2 211 перегляд(ів)

Математика – мова фізики. Скалярні та векторні величини. Наближенні обчислення. Графіки функцій та правила їхньої побудови.

Мета: Ознайомити учнів з скалярними та векторними величинами, наближеними обчисленнями та графіками функцій;розвивати уміння застосовувати здобуті знання на практиці;виховувати вміння слухати, активізувати увагу.

Методи і прийоми навчання: евристична бесіда, робота з підручником, робота в групах,  метод “Акваріум”.

Обладнання: таблиці,  дидактичні матеріали.

Тип уроку:урок комбінований.

Хід уроку.

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація опорних знань:  

Вчитель: Людина спілкується з оточуючою її  природою і суспільством і описує їх за допомогою різноманітних засобів, які називають мовами. Питання: які мови використовуєте ви? Танець, музика, живопис – це мови. Для свого ладу вони використовують рух, звук, світло і колір.

Особливими мовами для людини є мова і її запис за допомогою знаків: букв, крапок, ком, ієрогліфів і іншого. Для кожної людини є єдина рідна мова, всі інші мови для нього – іноземні. У 1887 р. польський лікар-окуліст Лазар Заменгоф винайшов просту мову для міжнародного спілкування і назвав його есперанто. Питання: як би ви перевели фразу на есперанто (запис  на дошці) Mi amas du, de Petr’ afero, … ? (Люблю тебе, Петра творіння,…) Проте, есперанто дотепер не став всесвітньою мовою.

Мови танцю, музики і живопис зрозумілі всім. Проте, це розуміння емоційне і тому – індивідуальне, тобто неоднозначне і неточне (і це чудово!). Для опису законів матеріального миру і прогнозу результатів їх дії потрібна раціональна мова, що охоплює всі явища цього світу і однозначно зрозуміла  всім – отаке фізичне есперанто. Вражаючим і дотепер таємничим є те, що така мова існує!

Це – математична мова.

Повідомлення теми та мети уроку.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

На які класи поділяються фізичні величини, які використовують у фізиці для кількісної характеристики фізичних явищ та об’єктів?

Скалярні та векторні величини.

А зараз згадаємо матеріал із математики за 9 клас. Які дії можна виконувати над векторами?

ДОДАВАННЯ ВЕКТОРНИХ ВЕЛИЧИН

У фізиці використовують багато векторних величин. Такими величинами є, наприклад, переміщення, швидкість, сила. Розглядаючи багато задач, треба вміти виконувати різні дії з векторними величинами. Розглянемо тут додавання векторних величин на прикладі додавання переміщень.Нехай літак перелетів з міста М до міста Н, а звідти — до міста К. На рисунку 1.12а, вектором  позначено переміщення літака з М у Н, а вектором  — переміщення літака з Н у К. Результатом двох переміщень є переміщення  — це вектор, що з’єднує М і К. Ми виконали зараз додавання векторів за «правилом трикутника». Щоб за цим правилом знайти суму двох векторів, треба початок другого вектора з’єднати з кінцем першого вектора (рис. 1.12, а). Тоді сумою цих двох векторів є вектор, початок якого збігається з початком першого вектора, а кінець — з кінцем другого вектора (рис. 1.12, б).

За допомогою «правила трикутника» можна додавати також вектори, напрямлені уздовж однієї прямої (рис. 1.12, в, г). Щоправда, у цьому випадку справжній трикутник не виходить, бо всі вектори лежать на одній прямій. Зверніть увагу: у цьому випадку рівність  має місце тільки тоді, коли вектори-доданки напрямлені однаково (рис. 1.12, в). Якщо ж вектори-доданки напрямлені протилежно, то

Робота із підручником (опрацюйте матеріал на сторінках 18 – 20.

Дайте відповіді на запитання:

  1. Як визначити проекцію вектора на осі координат?
  2. В якому випадку проекція вектора найбільша? Чому вона дорівнює?
  3. В якому випадку проекція вектора дорівнює нулю?
  4. Сформулюйте властивість проекцій суми векторів?
  5. Які дії можна виконувати над наближеними обчисленнями?
  6. Як знаходять суму (різницю) декількох результатів вимірювань?
  7. Як знаходять добуток (частку) результатів вимірювання?
  8. Чи можна додати вектор швидкості та переміщення?

Для описання фізичних процесів часто використовують графіки.

  1. Що являє собою графік лінійної функції? Які правила  його побудови?
  2. Що являє собою графік квадратичної функції?

 

 

ІV. Закріплення вивченого матеріалу. Метод „Акваріум”

Група 1 Вправа №2(1). Рисунок 1.в.

Група 2 Вправа №2(4). Рисунок 3.а.

Група 3 Вправа №2(5).

Група 4 Вправа №2(6). Завдання г.

 

V. Підсумок уроку.

Питання до класу:

–         Що на уроці було головним?

–         Чи досягли поставленої мети?

–         Що на уроці було цікавим?

VI. Домашнє завдання.

Основне.Вивчити § 4 повторити § 1 – 3.

                А: №2(2)

                В:  №2(6). Завдання 6

Додаткове Собака біжить за велосипедистом. Рух велосипедиста описується рівнянням х1=25+10t, а рух собаки – рівнянням х2=-35+15t. Чи наздожене собака велосипедиста? Якщо наздожене, то коли і де це відбудеться? Розв’яжіть задачу графічно.

Icon of Fiz10 Urok 2 Fiz10 Urok 2 (37.8 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *