9 885 перегляд(ів)

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Орфографіч­ний словник

Мета: поглибити знання учнів про на­писання ненаголошених голосних е, и в корені слова; ознайомити з орфограмою «Ненаголошені голосні е, и, що не переві­ряються наголосом»; допомогти учням усві­домити, що грамотність людини взаємопов’язана з її розумовою, інтелектуальною діяльністю; формувати вміння працювати з орфографічним словником; розвивати пра­вописні навички, асоціативне, логічне мис­лення, пам’ять, допитливість; виховувати прагнення бути ерудованою, освіченою лю­диною, яка хоче і вміє здобувати інформа­цію з різноманітних джерел, переймається долею землі, на якій живе.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

 

Перебіг уроку

 

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Ілля виконував домашнє завдання з укра­їнської мови. Потрібно було вставити у словах на місці пропусків літери е або и. Ілля доби­рав перевірні слова…

 • Яке правило застосовував хлопчик, аби перевірити, яку літеру потрібно писати?

Нарешті Ілля дійшов до слова левада. Що воно означає, учень знав, адже, гостюючи в бабусі, не раз пас корів на леваді.

 • Чи знаєте ви, що означає це слово? (Обкопана чи огороджена ділянка землі з сінокосом, садом чи городом.)

Вимовляла бабуся у цьому слові голосний звук у першому складі нечітко, ось так: …

 • Запишіть слово у фонетичній транскрипції. ([леивада])

То як же перевірити ненаголошений голосний у корені цього слова? Дібрати спільноко­реневі. Та які? Лити, лив чи, може, лев? Ілля усміхнувся сам до себе. Звичайно, ні лити, ні лев не можуть бути перевірними, бо…

 • Продовжте останнє речення. (Ці слова не спільнокореневі.)

Що ж робити в такому разі? – розгубив­ся Ілля.

 • Що ви порадите хлопчикові?

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Отакої! – здивувався Ілля і додав: – Це ж так складно – запам’ятати велику кількість слів.

– Зовсім не складно, – обізвалася його сусідка, восьмикласниця Марійка, яка при­йшла до Іллі й почула його нарікання. – Це навіть цікаво – розвивати пам’ять, логіку, ви­будовувати асоціації.

Логічний диктант. До поданих слів доберіть тематично споріднені, у коренях яких є ненаголошені [е] або [и].

Дослід, оркестр, білет, війна, країна, годинник, море, зоопарк, картина, школа, хвороба, лікар.

Довідка. Експеримент, дельфін, диригент, жирафа, лотерея, вернісаж, ветеран, директор, президент, радикуліт, секунда, терапевт.

Робота зі словником. Самоперевірка.

– Тепер я скажу, в яких словах у тебе по­милки. А ти знайди написання цих слів в орфографічному словнику. Знаєш, яке його призначення і як записані в цьому словнику слова? – поцікавилася Марійка.

– Так, орфографічний словник…

 • Як відповів Ілля на запитання Марійки?

Кросвордний диктант. Запам’ятовуванню сприяє розв’язування кросвордів. Тоді активізується не лише логічне мис­лення, а й зорова пам’ять.

Спробуй написати кросвордний диктант, – запропонувала Марійка. – Коли ти правильно напишеш усі слова-відповіді, то з третіх літер кожного слова утвориться речення.

 • Витканий уручну килим-картина. (Гобе­лен.)
 • Відомості про попередній стан хворого. (Анамнез.)
 • Людина, яка не вживає м’яса. (Ве­гетаріанець.)
 • Відрізок прямої, що сполучає дві точки кола і проходить через його центр. (Діа­метр.)
 • Лікар, який лікує тварин. (Ветеринар.) Корінний житель якоїсь країни чи місцевості. (Абориген.)
 • Протяжне проказування, середнє між співом і декламацією. (Речитатив.)
 • Осо­блива перевага, яку закон надає окремій групі людей. (Привілей.)
 • Книга або фільм, присвя­чений розслідуванню заплутаної таємничої справи. (Детектив.)
 • Старовинний струнний щипковий музичний інструмент. (Клавесин.)
 • Людина, яка грає в комп’ютерні ігри. (Геймер.)

Ключ. Багато читай!

 

Методична ремарка.

Ураховуючи складність завдань, можна подати слова-відповіді з пропущеними голосними е, и в довідці. Тоді уч­ням буде легше встановлювати відповідність між словом і його значенням.

Самодиктант із завданням.

– Молодець! – сказала Марійка. – Ти впо­рався із завданням. Тепер ще раз подиви­ся на ці слова, «сфотографуй» їх і запиши з пам’яті. Два будь-які з них уведи в самостійно складене речення.

Робота з текстом. Багато читати – означає не лише розвивати ерудицію, ін­телект, а й орфографічну пильність. Ознайомтеся з текстом.

Людина і довкілля

Наші стосунки з довкіллям нагадують с..туацію, як в ан..кдоті про вантажників, ко­трі занесли рояль на д..в’ятий поверх, а потім з’ясували, що пом..лилися під’їздом. Ще б пак! Людина, озброєна науково-т..хнічним прогре­сом, висушує болота, знищує праліси, викидає в атмосферу м..тан і вугл..кислий газ. До чого призводить така непродумана діяльність?

Гіпот..зу про глобальне пот..пління вчені висунули наприкінці м..нулого століття, однак т..пер, в еру комп’ют..рнихт..хнологій, мож­на передбачити те, у що не повірили б колись скепт..ки й п..с..місти. Наприклад, що розтануть води Льодовитого ок..ану.

М..т..орологи зауважують, що зими стали т..плішими. Чи не тому так пот..рпають остан­нім часом від пов..ней європейські країни? Ст..хії засвідчують, наскільки вразливою є люд­ська ц..вілізація.

Тому потрібно задуматися про це, поки не пізно (З журн.).

 • Яку інформацію ви почерпнули з тек­сту?
 • Над чим він спонукав поміркувати?
 • Уставте замість крапок літери е або и. У яких випадках можна перевірити напи­сання правилом, а в яких потрібно скорис­татися орфографічним словником?

Підсумок уроку.

– Я допомогла тобі зрозуміти матеріал? – запитала Марійка.

– Так, – відповів Ілля. – Я тепер знаю, що…

 • Продовжте відповідь Іллі.

Домашнє завдання. Дібрати 15 слів на певну тему з голосними е, и, що не переві­ряються наголосом. Скласти з деякими три речення.

Icon of Ukr Mov5nov (53) Ukr Mov5nov (53) (32.3 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *