633 перегляд(ів)

Lesson7. Перевір себе.

Мета:

  • навчальна: активізувати та закріпити вивчений лексико-граматичний матеріал, вдо­сконалювати вміння та навички аудіювання, читання, письма, усного мовлення, вчити реагувати невербально на запитання, які передбачають прості відповіді, формувати в учнів комунікативну компетенцію, закріпити прислівники способу дії та вживання їх у мові з опорою на текст, розвивати та удосконалювати мовленнєві компетенції;

  • розвивальна: вчити уважно стежити за презентованою інформацією, ефектив­но співпрацювати під час парної та групової роботи, мотивувати готовність брати участь в іншомовному спілкуванні, мотивувати бажання до подальшого самовдос­коналення у галузі оволодіння іноземною мовою, розвивати мовну здогадку;
  • виховна: зацікавити учнів темою уроку, привернути їхню увагу до вивченого мате­ріалу, допомогти їм бути розкутими у спілкуванні, виховувати толерантне ставлен­ня до однокласників, викликати в дітей бажання вчитися, вивчати іноземну мову; виховувати дисципліну, повагу до однокласників, звичку до систематичної розумо­вої праці.
  • Обладнання: таблиця «Пори року», картки, пов’язані з порами року та погодою.

Хід уроку

WARM-UP

  1. Team spelling game

Divide the class into two teams. One member from each team comes to the front of the class. Each says a word for the pupil near the board to write it. Use the words from this unit.

Correctly spelt words win a point for the team.

PRESENTATION

  1. Listen, read and choose (p. 22, ex. 1)

Books open. Revise and then drill the season words using the pictures.

Read out the caption for each of the pictures in turn, while pupils listen and look at the pictures.

Pupils take turns to read out the words. Help with pronunciation. Go round helping.

Read the sentences. Pupils listen and read in silence.

Then ask pupils to read the sentences themselves and point at the necessary pictures.

Ask the question “What can we do in summer/autumn/winter or spring?” pupils have to answer using the sentences of the exercise. Repeat the question with several different pupils.

PRACTICE

  1. Read (p. 22, ex. 2)

Ask pupils to read the text. Do choral and individual repetition.

If pupils don’t understand the meaning of some words translate them into the mother tongue.

Pupils read and practise the text for a few minutes. Walk around helping pupils to read correctly.

Do choral and individual repetition if it’s necessary. Monitor the activity and help where necessary.

Then ask pupils to read the text one by one if they like.

Ask and answer (p. 23, ex. 3)

Pair work

Ask pupils, to read the questions and answers in pairs using the necessary information from the exercise 2. Monitor the activity and help where necessary. Do choral and individual repetition.

Ask pupils to read and practice their questions and answers for a few minutes. Go round helping.

One or two pairs read or act out these questions and answers.

Repeat with a different pupil, but this time let pupils choose partners to act them out with.

Repeat with several different pupils.

Transfer: encourage pupils to make their own questions and answers too. Write some sentences in pupils’ exercise books if you have enough time.

READING AND WRITING

  1. Choose the answers which are true for you (p. 23, ex. 4)

Ask pupils to read the questions. Pupils read the questions and answer them choosing the true information.

Pair work

Pupils ask and answer the questions using the true information again.

Ask all pupils to say their answers to the class. Monitor the activity and help where necessary.

Extra

I Can See Game

Play with the whole class and/or children play in pairs. Pupil A holds up the book with one of the picture cards behind it. Pupil A says, “Look!” and gradually moves the card up. As soon as Pupil B recognises the picture, they say e.g. “I can see the… sun!” After three turns, the pupils change roles.

ENDING THE LESSON

Disapearing Cards Game

Stick from, five to seven flashcards “Activities” on the board. Do choral repetition of the words. Then remove one of the flashcards in the sequence. Pupils chant the whole sequence of six words, including the missing one. Repeat removing another flashcard. Continue till there are no flashcards on the board and pupils are saying the whole sequence from the memory. You can also play the game by writing seven words on the board, then rubbing them out one at a time.

Home work

Read(p. 12,ex.3)

Activity bank: Project work. Make a poster about your favourite season (p. 23, ex. 5).

Further practice

Use Workbook tasks at the lesson or at home.

Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *