4 860 перегляд(ів)

Контрольний диктант. Навчаль­не читання мовчки

Мета: перевірити рівень засвоєння мовних знань і сформованості правописних умінь, зокрема орфографічних, удоскона­лювати навички застосовувати теоретич­ні знання на практиці; формувати вміння самостійно працювати з текстами, що міс­тять наукову термінологію; збагачувати лексикон учнів, сприяти розвиткові еруди­ції; розвивати навички самостійної роботи, увагу, пам’ять, логічне мислення; виховува­ти допитливість, стимулювати прагнення дізнаватися щось нове, підвищувати куль­туру спілкування.

Тип уроку: урок перевірки та обліку здобутих знань, набутих умінь і навичок.

 

Перебіг уроку

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Методична ремарка. Позаяк на уроці буде здійснюватися одночасно контроль і на­вчання, доцільно спочатку написати з учнями диктант, а потім, найкраще після фізкультхви­линки, запропонувати їм текст для мовчазного читання. На підсумковому етапі уроку потрібно обговорити правильні відповіді на тестові за­вдання до тексту.

Диктант

Електронний етикет

Нині майже у кожного вдома є персональ­ний комп’ютер чи ноутбук, в обласних і ра­йонних центрах працюють комп’ютерні клуби. Рідко ми тепер відсилаємо паперові листи, бо є електронна пошта. Однак правил етикету по­трібно додержувати і під час написання елек­тронних послань.

Насамперед зазначайте в повідомленні тему, щоб адресатові було легко зорієнтуватися, про що йдеться. Обов’язково вказуйте своє ім’я та прізвище, пам’ятайте про ввічливі форми звер­тання і прощання.

Електронне послання одного кореспондента іншому є приватним, тому всі мають поважати право на таємницю листування.

Не забувайте, що електронна пошта – це засіб зв’язку між людьми. Тому завжди ставте себе на місце людини, яка отримує лист (З журн.) (100 слів).

Текст для читання мовчки

 

Знайома незнайомка кукурудза

Кукурудзу почали культивувати тисячі ро­ків тому в Мексиці. Качани давньої кукурудзи були вдесятеро менші, ніж сучасні, довжина плодів не перевищувала чотирьох сантиметрів. Індіанські племена називали кукурудзу маїсом. Вони вважали її священною рослиною і зобра­жували на стінах храмів. Деякі племена прино­сили в жертву богові Сонця хліб, приготовле­ний із кукурудзяного борошна, щоб одержати гарний урожай.

Легенду про походження маїсу переказав американський поет Генрі Лон´фелло в поемі «Пісня про Гайавату».

…Три ночі бився вождь аджибуївГайавата з посланцем богів золотоволосим Мондаміном і нарешті переміг його. Помираючи, Мондамін прошепотів останнє прохання – поховати його і дбайливо доглядати могилу.

Гайавата виконав прохання Мондаміна. І ось на могилі виросла дивовижна і досі не бачена рослина. Золотаво-жовтий колір її плодів нага­дував одяг і волосся Мондаміна. А коли зерна цієї рослини дозріли, Гайавата скликав увесь свій народ на свято. З того часу маїс став году­вальником індіанців.

Садили кукурудзу врочисто. До свята го­тувалися всі члени племені. На березі океану жінки і діти збирали викинуту хвилями рибу. У кожну лунку разом із зерном клали риб’ячу голову. Це позитивно впливало на врожайність.

Зараз у Мексиці вирощують кукурудзу різ­них видів: жовту, білу, червону, чорну й навіть синю. Кукурудзу саджають разом із гарбузом, як робили ще індіанці. Гарбуз затримує вологу в землі, не дає рости бур’янам, а тому збільшує врожайність кукурудзи.

У ХV столітті зерна кукурудзи потрапили в Європу завдяки Христофорові Колумбу. Спо­чатку її вирощували як декоративну рослину. Пізніше європейці оцінили смак кукурудзи і її корисні властивості.

У кукурудзяних качанах міститься велика кількість вітамінів, мінеральних речовин. Регу­лярне вживання в їжу кукурудзи допомагає зни­зити рівень шкідливого холестерину, поліпшує травлення, нормалізує роботу серця. Вітамін Е поліпшує стан шкіри, волосся, сповільнює процес старіння. Вітамін В допомагає впоратися з безсонням, добре впливає на роботу нервової систе­ми. Вітамін Д зберігає зуби здоровими, а кістки міцними. Залізо підвищує гемоглобін крові.

Кукурудзяна олія знижує апетит, не містить холестерину. Маски з кукурудзяних зерен зво­ложують і відбілюють шкіру.

Кукурудзяні качани використовують не тільки в їжу. З них роблять пластик, паливний спирт, клей.

Кукурудза – оптимальний продукт харчу­вання для підлітків, які ростуть і витрачають багато енергії. Вона стимулює мозкову і нерво­ву діяльність організму. Тому потрібно частіше вводити кукурудзу у свій раціон (З енцикл.) (356 слів).

Тести

 1. Стиль прочитаного тексту

А офіційно-діловий

Б публіцистичний

В художній

Г науково-популярний

 

 1. Основна думка тексту

А переконати читача в корисних власти­востях кукурудзи

Б розповісти про історію кукурудзи як овочевої культури

В закликати людей вирощувати цей цін­ний овоч

Г подати інформацію про вітаміни, яки­ми багата кукурудза

 

 1. Батьківщиною кукурудзи є

А Індія

Б Мексика

В США

Г Україна

 

 1. Хліб, приготовлений з кукурудзяного борошна, приносили в жертву богові Сон­ця, щоб

А зібрати багатий урожай

Б попросити доброї погоди

В умилостивити сили природи

Г перемогти ворожі племена

 

 1. Зерна кукурудзи потрапили в Європу в

А ХІІ ст.

Б ХІІІ ст.

В ХІV ст.

Г ХV ст.

 

 1. Кукурудзу саджають разом із гарбу­зом, щоб

А вивести новий сорт кукурудзи

Б захистити гарбуз від сонця

В затримати вологу в землі

Г поліпшити смак кукурудзи

 

 1. Слово гібридизація означає

А схрещення різних сортів рослин

Б назву мінеральної речовини

В спосіб обробітку землі

Г порушення роботи серця

 

 1. Без орфографічної помилки написане слово

А холістерин

Б холистерин

В холестерин

Г холестирин

 

 1. Допомагає впоратися з безсонням, до­бре впливає на роботу нервової системи

А вітамін А

Б вітамін В

В вітамін С

Г вітамін Е

 

 1. Пластик, паливний спирт, клей виго­товляють із

А кукурудзяних волокон

Б кукурудзяних качанів

В кукурудзяних стовбурів

Г кукурудзяної олії

 

 1. Вождя аджибуїв звали

А Колумб

Б Лон´фелло

В Мондамін

Г Гайавата

 

 1. У тексті немає інформації про те

А якою є інша назва кукурудзи

Б якою була зовнішність Мондаміна

В як у давнину саджали кукурудзу

Г як виготовляють кукурудзяну олію

 

Відповіді. 1 – Г; 2 – А; 3 – Б; 4 – А; 5 – Г; 6 – В; 7 – А; 8 – В; 9 – Б; 10 – Б; 11 – Г; 12 – Г.

 

Підсумок уроку.

Відповіді на запитання учнів. Кон­сультація вчителя.

 

Домашнє завдання. Повторити назви розділів науки про мову. Знати, що вивча­ється у кожному розділі.

Icon of Ukr Mov5nov (68) Ukr Mov5nov (68) (29.0 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *