41 253 перегляд(ів)

Контрольна робота № 8. Тес­тування. Будова слова. Орфографія

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями розділу «Будова слова» і сформо­ваності відповідних орфографічних нави­чок; удосконалювати вміння виконувати морфемний аналіз слова, обґрунтовувати написання слів із вивченими орфограма­ми; редагувати написане; розвивати увагу, мислення; виховувати старанність, відпові­дальність, прагнення якнайкраще виконати роботу.

Тип уроку: урок перевірки та обліку здобутих знань, набутих умінь і навичок.

Перебіг уроку

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Методична ремарка. Після стисло­го інструктажу учні виконують різнорівне­ві завдання за двома варіантами. За 1–10-те завдання учні отримують 5 балів (по 0,5 бала за кожну правильну відповідь); за 11-те завдання – 2 бали, за 12-те – 3 бали (по 1 балу за кожну групу слів); за 13-те – 2 бали.

І варіант

 1. Укажіть рядок, у якому всі слова спільнокореневі.

А гора, горе, згоріти

Б гора, гори, горою

В гора, гірка, Підгірці

Г гора, насип, узвишшя

 

 1. Визначте рядок, у якому всі слова ма­ють нульове закінчення.

А зачинити, світло, тінь

Б весело, кімоно, навстіж

В метро, вечір, ходити

Г хліб, заспівав, перехід

 

 1. Знайдіть рядок, у якому всі слова не­змінні.

А говорити, гомін, голосно

Б пальто, село, вікно

В трюмо, безпечно, навзнак

Г вечір, ніч, день

 

 1. Визначте рядок, у якому в усіх словах правильно виділено основу й закінчення.

А пишем о , безмежний , автокран

Б сумува ти , весел о , школ яр

В читають , дощик , пол е

Г такс і , побач у , світильник

 

 1. Укажіть рядок, у якому всі слова складаються лише з кореня і закінчення.

А політ, таксі, такса

Б вихід, рама, яскраво

В ліс, молоко, білий

Г веселий, весело, веселка

 

 1. Знайдіть слово, яке відповідає пода­ній схемі: ¬ ¬ ^ .

А надворі

Б поприбирати

В зв’язок

Г безневинний

 

 1. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах замість крапок потрібно писати префікс з-.

А ..брати, ..гнути, ..знатися

Б ..шити, ..цілити, ..чистити

В ..смажити, ..хитрувати, ..порожнити

Г ..неславити, ..пересердя, ..фокусувати

 

 1. У слові пришвартуватися префікс при-має значення

А приєднання

Б приближення

В неповної дії

Г знаходження поблизу чогось

 

 1. Укажіть рядок, у якому при-в усіх словах не виступає префіксом.

А прихід, приїзд, приліт

Б привілей, приватний, примула

В прибіг, прихильник, прибуток

Г прикордонник, приплід, примусовий

 

 1. Укажіть рядок, у якому всі слова на­писано без орфографічних помилок.

А призирливий, безпечний, рожчепити

Б прихильний, розсмішити, сфотографу­вати

В прекрасити, безпідставний, росцвісти

Г розшукати, престаркуватий, зховати

 

 1. Розберіть за будовою слова.

Безстрашний, небезпечно, присвятити, при­хід, розступитися, семитонний.

 

 1. Доберіть до поданих слів по 3–4 спільнокореневі.

Птах, повечеряти, беззвучно.

 

 1. Виправте помилки, пов’язані з неви­правданим уживанням спільнокореневих слів і форм того самого слова.

Лисиця безшумно пробиралася між камін­ням. Раптом якийсь шум насторожив лисицю. Лисичка раптово припала до землі.

 

ІІ варіант

 1. Визначте рядок, у якому всі слова спільнокореневі.

А ріка, річковий, річечка

Б ріка, рік, річний

В ріка, струмок, канава

Г ріка, ріки, рікою

 

 1. Укажіть рядок, у якому всі слова ма­ють нульове закінчення.

А записати, село, берег

Б ясно, зверху, зразу

В депо, день, робити

Г концерт, завітав, доповідь

 

 1. З’ясуйте, у якому рядку всі слова не­змінні.

А писати, загін, дивно

Б пальто, вікно, борошно

В край, майдан, комп’ютер

Г трюмо, безпечно, зненацька

 

 1. Виділіть рядок, у якому в усіх словах правильно виділено основу й закінчення.

А суфл е , знайд у , подорожник

Б читаєм о , безправний , помідор

В танцювати , весело , повість

Г знають , грибочок , мор е

 

 1. Знайдіть рядок, у якому всі слова складаються лише з кореня і закінчення.

А вихід, таксі, гайка

Б передзвін, родина, яскраво

В пес, хутро, білий

Г веселий, весело, веселка

 

 1. Визначте слово, яке відповідає пода­ній схемі: ¬ ¬ ^ .

А знеміг

Б зненавидіти

В знову

Г знання

 

 1. Укажіть рядок, у якому в усіх словах потрібно писати префікс с-.

А ..характеризувати, ..понукати, ..плавити

Б ..жинати, ..сушити, ..тверджувати

В ..ховатися, ..чинити, ..пробувати

Г ..губити, ..давати, ..кувати

 

 1. У слові пригнутися префікс при-має значення.

А приєднання

Б приближення

В неповної дії

Г перебування поблизу чогось

 

 1. Знайдіть рядок, у якому пре-в усіх словах виступає префіксом.

А претензійний, прерія, прем’єра

Б преподобний, предметний, предикатив­ний

В предобрий, премилий, предорого

Г престольний, пречудовий, престижний

 

 1. З’ясуйте, у якому рядку всі слова на­писано без орфографічних помилок.

А препинити, росшукати, безвідповідаль­ний

Б розпитати, препідняти, зховати

В пренизити, безмовний, спитати

Г приємний, розсунути, спекти

 

 1. Розберіть за будовою слова.

Безвітряний, принести, швидко, приліт, роз­писатися, п’ятикласник.

 

 1. Доберіть до поданих слів по 3–4 спільнокореневі.

Товариш, змалку, підростати.

 

 1. Виправте помилки, пов’язані з неви­правданим уживанням спільнокореневих слів і форм того самого слова.

Понад озером біжить вузенька стежка. Сте­жечка оббігає дерева і кущі, щоб вони раптом не з’їхали в озеро. Потім стежка забігає в ліс.

 

Домашнє завдання. Повторити вивче­ний у попередніх класах матеріал про сло­восполучення і речення.

Icon of Ukr Mov5nov (89) Ukr Mov5nov (89) (32.3 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *