9 526 перегляд(ів)

Контрольний урок з художньої культури за І семестр

МЕТА: узагальнити знання учнів з пройдених тем; підвести підсумок вивчення курсу у І семестрі; розвивати вміння учнів робити уза­гальнення, формулювати висновки, висловлювати власні спосте­реження; виховувати інтерес і зацікавленість учнів до різних видів мистецтв, до художньої культури загалом.

                                                                      ХІД  УРОКУ

І.      ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Слово вчителя

Доброго дня, любі друзі. Ми завершили вивчення художньої культури Ук­раїни XVII—XVIII ст. Сьогодні ми спробуємо узагальнити наші знання з цієї теми. Для цього я пропоную вам письмову роботу за варіантами та наступне виконання цікавих творчих завдань.

 

II.     МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Чи готові ви до написання роботи? Чи цікавим для вас стане самостійно надати відповідь про розвиток художньої культури українців у XVII—XVIII ст.? Для виконання завдань вам необхідно зосередитися, пригадати найголовніші іс­торичні події, імена відомих митців, цікаві факти, дослідження, приклади творів мистецтва, а потім стисло викласти свої думки у письмовому вигляді. Наступ­ним етапом нашої роботи стануть індивідуальні творчі завдання, виконання яких дасть змогу не тільки виявити рівень ваших знань, але й розкрити вашу творчу особистість. Ото ж, до справи!

 

ІІІ.   ПРОВЕДЕННЯ ПИСЬМОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ВАРІАНТАМИ

Учитель.

 Перед початком роботи погляньте на дошку: там викладені за­вдання для кожного варіанту. Тепер залишилось тільки дізнатися, який варіант дістанеться вам. Для цього назвіть, будь ласка, відомі вам чотири стихії. (Учні називають стихії: вода, повітря, земля, вогонь.) Зараз називаємо по черзі стихії та разом із цим визначаємо свій варіант. Отже 1-й варіант — це всі, хто назвав вогонь, 2 й варіант – усі, у кого у руках є повітря, 3-й варіант — у всіх, хто назвав землю, ну а 4-й варіант –  водяна стихія.

Зосередьтеся, ви добре знаєте відповідь. Але для того, щоб одержати висо­кі бали, вам необхідно намагатися якомога повно і послідовно надати відповіді на запитання. Можна уявити собі, що ви кореспондент шкільної газети, і ваша  відповідь буде являти собою невелику статтю до спецвипуску «Художня культура України» або матеріал для інформаційно-мистецького альманаху. На вико­нання цього завдання вам достатньо буде 15 хвилин. Отже, розпочинаємо робо­ту творчої лабораторії нашого класу. Завдання для варіантів перед вами.

 

Варіант № 1

•   Надайте характеристику українському «козацькому» бароко. Наведіть від­повідні приклади пам’яток.

•   Які різновиди української народної музичної творчості періоду XVII-XVIII ст. ви знаєте? Надайте характеристику думам, історичним пісням.

 

Варіант № 2

•   Що ви знаєте про портретний український живопис? Яка історія народної картини «Козак Мамай»?

•   Надайте характеристику шкільному театру XVII—XVIII ст. Наведіть при­клади.

 

Варіант № З

•   Назвіть характерні риси українського іконопису і світського портретного живопису ХУІІ-ХУШ ст.

•   Назвіть творців хорового концерту на Україні. Які особливості цього жанру вам відомі?

 

Варіант № 4

•   Що ви знаєте про особливості народного лялькового театру — вертепу?

•   У чому полягає мистецтво кобзарів і лірників? Надайте характеристику цьо­му періоду розвитку музичного мистецтва.

 

IV.   ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ ЗА ВИБОРОМ

Учитель.

Наступним етапом нашого контрольного уроку стане виконан­ня творчих завдань, які ви обираєте самостійно. Погляньте на дошку й оберіть те завдання, яке вам найбільш подобається. Творче завдання буде оцінюватися за окремою системою оцінювання — це будуть додаткові бали, що надаються за вашу творчість. На виконання цього завдання у вас є 7—8 хвилин.

Отже, творчі завдання перед вами.

 

Творче завдання № 1: спробуйте написати план проекту фольклорної експе­диції класу, яка вивчає народну пісенну творчість рідного краю.

 

Творче завдання № 2: спробуйте зробити план сценарію сучасної вистави вертепу.

 

Творче завдання № 3: створіть ескіз сучасного кафе у стилі «українського бароко».

 

Творче завдання № 4: спробуйте створити форзац до книги «Мистецтво гра­вюри в Україні».

 

V.     ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ    

Учитель.

Для нашого контрольного уроку досить корисним буде ви­конання невеликого індивідуального творчого завдання. За декілька хвилин кожен із вас отримає репродукцію відомої картини, зображення скульптури або витвору архітектури України с певного періоду: від найдавніших часів до XVIII, ст.

Ваше завдання: за поданою схемою охарактеризуйте цей твір. Якщо змо­жете, назвіть його назву і автора. Якщо у вас буде бажання, то можете уявити себе гідом одного з відомих музеїв українського мистецтва. Як би ви розповіли туристам, відвідувачам музею про відомий витвір мистецтва? На чому ви зосе­редили б увагу?

На виконання цього завдання у вас є 5—7 хвилин. Розпочнемо останній етап уроку — за справу! (Кожен учень класу одержує одну картку та індивіду­альні запитання.)

 

Приклади блоків запитань до ілюстрацій

•   До якого виду мистецтва ви відносите дану ілюстрацію?

•   Які почуття і настрій викликає у вас цей витвір мистецтва?

•   В якому стилі, на вашу думку, створено цей твір?

•   До якого виду мистецтва відноситься цей витвір?

•   Хто є головними героями твору? Опішить їхні основні риси.

•   Що саме створює настрій твору? Які думки, на ваш погляд, хотів донести до нас автор?

•   До якого виду мистецтва ви віднесли б даний твір?

•   Хто є, на вашу думку, головним героєм твору? Надайте йому характерис­тику.

•   У чому головна особливість даного твору? В який час він був створений?

•   До якого виду мистецтва ви віднесли б даний твір?

•   Хто на ньому зображений?

•   Надайте характеристику головному герою твору.

 

VI.   ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКУ УРОКУ

Учитель.

Сьогодні ми намагалися пригадати цікаві факти та яви­ща з художньої культури України. Це стало значним етапом в узагальненні отриманих вами на уроках художньої культури знань. Ви виконали робо­ту; всі ваші напрацювання ми обов’язково обговоримо на наступному уроці. А тепер у нас залишається декілька хвилин на підведення загальних підсум­ків уроку.

Скажіть, будь ласка, що сьогодні для вас було найважчим моментом? Чи в повному обсязі ви встигли виконати завдання?

Ми зробили огляд художньої культури України від найдавніших часів до XVIII ст. Який загальний висновок про культурний розвиток українського мистецтва в цей період ви зможете зробити? Що на вашу думку, стало найваж­ливішим моментом для формування художньої культури України в найдавніші часи? А в період XVI—XVIII ст.? Який витвір мистецтва, на вашу думку, став візиткою епохи і чому?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Учитель.

 Попереду на нас чекають цікаві зустрічі з українською худож­ньою культурою. Невдовзі ми розпочинаємо знайомство з мистецькими шедев­рами XIX ст. Зараз я надаю вам можливість обрати тему вашого домашнього завдання, яке допоможе вам здійснити самостійне мистецьке дослідження, під­готувати індивідуальний мистецький проект за наступними темами. Це попе­реднє завдання, тому ваші проекти повинні мати узагальнену інформацію про розвиток українського мистецтва в XIX ст.    Орієнтовні теми та інструкцію для виконання проекту ви знайдете в мистецькому куточку класу. Ваше завдання: обрати тему проекту, скласти план дій, обробити зібрану інформацію, визначи­тися з часом презентації (за календарно-тематичним планом семестру) та підго­тувати портфоліо. Портфоліо може бути представлено у вигляді мультимедійної презентації, альбому, публікації (газети, статті, буклету тощо) або іншим твор­чим варіантом за вашим бажанням. Сподіваюся, що підготовлені проекти до­поможуть вам не тільки самостійно опанувати певний період, вид українсько­го мистецтва, але і проявити свої творчі здібності й заробити додаткові бонусні бали.

Теми проектів

Розділ III. Українська художня культура XIX ст.

Тема 1. Образотворче мистецтво

«Шедеври української архітектури та скульптури XIX ст.»;

«Шляхами палацово-паркових комплексів України»;

«Історія українського живопису»;

«Шевченко — живописець»;

«Тиражна графіка в Україні»;

«Декоративно-прикладне мистецтво в Україні XIX ст>;

«Українські народні художні промисли».

 

Тема 2. Музична культура

«Українські соціально – та родинно-побутові пісні»

«Творчість С. Гулака-Артемовського»;

«Музика М. Колачевського»;

«Історія гімну України»;

«Видатні музичні виконавці XIX ст.».

 

Тема 3. Театральна культура

«Аматорський театр XIX ст.»;

«Галицький і Буковинський театр»;

«Історія театру корифеїв»;

«Перший український стаціонарний театр у Києві»

«Театральний портрет М. Заньковецької».

Icon of Hud Kul10 17 Hud Kul10 17 (18.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *