1 090 перегляд(ів)

Lesson7. Час для розваг

Мета:

  • навчальна: активізувати та закріпити вивчений лексико-граматичний матеріал, вдосконалювати вміння та навички аудіювання, читання, письма, усного мовлення, реагувати невербально на запитання, які потребують простих відповідей, форму­вати в учнів комунікативну компетенцію, закріпити прислівники способу дії та вжи­вання їх у мові з опорою на текст, розвивати та удосконалювати мовленнєві компетенції;
  • розвивальна: вчити уважно стежити за презентованою інформацією, ефектив­но співпрацювати під час парної та групової роботи, мотивувати готовність брати участь в іншомовному спілкуванні, мотивувати бажання до подальшого самовдос­коналення у галузі володіння іноземною мовою, розвивати мовну здогадку;

  • виховна: зацікавити учнів темою уроку, привернути їхню увагу до вивченого мате­ріалу, допомогти їм бути розкутими у спілкуванні, виховувати толерантне ставлен­ня до однокласників, викликати в дітей бажання вчитися, вивчати іноземну мову; виховувати дисципліну, звичку до систематичної розумової праці, ефективно спів­працювати під час парної та групової роботи.
  • Обладнання: картки за темами «Я, моя сім’я та друзі» та «Зовнішність».

Хід уроку

WARM-UP

  1. Play a simple “Draw, fold and pass” game like this

Each pupil has a blank sheet of paper. Give an instruction: “Draw the head. Draw the nose, the eyes, and the mouth.” Pupils draw a head with eyes, nose and mouth. Then they fold over the top of their paper to cover the head they have drawn, and pass on the paper to their neighbour.

Give other instructions (…the body …the arms …the hands, etc). Pupils draw, fold, and pass the paper to their neighbor each time.

After drawing the feet, pupils unfold the whole drawing and describe the one they have using the adjectives they know.

PRESENTATION

  1. Listen and read (p. 68, ex. 1)

Before reading: pre-teach the new word “did”. Drill the pronunciation of the new word.

Books open. Ask pupils to look at the pictures.

Read the text. Pupils listen and read the text in silence.

Read the text again.

Then pupils read the text in a chain. Ask to translate difficult sentences into the mother tongue.

Go round helping. Do choral and individual repetition.

After reading: ask pupils the question “What can you read on the snow?”

Do choral and individual reading again. Ask individual students to read parts of the text again aloud. Help with pronunciation and sentence rhythm especially. Monitor the activity and help where necessary.

Extra

Magic Eyes Game

Stick a set of no more than six flashcards in a row on the blackboard. Say the names and get the children to repeat them two or three times. Then remove the flashcards one by one. Point to where they were and children repeat the names as if they were still there.

 

PRACTICE

  1. Read the questionnaire. Choose and say (p. 69, ex. 2)

Read the title of the questionnaire. Translate it into the mother tongue. Explain pupils, they are going to read the questions and choose the suitable answers to these questions and find out if they are party people or not.

Pupils read the questions. Then they read all the answers and choose the best.

They can translate the sentences if it is necessary.

  1. Say what is your score? (p. 69, ex. 3)

Explain pupils in their mother tongue that they should sum the points. Read the total. Ask pupils to choose their points and read if they are party people or not.

READING AND WRITING

  1. Ask your friend. Use the questions in exercise 2. Say the result (p. 69, ex. 4)

Pair work

Ask pupils to read the questions to each other. Then answer them, Help or correct the pupils if they have difficulties. Then they count their points and say the results.

  1. Write your answers to the questions in exercise 2

Ask pupils to copy out the questions from exercise 2.

Then they choose the suitable answers. If they like they can write the totaltoo.

Extra

Flashcard Whisper Game

Children stand in two lines facing the blackboard. Secretly show the last child standing in each line a flashcard. This child then whispers the name of this flashcard to the next child and so on up the line. The child at the front runs to the blackboard and draws or writes the word. Then he goes to the back of the line.

Repeat the procedure several times.

ENDING THELESSON

Flashcard Letters Game

Divide the class into groups of five or six. Give each group a flashcard (making sure other groups don’t see) and explain that children must make the letters to spell the name of the picture with their bodies. Give them few minutes to prepare this and encourage them to check spelling if necessary.

Each group then takes turns to make the letters of their words with their bodies and to guess each other’s words.

Home work

Read (p. 68, ex. 1)

Further practice

Use Workbook tasks at the lesson or at home.

Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *