29 005 перегляд(ів)

Контрольна робота № 6. Тестування. Фонетика. Орфоепія. Орфографія

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями вивчених тем із розділу «Фонетика. Орфоепія. Орфографія» та сформованості вмінь; удосконалювати вміння виконувати тестові завдання, здійснювати мовний роз­бір; розвивати логічне мислення, пам’ять, навички самостійної роботи; виховувати працьовитість, відповідальність.

Тип уроку: урок перевірки та обліку здобутих знань, набутих умінь і навичок.

Перебіг уроку

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Методична ремарка.

За завдання 1–8 учні отримають 4 бали (по 0,5 бала за кожну правильну відповідь). Завдання 9–12 оцінюємо по 2 бали за кожне. Контрольна робота розра­хована на 30 хвилин, тому резервний час можна використати для консультацій і відповідей на запитання або ж тренувальних вправ на почат­ку уроку.

 1. Укажіть рядок, у якому наголос в усіх словах падає на другий склад.

А олень, кропива, шофер, новий

Б кроїти, решето, одинадцять, нести

В вітчим, скінчити, завдання, квартал

Г беремо, коромисло, приятель, подруга

 

 1. Визначте рядок, у якому в усіх словах від зміни наголосу змінюється значення слова.

А замок, помилка, обруч, колесо

Б тріска, алфавіт, обід, простий

В колос, черговий, виносити, забігати

Г мука, дорога, лапки, атлас

 

 1. Укажіть рядок, у якому на місці крапок у кожному слові потрібно писати літеру е.

А ст..жина, тер..н, чов..н, вет..ран

Б бр..ніти, см..тана, пр..зидія, д..ригент

В вет..ринар, кр..шталевий, в..рбичка, лід..р

Г вел..тень, справ..дливий, кр..ниця, тол..рантний

 

 1. Знайдіть рядок, у якому написання ненаголошених е, и в усіх словах переві­ряється наголосом.

А стежина, шептати, гребінець, дешевий

Б серпневий, лотерея, очерет, кривавник

В депутат, писати, прем’єра, експеримент

Г скрипіти, березень, вечеря, пиріг

 

 1. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається уподібнення приголосних за дзвінкістю – глухістю.

А рідкісний, полегшення, дігтярний, гриб

Б мережка, боротьба, кладка, вокзальний

В рюкзак, нігтик, футбол, анекдот

Г мигтіти, ватажки, солодко, грядка

 

 1. Знайдіть речення, у якому порушено правила милозвучності.

А Срібнокрилий літак підняв їх в чисте небо і поніс на захід (В. Бондаренко).

Б У щире золото, у світлу мідь одягнені дерева восени (А. Гончаренко).

В Цілий день учора проблукав у полі, навздогін за вітром бігав навмання (В. Чумак).

Г Тепер уродив урожай усім на коровай (П. Воронько).

 

 1. Укажіть рядок, у якому в усіх коренях дієслів потрібно писати літеру и.

А бл..щати, зв..личувати, покр..вати, про-т..рла

Б зав..сати, упл..сти, защ..міло, прор..ваєш

В прост..ляв, в..рушати, приб..ру, ви-м..тала

Г розл..ватися, завм..раю, вид..рати, пе­рет..нати

 

 1. Визначте рядок, у якому в усіх словах відбулося спрощення.

А радіс..ний, безсовіс..ний, ус..но, учас.. ник

Б піс..ний, благовіс..ник, хвас..ливий, якіс..ний

В шіс..надцять, шелес..нути, облас..ний, тиж..невий

Г проїз..ний, контрас..ний, пристрас..ний, хвас..нути

 

 1. Доберіть до поданих слів спільноко­реневі або змініть їх, щоб відбулося чергу­вання о, е з і.

I варіант: виріб, договір, поріг, сіль, коса, робота, шестикласник, нога.

II варіант: вивіз, кінь, провід, твір, воля, робота, ступінь, будова.

 

 1. Доберіть до поданих слів спільноко­реневі або змініть їх, щоб показати чергу­вання приголосних [г] – [ж] – [з], [к] – [ч] – [ц], [х] – [ш] – [с].

I варіант: перемога, запах, плуг, кожух, яблуко, вік.

II варіант: фабрика, горіх, берег, допомога, луг, ріг.

 

 1. Запишіть подані слова звукописом.

I варіант: гігантський, капелюх, борються, помиришся, дитиночці, молотьба.

II варіант: солдатський, веселка, змагаються, граєшся, бе­різці, нігтики.

 

 1. Зробіть повний фонетичний розбір слів.

I варіант: темніють.

II варіант: щебечуть.

 

Підсумок уроку.

Відповіді на запитання учнів. Кон­сультації вчителя.

Домашнє завдання. Повторити вивче­ний у початковій школі матеріал про вжи­вання знака м’якшення.

Icon of Ukr Mov5nov (60) Ukr Mov5nov (60) (27.6 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *