501 перегляд(ів)

Множення десяткових дробів. Частина 5

Мета: відпрацювати навички виконання множення десяткових дро­бів сумісно з додаванням і відніманням; повторити алгоритм розв’я­зування текстових задач на рух в одному напрямку і в протилежних на­прямках і задач на складання рівняння.

Тип уроку: застосування знань, навичок та вмінь.

Хід уроку

І. Відтворення знань учнів

Усні вправи

 1. Якому з наступних чисел дорівнює добуток 3,28 · 1000?

1) 32,8; 2) 0,328; 3) 3280; 4) 32 800.

 1. Встановіть, яке з наступних чисел є коренем рівняння 4х = 0,36?

1) 9; 2) 0,9; 3) 0,09; 4) 90.

 1. Виконайте множення:

1) 8,3 · 2; 2) 8,3 · 0,2; 3) 0,83 · 2; 4) 0,83 · 0,02; 5) 3,01 · 5; 6) 30,1 · 5;

7) 1,6 · 5; 8) 0,16 · 5; 9) 0,16 · 0,5.

 1. Уздовж дороги поставили 9 опор лінії електропередач на відстані
  0,045 км один від одної. Чому дорівнює відстань між першою і остан­ньою опорою?
 2. Петрик заплатив за нову комп’ютерну гру  грошей, що були в нього.

Скільки грошей було в Петрика, якщо в нього залишилось 10,5 грн.?

 

II. Актуалізація опорних знань

Учитель. Любі діти! Ваші відповіді на запитання усних вправ пока­зують, що ви вже добре засвоїли правила множення десяткових дробів та особливі випадки, пов’язані з множенням десяткових дробів. На сьо­годнішньому уроці ми будемо розв’язувати задачі, в яких треба, окрім інших дій, виконувати й множення десяткових дробів. Але спочатку треба буде дещо повторити.

Запитання до класу

 1. Два велосипедисти рухаються зі швидкістю 10 км/год і 18 км/год. Яка відстань буде між ними, якщо:

1) вони виїхали з одного міста в протилежних напрямках (див. рис. 131(1));

2) вони виїхали з одного міста в одному напрямку (рис. 131 (2));

3) вони виїхали з двох міст, відстань між якими 100 км, назустріч один одному (рис. 131 (3));

4) вони виїхали з двох міст, відстань між якими 100 км, в одному на­прямку, (рис. 131 (4))?

Рис. 131

 

Після аналізу розв’язання вправ учні узагальнюють використані вла­стивості, застосувавши їх у вигляді формул:

Якщо рух назустріч (у різні боки), то vвіддалення = v1 + v2.

Якщо рух в одному напрямку, то vзближення = v2v1 (v2 > v1).

 

III. Засвоєння навичок та вмінь

Розв’язання вправ

 1. Текстові задачі на рух: №№ 901; 903; 905; 915.
 2. Обчислення значень виразів, що містять додавання, віднімання і множення десяткових дробів: №№ 907(3).
 3. Задачі на складання і розв’язання рівняння:

Від якого числа необхідно відняти 7,8, щоб отримати число, в 4,1 рази більше за 4,5?

 1. Вправи на розвиток логічного мислення:

Знайти пропущене число, або букву, або рисунок (рис. 132)

1) 2)

2

1,25

?

  3)

?

Рис. 132

 

IV.    Домашнє завдання

п. 31, №№ 902; 904; 908 (2); 916.

Підготувати 3-4 приклади для усного обчислення за темою «Мно­ження десяткових дробів, сполучна і розподільна властивість множення», підготуватись до проведення гри «Найкращий рахівник».

Icon of Urok 99 Urok 99 (14.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *