5 366 перегляд(ів)

Лабораторна робота № 14. «Визначення ККД нагрівника»

Мета: навчитися визначати коефіцієнт корис­ної дії установки з нагрівником та переконатися, що він менший від 100 %; розвивати логічне мис­лення, дослідницькі навики учнів; виховувати вміння працювати в групах.

Основні поняття: кількість теплоти, нагрів­ник, ККД нагрівника, температура.

Обладнання: посудина з водою, калориметр, спіраль, мензурка, термометр, годинник, джерело струму, амперметр.

Тип уроку: удосконалення знань та формування практичних умінь.

Найлогічніше мислення не може

дати жодних знань про світ фактів.

Пізнання реального світу виходить

із дослідів і закінчується ними.

А. Ейнштейн

Хід уроку

I. Розминка

Вправа «Знайди зайве»

Примус, піч, торф, спиртівка, газовий пальник. (Торф, усі інші типи нагрівників.)

Гас, нафта, дрова, природний газ. (Гас, усі інші – природні речовини.)

Кам’яне вугілля, бензин, торф, сухий спирт. (Бензин, усі інші – тверде паливо.)

II. Актуалізація опорних знань

1. Гра «Фізичне лото»

Учитель роздає по одній картці учням, розпо­чинає учень, в якого на картці тільки запитання, а повинен закінчити той, в кого тільки відповідь.

 

  Яка   фізична   величина характеризує стан теплової рівноваги і є мірою серед­ньої кінетичної енергії руху частинок, з яких складається тіло?

 

Температура

 

Сонце — зоря, що дає землянам тепло для життя. Як сонце «передає» тепло на Землю?

 

Випромінюванням За якою формулою об­числюють кількість теплоти, передану тілу в ході нагрі­вання або виділену ним під час охолодження?

 

Q = сm∆t Назвіть одиницю питомої теплоємності речовини

 

Дж/кг∙°С Як змінюється механічна енергія літака, коли він злітає вгору?

 

Збільшується У старих чайниках з великим шаром накипу на стінках вода закипає знач­но довше, ніж у нових. Чому?

 

Зменшується тепло­провідність Як називають енергію, що виділяється при повному згоранні 1 кг палива?

 

Питома  теплота згорання палива Які реперні точки шкали Цельсія?

 

Температури та­нення льоду та кипіння води Назвіть позасистемну одиницю кількості теплоти

 

Калорія Які види теплообміну  іс­нують у природі?

 

Теплопровідність, конвекція, випроміню­вання Як обчислити кількість теплоти, що виділяється в процесі повного згорання палива?

 

Q = qm Як   називається   фізична величина,   що   характеризує ефективність   нагрівника   й дорівнює відношенню корис­ної теплоти до всієї теплоти, що виділяється при повному згоранні палива?

 

Коефіцієнт корисної дії нагрівника Назвіть одиницю питомої теплоти згорання палива

 

Дж/кг Якщо налити окріп у металеву кружку, то  вона досить швидко стане гаря­чою. У який спосіб тепло від окропу переходить до стінок кружки?

 

Теплопровідністю

 

За якою формулою обчис­люється коефіцієнт корисної дії нагрівника?

 

∙100% Як   називають   енергію руху та взаємодії частинок?

 

Внутрішня енергія Які є способи зміни вну­трішньої енергії?

 

Виконання роботи та теплопередача Як змінюється внутріш­ня енергія хокейної шайби, коли її виносять на мороз?

 

Зменшується Як називається вид те­плопередачі, за якого тепло­та переноситься струменями рідини або газу?

 

Конвекцією

 

 

III. Мотивація навчальної діяльності

Чи може коефіцієнт корисної дії нагрівника дорівнювати 100 %? Чому? Давайте в цьому пере­конаємось.

IV. Рефлексія

Провести інструктаж з безпеки життєді­яльності дітей (акцентуємо увагу на правилах безпеки під час роботи з нагрівником).

 

Лабораторна робота № 14

Тема. Ввизначення ККД установки з електричним нагрівником

Мета: навчитися визначати коефіцієнт корисної дії (теплову віддачу) установки з електричним нагрівником.

Обладнання: посудина з водою, калориметр, спіраль, мензурка, термометр, годинник, джерело струму, амперметр.

 

(див. лабораторні роботи з фізики 8 кл)

V. Підсумки уроків

Міні-виступ «Моє відкриття на сьогодні»

Учні висловлюються про відкриття, яке вони зробили для себе на занятті (самостійно або за допомогою інших). Відкриття може бути не лише фізичним, а й емоційним.

VI. Домашнє завдання

1. Повторити § 49 (підручник В. Сиротюк).

2. Розв’язати задачі:

1. У скільки разів зменшується потреба у паливі, коли теплова електростанція переходить із вугілля на природний газ?

2. У мідній чашці масою 100 г на спир­тівці нагрівають 400 мл води від 15 до 95 °С і ви­трачають на це 13,2 г спирту. Обчисліть за цими даними ККД спиртівки.

Icon of Uroku 8 (53) Uroku 8 (53) (11.8 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *