2 042 перегляд(ів)

Лабораторні роботи № 11,12. «Вимірювання температури за допомогою різних термометрів. Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури»

Мета: навчитися визначати температуру різними термометрами та експериментально пе­ревірити рівняння теплового балансу; розвивати експериментальні уміння вимірювати температу­ру за допомогою різних термометрів; виховувати спостережливість, повагу до експерименту.

Основні поняття: термометр, температура, тепловий баланс.

Обладнання: мензурка, термометри (різні за конструкцією), калориметр, гаряча вода, холодна вода.

Тип уроку: удосконалення знань та формування практичних умінь.

Той, хто базікає про природу, замість того,

щоб за допомогою експерименту і спостережень

примусити говорити, ніколи не пізнає її.

Лише дослід відслонює завісу з таємниць природи.

Галілео Галілей

Хід уроку

І. Розминка

Інтерактивна вправа «Хто більше знайде в слові слів»

Використовуючи тільки літери слова «термо­метр», за 1 хв складіть якомога більше слів.

Наприклад: метр, том, торт, море, метро, мер, ром.

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашньої задачі

2. Вікторина «Чомучка»

•    Чому радіатори опалення не ставлять біля стелі?

•    Чому в Україні хатки фарбують у білий ко­лір?

•    Чому для будівництва краще порожниста цегла, ніж суцільна?

•    Чому тонка поліетиленова плівка захищає рослини від нічного холоду?

•    Чому неможливо точно оцінити температу­ру тіла за допомогою відчуттів?

•    Чому хаотичний рух молекул називають тепловим рухом?

•    Що таке термометр?

•    Наведіть приклади різних термометрів.

•    Які використовують температурні шкали?

•    Які реперні точки шкали Цельсія?

•    Чому недостатньо лише доторкнутися до тіла, щоб термометр показував температуру цього тіла?

•    Як визначити ціну поділки шкали вимірю­вального приладу?

III. Мотивація навчальної діяльності

Чи однакове значення температури покажуть різні термометри при вимірюванні температури одного і того ж тіла?

Як можна обчислити температуру рідини, що утворилася при змішуванні рідин з різними тем­пературами?

Чи можна практично визначити цю температу­ру? Як саме?

Як на практиці перевірити рівняння теплового балансу?

IV. Рефлексія

Провести інструктаж з безпеки життєді­яльності дітей.

Лабораторна робота № 11-12

Тема. Визначення питомої теплоємності твердого тіла.

Мета: визначити питому теплоємність речовини калориметричним методом.

Обладнання: мензурка з водою, калориметр, термометр, терези з важками, досліджуване тіло, посудина з гарячою водою.

 

(див. лабораторні роботи з фізики 8 кл)

V. Корекція знань учнів

Інтерактивна вправа «Коло знань»

Учитель починає, учень закінчує і продовжує ланцюжок і т. д., помилку виправляє той, хто роз­починав речення.

Наприклад:

•  Калориметр призначений для…

•  Математичним вираженням закону збере­ження енергії в процесі теплопередачі є…

•  Рівняння теплового балансу формулюється так…

•  Кількість теплоти, яку віддала гаряча вода, визначається за формулою…

•  Кількість теплоти, яку отримала холодна вода, визначається за формулою…

VI. Домашнє завдання

1.  Повторити § 42-45 (підручник В. Сиротюк).

2.  Підготуватися до лабораторної роботи № 13 «Визначення питомої теплоємності речовини».

3.  Розв’язати задачу:

До ванни, де було 100 л холодної води при температурі 9 °С, долили 60 л гарячої води при 81 °С. Після встановлення теплової рівноваги температура води у ванні дорівнювала 35 °С. Чи були втрати тепла через теплообмін із довкіллям?

Icon of Uroku 8 (50) Uroku 8 (50) (8.8 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *