748 перегляд(ів)

Настрій у пейзажі. Практична робота «Зимо­ва ніч»

Мета: 1. Актуалізувати знання про пейзаж як вид образотворчого мистецтва, колірні гами, ознайомити з поняттям «художній образ» через виражальні можливості кольорів; на­вчити створювати певну колірну гаму для передачі настрою пейзажу.

 1. Розвивати навички роботи фарбами,

уміння спостерігати за навколишньою дійс­ністю, зорову й емоційну пам’ять.                                   ‘

 1. Виховувати любов до рідного краю, аку­ратність; активізувати творчу діяльність уч­нів.

Обладнання: матеріали: гуаш, акварель, пензлик, альбом з шаблонами, таблиці з кольорознавства;

зоровий ряд: репродукції картин: С. Крижи- цького «Зимовий ранок», В. Серова «Зима в Абрамцевому», І. Левітана «Узимку в лісі»;

музичний ряд: запис фонограми з циклу творів П. Чайковського «Пори року»; літературний ряд: описи зимового пейзажу Г. Мастренка, В. Сухомлинського.

Хід уроку

 1. Організація класу
 2. Мотивація навчальної діяльності
 3. Слово вчителя.

Сьогодні ми починаємо вивчати тему «Художній образ у мистецтві*. Назвіть види мистецтва, які ви знаєте. (Образо­творче мистецтво, література, музика, танець.) У кожному з цих видів мистецтва можна передати образ. Що ж таке «образ*, який зміст поняття «художній образ*? Давайте спробуємо на прикладі опису зими зрозуміти його зміст.

 1. Бесіда за запитаннями.
 • Як, на вашу думку, охарактеризував би зиму письмен­ник?
 • Які б слова він дібрав для опису?
 • Яку музику написав би композитор, намагаючись зобра­зити зиму? Заспівайте мелодію.
 • Який би танець поставив хореограф, відтворюючи у ру­хах зиму? Продемонструйте.
 • Що б намалював художник, зображуючи зиму?

(Людина сприймає світ тими узагальненими образами, які виникають у неї на основі різних асоціацій: звукових, слухо­вих, зорових, дотикових.)

 • Що ж таке художній образ? (Це форма відображення дійсності.)
 • Хто і що може стати художнім образом? (Це може бути людина, подія, предмет, а також картини природи, в яких ві­дображаються почуття, думки, настрої, переживання як само­го художника, так і того, хто розглядає картину.)
 • Оголошення теми уроку

Сьогодні ми спробуємо передати образ природи.

Тема нашого уроку «Настрій у пейзажі».

 1. Актуалізація опорних знань

Бесіда за запитаннями.

 • Що таке пейзаж?
 • Про що можуть розповісти пейзажі?
 • Назвіть основні й похідні кольори.
 • Згадайте нюансні, зближені кольори. Назвіть їх.
 • Які контрастні, протилежні кольори ви знаєте?
 • Які кольори називаються теплими?
 • Які кольори називаються холодними?
 1. Вивчення нового матеріалу

Слово вчителя з елементами бесіди.

Пейзаж — зображення природи якої-небудь місцевості.

Є пейзажі, що відтворюють ті або інші куточки природи або міста; існують пейзажі, створені фантазією художника.

Художники зображують природу насамперед для передачі певного настрою, стану, що й знаходить потім відгук у серцях інших людей.

Подивіться на картини художників К. Крижицького «Зи­мовий ранок», І. Левітана «Узимку в лісі», В. Серова «Зима в Аб- рамцевому». (Альбом з шаблонами, с. ЗІ.)

 • Який настрій передають ці пейзажі?
 • Якими засобами виразності користувалися художники?
 • У якому колориті створені ці картини?

Зверніть увагу, що завданням мистецтва є не сліпе копію­вання життя, а вираження ставлення художника до навколиш­нього світу через відбір і відкидання випадкового.

 • Як ви охарактеризуєте поняття «настрій»?
 • У який спосіб виражається настрій? Передайте свій на­стрій за допомогою міміки, голосу.
 • А який настрій може мати природа?
 • Якою природа буває взимку?
 • Які відтінки буде застосовувати художник для зобра­ження зими?

Сьогодні ми зобразимо зимову ніч. (Див. альбом з шаблона­ми, с. 31.)

 • При цьому ми повинні використати певну колірну га­му. Як ви вважаєте, теплу чи холодну? Зимова ніч може бути спокійною, а може бути заметіль. Які кольори необхідно дода­ти, щоб зобразити спокійну зимову ніч? Який колір необхідно додати, щоб передати хуртовину?

Доберіть прикметники, що характеризують спокійну зимо­ву ніч, заметіль.

Послухайте, як передає образ заметілі Г. Мастренко.

♦ …За вікном вирувала віхола. Вітер намітав згори і знизу, розпластувався попід стіною хати, жбурляв сніжинки, зривав поземку і кидав її прямо в шибку. Якби не високий тин, потоки білої потерті мчали б кудись у затьмарене поле, туди, куди за­раз не сягнути зором».

А ось як описує снігопад В. Сухомлинський.

«Це було зимового вечора. Сонце заховалося за обрій. За­рожевів сніговий килим. Стало тихо-тихо. Замерехтіли зорі у глибокому небі… Падають сніжинки на землю. Тихо лягають на поле, на ліс, на дорогу*.

Зверніть увагу, як по-різному описують настрій зимової ночі письменники.

 1. Практична робота

Учитель пропонує дітям вибрати для себе певний настрій зимового пейзажу.

На дошці вивішується наочний посібник з кольорознавства, який допомагає учням правильно дібрати відповідні від­тінки.

Учитель звертає увагу на необхідність дотримання законів плановості у процесі передачі простору.

Для створення відповідного настрою пропонується цикл творів П. Чайковського «Пори року».

 • Завершення уроку

Визначення настрою, який передають намальовані учнями пейзажі.

Завдання на наступний урок: дібрати вірші, уривки з творів про весну.

Obraz4 16 (17.4 KiB, 0 downloads)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *