573 перегляд(ів)

Множення десяткових дробів. Частина 2

Мета: вдосконалити знання учнів правилом множення десяткового дробу на 0,1; 0,01 і т. д.; закріпити знання правил множення десяткового дробу на 10п, на десятковий дріб і на 0,1; 0,01 і т. д. і ділення десяткового дробу на 10п; формувати вміння застосовувати ці правила для розв’я­зування завдань, що передбачає, крім усіх відомих раніше, застосування цих правил.

Тип уроку: засвоєння навичок та вмінь.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

Бажано ретельно перевірити виконання домашніх вправ на предмет засвоєння правил, розглянутих на попередньому уроці. Тому вчитель за­здалегідь за відкритою дошкою записує відповіді до вправ домашньої роботи, і учні перевіряють або кожний свою роботу, або, за умови налаго­дженої парної форми роботи, зошити сусіда. Після перевірки домашньо­го завдання можна запропонувати учням самостійно виконати аналогічне завдання:

 

Варіант 1 [2]

  1. Виконайте дії: 1) 2,53 · 10; 2) 2,53 · 100; 3) 2,53 · 1000.

[1) 1,78 · 10; 2) 1,78 · 100; 3) 1,78 · 1000.]

  1. Виконайте дії: 1) 56,79 : 10; 2) 56,79 : 100; 3) 56,79 : 1000.

[1) 27,41 : 10; 2) 27,41 : 100; 3) 17,41 : 1000.]

  1. Знайдіть добуток: 1) 0,3 і 1,7; 2) 3 і 1,7; 3) 1,5 і 0,18.

[1) 2,3 і 0,8; 2) 8 і 2,3; 3) 2,4 і 0,15.]

 

II. Застосування знань

Учитель пропонує учням такі завдання:

1) Використовуючи правило множення десяткових дробів, знайдіть до­буток:

4,6 і 0,1; 4,6 і 0,01; 4,6 і 0,001.

(4,6 · 0,1 = 0,46; 4,6 · 0,01 = 0,046; 4,6 · 0,001 = 0,0046)

2) Використовуючи результат попереднього завдання, з’ясуйте, як
змінилось місце коми в числі 4,6 при множенні цього дробу на 0,1;
0,01; 0,001? Зробіть висновок.

Висновок. Щоб помножити десятковий дріб на 0,1; 0,01; 0,001 і т. д., достатньо в цьому дробі перенести кому вліво відповідно на 1, 2, 3 і т. д. цифр.

На закріплення цього учням можна запропонувати вправу:

Знайдіть пропущені числа:

1) 35,1 · □ = 0,351; 2) 436 · □ = 0,436; 3) 6,58 · □ = 0,658; 4) 65,8 · □ = 6,58.

@ Після розгляду особливого випадку множення десяткових дробів учитель робить зауваження: тепер відомо, як виконувати завдання на множення двох чисел із участю десяткових дробів. Але часто, розв’язуючи задачі, треба виконувати множення разом із додаванням і відніманням. Зрозуміло, що в цьому випадку можна використовува­ти звичайний порядок дій: спочатку виконуємо дії в дужках, потім множення і ділення (по порядку зліва направо), потім додавання і віднімання (по порядку зліва направо). Окремо можна згадати підне­сення десяткового дробу до степеня.

 

IІІ. Засвоєння знань, формування вмінь

Розв’язування вправ

  1. Множення десяткового дробу на 0,1; 0,01; 0,001 іт. д.: №№ 885; 909.
  2. Множення двох десяткових дробів: № 883 (2, 4, 6, 8).
  3. Вирази на сумісні дії додавання, віднімання, множення десяткових дробів: №№ 887; 888; 907 (1).
  4. Задачі на виконання додавання, віднімання і множення десяткових дробів № 893; 917; 921.

 

ІV. Домашнє завдання:

п. 31, №№ 886; 889; 908; 910; 918.

Urok 96
Urok 96
urok_96.rar
8.7 KiB
0 Downloads
Details
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *