтересами Можна використовува­ти тоді, коли опонент справді правий
 1. Відкрита взаємодія
Знаходження рішень, що за­довольняють усіх Найбільш оптимальний спосіб

Кожна група заповнює свою частину таблиці. Виконавши вправу, всі гру­пи заповнюють зведену таблицю повністю.

Для більш вдалого добору вирішення конфліктної ситуації, пам’ятайте правила, які вам допоможуть у цьому. (Правила записано на плакатах або на дошці). Процес вирішення конфлікту можна розділити на 5 ста­дій або щаблів, пройшовши які ви можете знайти вихід із ситуації, в якій опи­нилися. Розглянемо:

Стадії вирішення конфлікту.

 1. Постарайтеся сформулювати однією фразою проблему, що лежить в основі конфлікту.
 2. визначте головних учасників конфлікту й тих людей, що виявилися втягненими в нього.
 • Визначте проблемні точки зіткнення в інтересах сторін, тобто причину конфлікту.
 1. Сформулюйте погляди всіх конфліктних сторін на проблему, тобто чого домагається кожна зі сторін.
 2. спільними зусиллями знайдіть шляхи виходу з конфліктної ситуації.

Правила подолання конфлікту.

 1. Аналіз конфліктної ситуації (потрібно продумати й відповісти на запитання
 2. Хто бере участь у конфлікті?
 3. Що є головним протиріччям?
 4. Яка мета вашого опонента?
 5. Які позитивні риси характерні дня вашого опонента? Які, на ваш по­гляд, його негативні риси?
 6. Яка ваша мета у конфлікті?
 7. Порівняйте цю мету з вашими життєвими цінностями (чи варто стоя­ти на своєму, може, це й неважливо для вас?)
 8. Визначте для себе, що важливіше, виграти в цьому конфлікті та вирішити щось значуще або краще не наполягати на своєму, але зберегти щось значніше для вас у стосунках із цією людиною.
 9. Якщо ви вирішили боротися до кінця, то визначте спосіб, яким вирі­шуватимете конфлікт.
 10. Проаналізуйте наслідки вирішення конфлікту в близькій і далекій перспективі.
 11. Вирішення конфлікту (ви починаєте діяти).
 12. Беріть ініціативу вирішення конфлікту у свої руки, це дає вам шанс самому визначати стратегію й тактику, гарантує перемогу.
 13. Використовуйте «активне слухання». Цей спосіб спілкування допоможе почати доброзичливу розмову з опонентом.
 14. Пропонуйте низку рішень конфлікту, наголошуйте на вашій зацікавленості у вирішенні, вигідному для обох сторін.
 15. У спільному діалозі пропонуйте компромісні рішення, акцентуючи на повазі до опонента.
 16. Не висловлюйте негативних оцінних суджень на адресу опонента.
 17. Ведіть розмову з почуттям власної гідності, будьте спокійні, упевнені в собі, але не зарозумілі й самовпевнені.
 18. Не кваптеся: доброзичливий діалог з опонентом забезпечить вам вигід­не вирішення конфлікту.

Робота з підручником.

— Яка поведінка є найбільш коректною в конфліктних ситуаціях?

 1. 5. Практична робота.

Моделювання ситуацій із конструктивним розв’язанням конфліктів.

Запишіть рекомендації конструктивного вирішення конфлікту в класі.

Ситуація 1. Староста класу Ольга запропонувала всім класом провести цікаво вільний час. Вона звернулася до однокласників:

 • Давайте подумаємо, куди ми можемо поїхати на екскурсію на вихідні дні. Почулися вигуки:
 • Поїдемо в центр міста. Там є музеї, театри. Інші пропонували:
 • Якщо вже їхати, то лише до Києва. Там є багато цікавих місць.
 • Якщо їхати до столиці України, то треба відразу визначити, які саме музеї відвідаємо і в якому театрі побуваємо.

— Мусимо мати детальний план проведення екскурсій, — запевняли інші. Учні здійняли такий галас, що їх було чути по всій школі. Але до спільної думки однокласники так і не дійшли. Почалися суперечки.

Чому підлітки не змогли спокійно вирішити, куди їм їхати на екскурсію? Як треба було вчинити Ользі?

Ситуація 2. Наведіть приклад конфліктної ситуації між класами в школі або групами учнів одного класу під час проведення спортивних змагань.

Ситуація 3. Змоделюйте ситуацію суперечки підлітка і когось із батьків. Запишіть, як розв’язати такий конфлікт?

Висновок.

Робота з дидактичним матеріалом

Розгляньте таблицю й обговоріть, який підхід до розв’язання проблем і конфліктів ви найчастіше спостерігаєте у своєму житті? Чому? А в класі? По­ясніть.

 

Підходи Сильні сторони (переваги) Слабкі сторони (недоліки)
3 позиції сили

 

Ефективний в екстремальних, не­безпечних ситуаціях; дає швидкий результат; спрацьовує, коли інші підходи не діють Руйнує відносини, породжує бажання помститися; провокує використання нечесних, негу­манних способів боротьби
3 позиції інтересів Забезпечує рівність, ґрунтується на домовленості, зберігає відносини, рішення можна виконати, обидві сторони можуть бути задоволені Потребує часу, передбачає бажання сторін розв’язати проблему; рішення не є обов’язковим для виконання
3 позиції пра­вил Справедливий; ґрунтується на чіт­кій формальній процедурі, спира­ється на можливості нейтрального посередника Сторони можуть бути не задо­волені; вимагає часу; рішення не завжди можна виконати

ІІІ. Заключна частина.

 1. 1. Рефлексія.

Гравці утворюють коло. Спочатку їм пропонується перетворитися на іде­альних батьків. Ведучий (учитель) стоїть у центрі кола з м’ячем і вибірксв: кидає його комусь із гравців. Той, хто спіймав м’яч, повинен закінчити фраг «Якби я був ідеальним батьком (або матір’ю), то…». Після закінчення фргзг гравець вертає м’яч ведучому. Незважаючи на стать, гравці можуть говоріть як від імені чоловіка, так і від імені жінки. Це навіть буде цікавіше, ніж тради­ційне співвідношення. Наприклад, хлопчик може сказати: «Якби я був ідеальною матір’ю, то навчив би сина шити». Повторювати кінцівки фраз не можні. Відповідати треба швидко і чітко. Можна підключити почуття гумору, жарти але в міру, без крайнощів і нісенітниці. Бажано, щоб відповіли всі учні.

Таким же чином гравці перетворюються на ідеальних синів та дочок.

Спонтанні відповіді дітей дають учителю інформацію для роздумів, адже в більшості випадків діти кажуть те, що їм найперше спадає на думку, і, мож­ливо, те, чого б вони справді бажали досягти у своїй нинішній або майбутній сім’ї.

 1. 2. Аналіз діяльності.

Учні висловлюються щодо  досягнення мети уроку та оцінюють власну діяльність зі здобуття нових знань.

Слід відшукувати оптимальний шлях подолання конфлікту. Агресивна і пасивна поведінка провокує конфлікти. І навпаки, впевненість у собі, адек­ватна самооцінка, повага до себе та інших допомагають уникати конфліктів. конструктивно й успішно розв’язувати їх.

Учні аналізують свої очікування, якщо вони справдилися то учні знімають їх з хмаринки, а якщо ні  то залишають.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

Змоделювати конфліктні ситуації і вирішити їх із застосуванням різних методів.

Поділитися вмінням уникати конфліктних ситуацій або досвідом урегулю­вання конфліктів.

 1. 3. Побажання на далі.

Якщо ти не знаєш ні себе,

ні суперника. – ти програєш.

Якщо ти знаєш тільки себе, –

ти, можливо, виграєш.

Якщо ти знаєш і себе, і суперника –

ти обов’язково отримаєш перемогу.

Icon of Osnzdor6 Urok22 Osnzdor6 Urok22 (28.7 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *