807 перегляд(ів)

Lesson 8. Перевір себе

Мета:

 • навчальна:активізуватита закріпити вивчений лексико-граматичний матеріал, вдосконалювативміннята навички аудіювання, читання, письма, усного мовлення, ре­агуватиневербально на запитання, які потребують простих відповідей, формувати в учнівкомунікативнукомпетенцію, закріпити прислівники способу дії та вживан­няїх у мові з опорою на текст, розвивати та удосконалювати мовленнєві компетенції;

 • розвивальна:вчитиуважно стежити за презентованою інформацією, ефектив­носпівпрацюватипід час парної та групової роботи, мотивувати готовність брати участь в іншомовномуспілкуванні, мотивувати бажання до подальшого самовдос­коналення у галузіоволодінняіноземною мовою, розвивати мовну здогадку;
 • виховна:зацікавитиучнів темою уроку, привернути їхню увагу до вивченого матеріалу, допомогтиїмбути розкутими у спілкуванні, виховувати толерантне ставлен­ня до однокласників, викликати в дітей бажання вчитися; вивчати іноземну мову;виховуватидисципліну, повагу до однокласників, звичку до систематичної розумо­воїпраці, ефективноспівпрацювати під час парної та групової роботи.
 • Обладнання:картки за темою «Школа», «Дозвілля», плакат «На уроці англійської мови».

Хід уроку

WARM-UP

 1. Team Spelling Game

Divide the class into two teams. One member from each team comes to the

front of the class. Each says a word for the pupil near the board to write it. Use the words from this unit.

Correctly spelt words win a point for the team.

PRESENTATION

 1. Choose, tick A or В and say (p. 38, ex. 1)

Ask pupils to look at the pictures and say what the children are doing in the first and the second pictures.

Pupils listen and point at the actions.

Then ask two questions “What do you do at the lessons?” and “What do you do after school?”

Pupils answer one by one.’

Then read the words, write them in the pupils’ exercise books and tick A or

В at every word combination.

PRACTICE

 1. Complete the sentences. Use your answers from exercise 1 (p.38, ex. 2)

Ask pupils to make sentences using the words from exercise 1.

Individual or pair work

Pupils read the words from exercise 1 silently to themselves or they work on them together in pairs. Pupils choose suitable words and fill in gaps.

Then they read the sentences aloud. If you have some time you can ask pupils to write the sentences down in their exercise books.

Ask some strong pupils to write sentences on the board too.

Then ask pupils to read the sentences in a chain.

Do choral and individual reading again. Help with pronunciation and sentence rhythm especially.

Monitor the activity and help where necessary.

 1. a) Choose and write (p. 38, ex. 3)

Pay the pupils’ attention at the words “This/These — here” and “That/ Those — there”. Remember or explain again when pupils can use them. If ……………….

pupils have difficulties, explain this rule in the mother tongue drawing the pictures “here” and “there”.

Read the sentences and choose the right variant. If it is necessary translate the sentences into the mother tongue.

 1. b) Listen and check

Listen to the right sentences again. Check them up.

READING AND WRITING

 1. a) Read the text (p. 38, ex. 3)

Pupils listen and read the text in silence. If it is necessary translate some difficult sentences into the mother tongue.

Then read the text again. Pupils either read the text silently to themselves or they work on it together in pairs.

Then pupils read the text in a chain. Ask to translate difficult sentences into the mother tongue.

Go round helping. Do choral and individual repetition.

After reading: ask pupils the questions “Are Tom and Ann classmates? Do they go to school? When does Tom play football? How many lessons do they have every day?”

Pupils may also be asked to write answers to the questions in their exercise books. Do choral and individual reading again. Ask some students to read parts of the text again aloud. Help with pronunciation and sentence rhythm especially. Monitor the activity and help where necessary.

 1. b) Answer the questions

Pairwork

Ask pupils to read the questions and answers in pairs using the necessary information from the text.

Monitor the activity and help where necessary. Do choral and individual repetition.

Ask pupils to read and practice their questions and answers for a few minutes. Go round helping.

One or two pairs read or act out these questions and answers.

Repeat with a different pupil, but this time let pupils choose partners to act them out with.

Repeat with several different pupils.

Transfer: encourage pupils to make their own questions and answers too. Write some sentences in pupils’ exercise books if you hâve enough time.

 1. a) What do Ann and Dan like? Look at the pictures and say. (p. 39, ex. 5)

Ask pupils to look at the pictures.

Ask “What are Ann and Tom like doing?”

Then ask pupils to read the sentences under the picture and complete them using the text of exercise 4 and the picture,

 1. b) Write your answers

Ask some strong pupils to go to the board and write the sentences about * Ann and Tom on the board.

ENDING THE LESSON

Home work

Read (p. 39, ex. 4)

Bring a family photo.

Activity bank: Describe your school day.

Further practice

Use Workbook tasks at the lesson or at home.

Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *