9 160 перегляд(ів)

Контрольна робота №1 з теми: «Виникнення та розвиток Київської Русі»

Контрольна робота № 1 з теми:

«Виникнення та розвиток Київської Русі».

І варіант

І рівень

 Пригадайте

1.    Назвіть одну-дві дати з вивченої теми.

2.    988 рік — це X століття?

а)   Так;

б)   ні.

3.    Назвіть подію:

«Ось тут залежимо оселю для себе і тих купців, що сюди будуть приїж­джати. Вони вирубали ліс і побудували перші хати. А те забудоване місце обвели ровом і обгородили гострокіллям і назвали цю оселю, город».

4.    Про яку подію йдеться у літописі «Повість минулих літ»?

«Се вже йду до вас. Тож готуйте медів много коло города, де ото вбили ви мужа мойого».

II рівень

5.    Поставте у хронологічній послідовності імена історичних осіб: Аскольд, Ігор, Хорив, Либідь, Олег, Щек, Ольга, Святослав, Дір, Кий.

6.    Поясніть терміни.

а)    Варяги;

б)    полюддя;

в)    віче;

г)    вотчина.

7.    Встановіть відповідність

Арабський хроніст IX ст. повідомив про існування у східних слов’ян трьох протодержав. Сучасні вчені ідентифікують.

а) Куявію;        1) з Київською землею;

б) Славію;        2) з Чернігівщиною, з Тмутараканню на Таманському п-ві або з

Хорутанією на Прикарпатті;

в) Артанію       3) з Новгородською землею.

8.   Визначте відповідність і покажіть стрілками:

а) Ігор;                         1) 882-912 рр.;

б) Святослав;              2) 912-945 рр.;

в) Ольга;                      3) 945-964 рр.;

г) Олег;                        4) 964-972 рр.

III рівень

9.   Обгрунтуйте (або заперечте) тезу:

«У IX ст. відбувався процес формування держави у східнослов’янських

племен».

IV рівень

10.    Змалюйте історичний портрет княгині Ольги. Охарактеризуйте її люд­ські риси та якості державного діяча.

11.    Чому український історик М. Грушевський називав Святослава «давньо­руським спартанцем», «першим запорожцем на Київському столі»? Думку аргументуйте.

 

 

 

 

 

 

ІІ варіант

І рівень

Оберіть правильну відповідь

1.   Древляни повстали проти Аскольда.

а)   Так; б)   ні.

2.   З селян-смердів, які володіли невеликими наділами землі, князі збира­ли полюддя.

а)    Так;  б)    ні.

3.    У 907 році київський князь Олег, згідно з легендою літопису, повісив на воротах Константинополя свій щит. Це було зроблено для того, щоб…

а)    показати жителям міста свою приязнь до них;

б)    підкреслити: Візантія віднині під владою Олега;

в)    символічно засвідчити перемогу Київського князя над містом.

4.    Князь Святослав воював з:

а)    поляками;  б)    хозарами;  в)    татарами.

II рівень

5.   Доповніть текст.

До імен київських князів доберіть факти та події, пов’язані з ними.

Аскольд Олег Ігор Ольга

1)   Запровадження «уставів» та «уроків».

2)   882-912 рр.    3)   860 р.

4)    Повстання деревлян.

5)    Представник династії Києвичів.

6)   Син Рюрика.

7)   «Київ — матір міст руських».

8)   Загинув у 882 р.

9)   Підкорив сіверян, радимічів, воював з тиверцями.

10)  Прибив щита свого на брамі Царгорода.

11)  Невдалий похід на Візантію.

12)__деревлян.

6.   Доповніть речення.

В результаті змови волхвів та князівської верхівки до влади в Києві, під­ступно вбивши__, прийшов__.

7.   Хто з руських князів охрестився у Візантії?

а)    Кий;    б)    Аскольд;   в)    Олег;  г)     Ігор;

д)    Ольга.

8.   Серед руських князів, імена яких подані нижче, виберіть тих, які, на думку вчених, могли бути представниками династії Києвичів:

а)    Олег;  б)    Аскольд;    в)    Дір;

г)     Ігор Старий;

д)    Ольга;  є)    Святослав.

III рівень

9. Поясніть, чому князь Аскольд, який спробував запровадити христи­янство на Русі, зазнав поразки при цьому.

IV рівень

10.    Якою, на вашу думку, була роль варягів у формуванні держави східно­слов’янських племен?

11.    Порівняйте внутрішню й зовнішню політику князі Олега та Свято­слава.

 

Icon of Урок 7.1 Контрольна робота Урок 7.1 Контрольна робота (14.8 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *