2 621 перегляд(ів)

Контрольна робота №3 з теми: «Київська Русь за часів роздробленості»

Контрольна робота № 3 з теми: «Київська Русь за часів роздробленості»

І варіант

1.   Позначте причину політичної роздробленості Київської Русі.

а)  Зростання феодальної власності на землю, посилення місцевої землевласницької знаті

б)  Значний розвиток торгівлі, поява нових торговельних шляхів

в)  Ослаблення влади київського князя, зростання військо­вої могутності місцевих князів

г)  Постійні чвари, суперечки між князями, які не могли дійти згоди в багатьох питаннях.

2. Позначте назву міста, у якому розташована споруда, Борисоглібський собор.

а)  Київ б)   Чернігів в)  Переяслав   г)  Галич

3. Позначте назву літературного твору, який не належить до періоду роздробленості Київської Русі.

а) «Повчання дітям»          б)   «Руська правда»

в) «Правда Ярославичів»   г)   «Ходіння» ігумена Даниїла

4. Позначте позитивні наслідки розпаду Київської Русі (3 пра­вильні відповіді).

а)  Прискорення формування української народності

б)  Розвиток  української державотворення,   поява назви «Україна»

в)  Утрата Києвом статусу економічного, політичного та церковного центру Русі

г)  Поглиблення економічних зв’язків, заснування міст як центрів ремесла і культури

д)  Ослаблення Русі, посилення небезпеки захоплення її те­риторії сусідніми державами

є) Припинення існування Київської Русі як єдиної держа­ви

5. Дайте визначення поняттям:

Феодальна роздробленість –

Коаліція –

6. ) Установіть відповідність між іменами князів і подіями, які з ними пов’язані.

а) Ізяслав                  1)   Видання «Ізборників»

Ярославич                   1073 і 1076 рр.

б)  Святослав              2)    Зосередження в руках три чверті

Ярославич                         руських земель

в)  Володимирко        3)    Повстання 1068 р. в Києві

Володаревич

г)  Ярослав                  4)    Перенесення столиці князівства

Осмомисл                           з Перемишля до Галича

5)    Установлення добрих

союзницьких відносин з Угорщиною

7. Розташуйте імена князів Київської Русі в хронологічній послідовності їхнього перебування при владі.

а)  Володимир Мономах   б)  Ізяслав Ярославич

в)  Святослав Ярославич   г)   Всеволод Ярославич

8. Визначте подію за датою:

1169 –

1113 –

9. Запишіть ім’я правителя Київської Русі, який одночасно був онуком і київського князя, і Візантійського імператора.

10. «Повість минулих літ» закінчується 1113 роком, тобто приходом до вла­ди в Києві князя Володимира Мономаха. Спробуйте продовжити літо­пис до 1125 р. Складіть оповідання з 10 речень і дайте йому назву.

 

 

 

 

 

 

 

ІІ варіант

1. Позначте назву руського князівства, яке було розташоване у східному передгір’ї Карпат, у верхів’ях річок Дністер і Прут.

а) Київське                             б)   Переяславське

в) Галицьке                            г)   Волинське

2. Позначте поняття, якому відповідає визначення: «Прикра­шення ювелірних виробів складним візерунком зі скріпле­них між собою завитків плоского або скрученого дроту».

а) Техніка скані                    б)   Техніка черні

в) Техніка зерні                    г)   Техніка філіграні

3. Позначте рік першої літописної згадки назви «Україна», а) 1132 р.                                 б)   1187 р.

в) 1199 р.                                 г)   1205 р.

4. Позначте напрямки внутрішньої та зовнішньої політики Володимира Мономаха (5 правильних відповідей).

а)  Зосередив у своїх руках усі українські землі

б)  Здійснив 93 великі походи проти половців

в)  Відродив владу великого князя київського

г)   Підніс престиж Києва як столиці Київської Русі

д)  Завоював підтримку бояр, багатих купців та простого народу

є) Уніс зміни та доповнення до «Руської правди»

є) Дбав про піднесення міжнародного авторитету Київської

Русі  ж)Залишив заповіт «Повчання дітям»

5. Дайте визначення поняттям:

Монархія –

Вотчина –

6. Установіть відповідність між пам’яткою і галуззю культу­ри:

а)   «Слово о полку Ігоревім»   1)   Живопис

б)  Київський літо                      2)   Архітектура

писний звід                             3)   Усна народна творість       в)  Борисоглібський                   4)   Літописання

г)  Ікона «Покрова»                  5)   Література собор

7. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

а)  Перша писемна згадка назви «Україна»

б)  Зруйнування Києва Андрієм Боголюбським

в)  Похід князя Ігоря проти половців

г)   З’їзд князів у Любечі

8. Визначте подію за датою:

1097 –

1094 –

9. Які з наведених князівств розташовувалися на території сучасної Ук­раїни:

а)   Чернігівське;

б)   Володимиро-Суздальське;

в)   Турово-Пінське;

г)    Переяславське;

д)   Галицько-Волинське;   є)   Рязанське;

ж)   Київське;

з)    Полоцьке?

10. Із числа запропонованих виберіть ті положення, які, на ваш погляд, стали причинами роздроблення Київської Русі на самостійні удільні князівства:

1)    Господарський розвиток та піднесення політичної ролі окремих міст, що вступили в суперництво з Києвом.

2)    Рішення Любецького з’їзду про запровадження вотчинного земле­володіння.

3)    Масові селянські виступи, заворушення міщан.

4)    Невизначеність у наслідуванні великокнязівського престолу. 5)   Князівські усобиці.

6)   Втручання у внутрішні справи Русі європейських держав.

7)   Вторгнення монголо-татар.

8)    Великі розміри держави.

Icon of Урок 20 Урок 20 (17.4 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *