1 044 перегляд(ів)

Lesson3. Запрошуємо друзів на день народження!

Мета:

  • навчальна:практикувати новий граматичний матеріал за темою «Людина», прак­тикувати мовні засоби за темою «Людина», описувати дії у майбутньому, запитувати про події у майбутньому та відповідати на запитання, вдосконалювати компетенції читання, аудіювання й усного монологічного мовлення;
  • розвивальна: вчити уважно стежити за презентованою інформацією, ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи, мотивувати готовність брати участь в іншомовному спілкуванні, учити працювати у парі, логічно висловлювати думку;

  • виховна: виховувати уміння концентруватися, слухати інших, формувати доброзич­ливу атмосферу в класі, проявляти увагу до співрозмовника в процесі спілкування, вчити культури спілкування сучасного цивілізованого світу, вчити емоційно-цінніс­но ставитись до всього, що нас оточує, вчити розуміти важливість оволодіння іно­земною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування, прищеплюва­ти працьовитість, вчити чітко виконувати інструкції вчителя.
  • Обладнання: картки за темою «Людина», тематичні картки «Дії. Вподобання».

Хід уроку

WARM-UP

  1. Stick 8-10 flashcards from different lexical sets on the blackboard. Elicit or remind children their names. Give the children one minute to look at it in silence. Try and memorise the flashcards before removing them from the board. Pupils work in pairs and write a list of the flashcards they can remember.

Check the answers by eliciting them from the whole class and writing a list on the blackboard.

PRESENTATION

  1. Listen and read (p. 118, ex. 2)

Books open. Before reading: pre-teach the words “Day and Date”, “place” and “welcome”. Show the flashcards or point to the pictures in exercise 1. Drill the new words two or three times. Read the new words again. Pupils listen and repeat them. If it is necessary translate them into the mother tongue.

Then read the sentences with these words. Ask pupils to read the invitation. Pupils either read the invitation silently to themselves or they work on it together in pairs.

Then pupils read the same sentences in a chain. Ask to translate difficult sentences into their mother tongue. Pupils read the invitation. Go round helping.

After reading: ask pupils the questions from the letter and other questions orally “What holiday has Ann got? When is it? What day is her birthday? What time is the party?”

Pupils may also be asked to write answers to the questions in their exercise books.

Do choral and individual reading again. Ask individuals to read parts of the text again aloud. Help with pronunciation and sentence rhythm especially. Monitor the activity and help where necessary.

  1. Read and say for Ann (p. .74, ex. 2) .

Pair work

Pupils read the dialogue and complete Ann’s answers using the” information from exercise 1.

Ask pupils to read and practice their dialogue for a few minutes. Go round helping.

One or two groups read or act out the dialogue.

Repeat with a different pupil, but this time let pupils choose partners toact them out with.

Repeat with several different pupils.

 

PRACTICE

  1. Choose and say. What do the children usually do at the parties? (p. 75, ex. 3)

Ask pupils to look at the pictures. Teach and then drill the new words in the box. Ask pupils to match the word combinations and the pictures.

Say the word combination and pupils point at the picture. Pupils repeat the procedure several times.

Pupils take turns to read out the words. The other pupils point at the pictures. Help them with pronunciation.

Make up sentences using the words. Then ask strong pupils to go to the board and write down the sentences on it. Others have to write them down into their exercise books. Monitor the activity and help where necessary.

 

 

 

READING AND WRITING

  1. Ask and answer (p. 75, ex. 4) ,

Teach the table “Present Simple”. Read the patterns in affirmative, negative and question form. Explain in their mother tongue the rule if it is difficult to understand it in English.

Write the sentences on the board and give questions, negative sentences and short answers too.

If necessary, remind them that “likes/doesn’t like” goes with “he” and “she” only.

Read the questions and answers.

Pair work

Ask pupils to read the questions and give their answers in pairs using the information about Ann and her friends. Monitor the activity and help where necessary. Do choral and individual repetition.

Ask pupils to practice their questions and answers for a few minutes. Go round helping.

One or two pairs act out these questions and answers. Repeat with a different pupil, but this time let pupils choose partners to act them out with. Repeat with several different pupils.

Transfer: encourage pupils to make their own questions and answers too. Write some sentences in pupils’ exercise books if you have enough time. Monitor the activity and help where necessary.

  1. Write an invitation to your birthday party (p. 75, ex. 4)

Ask pupils imagine they are going to have a birthday party.

Ask them to write their invitation using Ann’s invitation as an example.

ENDING THE LESSON

Team Spelling Game

Divide the class into two teams. One member from each team comes to the front of the class. Each says a word for the pupil to write on the board. Use the words from the last two or three lessons of this unit.

Correctly spelt words — a point for the team.

Home work

Read (p. 74, ex. 1)

Activity bank: Write an invitation card to your birthday party.

Further practice

Use Workbook tasks at the lesson or at home.

Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *