12 736 перегляд(ів)

Контрольна робота №5 з тем: «Греція в V – IV ст. до н.е.», «Еллінізм»

Контрольна робота № 5

з тем: «Греція в VIV ст. до н.е.», «Еллінізм»

І варіант

ІІ варіант

Оберіть правильний варіант відповіді.

1)    Греко-перські війни охоплюють період:

а) 431—404 рр. до н. е.;

б) 492—449 рр. до н. е.;

в) 334—325 рр. до н. е.;

г) 395—385 рр. до н. е.

2)   «Золотим віком» афінської демократії називають правління:

а) Солона;                 б) Лікурга;

в) Перікла;                  г) Пісістрата.

3)    Македонського царя, який установив панування над Грецією, звали:

а) Філіпп II;               б) Перікл;

в) Александр;            г) Дарій І.

4)    Похід Александра Македонського закінчився:

а) у 338 р. до н. е.;     б) у 333 р. до н. е.;

в) у 325р. дон. е.;       г) у 301 р. до н. е.

5)    Столицею імперії Александра Македонського було місто:

а) Афіни;                   б) Вавилон;

в) Мараканд;              г) Александрія.

6)    Поблизу сучасного міста Севастополь розташовувалася грецька колонія::

а) Ольвія;                  б) Херсонес;

в) Пантікапей;           г) Фанагорія.

7) Розташуйте в хронологічній послідовності основні події греко-перських війн.

а) Битва при Фермопілах

б) Саламінська битва

в) Марафонська битва

г) Утворення Першого афінського морського союзу

8) Політична система, яка передбачає участь громадян в управ­лінні державою, — це

9) Назвіть причини греко-перських війн. Що допомогло грекам вийти переможцями з цих війн?

10) Розкажіть про Пелопоннеську війну. Яку роль вона відіграла в долі грецьких міст-держав?

11) Чому Давню Грецію вважають батьківщиною філософії, істо­рії, театру?

12) Ставши царем Македонії, Філіпп II провів військові реформи. Як саме? Як ви вважаєте, чи тільки вдосконалення власної ар­мії дозволило йому підкорити греків?

Оберіть правильний варіант відповіді.

1) Яка колонія була заснована греками на Керченському півост­рові в VI ст. до н. е.?

а) Ольвія;                 б) Херсонес;

в) Пантікапей;         г) Фанагорія.

2)   Епохою еллінізму називають період:

а) із VII ст. до V ст. до н. е.;

б) із V ст. до ст. І до н. е.;

в) із IV ст. до І ст. до н. е.;

г) із VI ст. до II ст. до н.е.

3)   Перші Олімпійські ігри коли відбулися?

а) 876 р. дон. е.;          б) 776 р. до н. е.;

в) 708 р. дон .е.;          г) 394 р. до н. е.

4) Творцем байок греки вважали:

а) Езопа;                   б) Есхіла;

в) Софокла;              г) Арістофана.

5)  Платон відомий:

а) перемогою в Саламінській битві;

б) заснуванням Академії;

в) створенням байок; г) заснуванням театру.

6)  Історію греко-перських війн описав:

а) Езоп;                     б) Геродот;

в) Платон;                  г) Арістофан.

7) Розташуйте в хронологічній послідовності основні події походу Александра Македонського.

а) Битва при Гавгамелах

б) Битва під містом Ісс

в) Битва біля річки Гранік

г) Заснування Александрії Єгипетської

8) Вільна людина, яка має право брати участь в управлінні держа­вою, — це

9) Який період в історії Афін називають «золотою добою» ? Чому?

10) Назвіть причини створення колоній грецькими містами. Які колонії були засновані греками в Північному Причорномор’ї? Що ви знаєте про ці міста-колонії?

11) Коли було започатковано проведення Олімпійських ігор? Як вони проходили? Яку роль відіграли в історії?

12) Грецька культура вплинула на сучасну європейську цивіліза­цію. Якими фактами ви можете підтвердити цю думку? Як ви вважаєте, чому саме давньогрецька культура продовжує віді­гравати велику роль у житті багатьох поколінь людей?

 Icon of Урок 47 Контрольна робота Урок 47 Контрольна робота (18.6 KiB)

Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *