3 807 перегляд(ів)

Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи їх розв’язання в кінематиці. Система відліку. Фізичне тіло і матеріальна точка. Траєкторія руху, шлях і переміщення.

Мета: З’ясувати суть механічного руху, ввести поняття траєкторії руху, тіла відліку і системи відліку, матеріальної точки, ввести поняття траєкторії, переміщення, шляху поступального руху; викликати в учнів інтерес та бажання вивчати фізику;  виховувати віру в свої сили.

Методи і прийоми навчання: Гра “Найрозумніший”, робота з підручником, прийом  “Проблемна ситуація”, прийом “Ланцюжок”.

Обладнання: балістичний пістолет, різні типи годинників, ППЗ “Бібліотека електронних наочностей фізики 7—9 кл.” 2004р, дидактичні матеріали.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

 

 

«Хто не знає руху –

Той не знає природи»

Аристотель

 

Хід уроку.

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь

1.Гра Найрозумніший. Учитель ставить запитання по вивченому матеріалу. Учні відповідають. Кожна правильна відповідь – 2 бали.

 • Що називають скалярною величиною?
 • Що називають векторною величиною?
 • Чим відрізняються одна від одної векторні та скалярні величини?
 • Які дії можна виконувати над векторами?
 • Наведіть приклади тіл, які рухаються, та нерухомих тіл.
 • Чим тіла, що рухаються, відрізняються від тіл нерухомих?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу:

 1. Робота із підручником. Прочитайте §5 на ст.. 23 – 24 та дайте відповіді на запитання:
  •  Дайте визначення механічного руху?
  •  Наведіть приклади механічних рухів?
  •  На які найпростіші види умовно ділять механічний рух?
  •  Який рух називають поступальним? Наведіть приклади.
  •  Який рух називають обертальним? Наведіть приклади.
  •  Що вивчає механіка?
  •  У чому полягає основна задача механіки?

Вчитель. Щоб описати рух тіла, треба точно знати «адресу» або її зміну з часом, тобто вміти визначати його положення у просторі відносно тіла відліку у будь-який момент часу. Положення тіла в просторі найпростіше можна визначити за допомогою системи координат. З курсу геометрії відомо, що для цього  використовують різні системи координат.

У навколишньому просторі «адресу» тіла найпростіше можна визначити за допомогою координат (х, у, z). На площині (х, у), х(t) – в напрямку однієї осі.

Проблемна ситуація.  Як на вашу думку що необхідно знати щоб зустрілись учні класу? Відповіді учнів:

 • Тіло відліку.
 • Система координат яка пов’язана із тілом відліку.
 • Годинник.

Учитель (узагальнюючи): Тіло відліку, пов’язана із ним система координат і прилад для відлічування часу утворюють систему відліку.

Проблемна ситуація. Будь-яке фізичне тіло складається з величезної кількості частинок. Щоб визначити розташування тіла у просторі потрібно визначити розташування кожної його частинки. Розв’язати основну задачу механіки неможливо? Чи так це? І чи завжди для розгляду руху тіла є сенс розглядати рух кожної його точки?

Вводимо поняття матеріальної точки.

Матеріальна точка – це уявне тіло, яке не має розмірів і визначає положення реального тіла в просторі координатами цієї точки.

 1. Перегляд відеофільму «Шлях і переміщення» з  ППЗ «Бібліотека електронних наочностей фізики 7—9 кл.»

Шлях – це довжина траєкторії. Якщо траєкторія руху являє собою пряму лінію, то рух називають прямолінійним, а якщо –  криву, то рух називають криволінійним.

[l]=1м- одиниця вимірювання шляху в системі СІ.

Переміщення тіла (матеріальної точки) — напрямлений відрізок, проведений із початкового положення тіла в точку траєкторії, де знаходиться тіло в конкретний момент часу. Переміщення позначають буквою s . Довжину переміщення називають модулем і вимірюють одиницями довжини.

 
 

Показую різницю між шляхом і переміщенням. Проводжу демонстрацію польоту кульки над площиною демонстраційного стола, випущеної з балістичного пістолета. На дошці зображаю траєкторію польоту кульки і розв’язую задачу визначення шляху і переміщення, які пройшло тіло впродовж механічного руху.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Наведіть приклади ситуацій, у яких тіло можна вважати матеріальною точкою, а в яких – ні.

2. Учні на уроці фізичного виховання. Під час розминки вони пробігають три кола навколо спортивного майданчика. Знайдіть шлях та переміщення учнів, якщо довжина одного кола навколо майданчика дорівнює 300м.

3. З попередньої задачі відносно яких предметів учень знаходиться у стані спокою, а відносно яких – рухається.

4. Уявіть, що вам електронною поштою призначили  зустріч четверо друзів. Один написав: «Зустрінемось о 1600 за 200 метрів від школи»; другий: «Зустрінемось о 1600 за 200 метрів від школи в напрямку Чемеровець»; третій: «Зустрінемось о 1600 за 200 метрів від школи в напрямку магазину «Полюс»; четвертий: «Зустрінемось о 1600». З ким із ваших друзів відбудеться зустріч напевно? Чому з іншими вона навряд чи відбудеться?

V. Підсумок уроку.

Прийом “Ланцюжок”.

Один учень говорить початок речення, інший його продовжує і т.д. До цієї вправи повинні бути залученні усі учні класу. Виконання має носити швидкий темп.

 

VI. Домашнє завдання.

Основне.Вивчити § 5 – 6 .

                А: №3(1) усно, №4(3) письмово

                В:  №3(4), №4(6)

Додаткове М’яч упав з висоти 2 м, відскочив на 1 м угору, знову впав і після відскоку був упійманий на висоті 0,5 м. Знайдіть шлях і модуль переміщення м’яча.

Icon of Fiz10 Urok 3 Fiz10 Urok 3 (20.0 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *