1 831 перегляд(ів)

Обдарованість і здібності. Практична робота №10. Виявлення професійних схильностей

Мета: визначити природу схильностей, здібностей і обдарованості; переконати учнів в необхідності знань своїх здібностей для вибору професії.

Тип уроку:  урок застосування здобутих знань.

Методи та форми роботи: наочні, словесні, елементи інтерактивних технологій.

Терміни та поняття: обдарованість, талант, схильності, здібності фізичні і розумові.

Обладнання: фотографії людей різних професій.

Девіз уроку.

Від того, що ми знаємо,

залежить, ким ми станемо.

Хід уроку.

І.       Організаційних момент.

Розминка.  Десятирічний Джеррі (майбутній природознавець Дже­ральд Даррелл) цікавився тільки тваринами і нічим іншим. Він міг цілими днями спостерігати за при­родою чудового грецького острова Корфу. Вивчав птахів, комах, риб і черепах, досліджував їхню поведі­нку, робив записи в щоденник і по­повнював свою колекцію рідкісних експонатів та домашній звіринець.

Однак його мама вважала, що хлопчику треба хоч чому-небудь навчитися. Для нього запрошують домашнього вчителя на ім’я Джордж. Та справа не йде. Ні математика, ні орфографія, ні інші предмети не цікавлять Джеррі, причому настільки, що він просто нічого не розуміє…

— Спробуйте закінчити істо­рію, придумавши якомога більше варіантів:

•  Чи залишили хлопчика в спокої?

•  Чи продовжили вчити сило­міць?

•  Чи знайшли іншого вчителя?

А все завершилося просто. Джордж до кожного предмета, що вивчав Джеррі, додав трішечки зоології. Задачу про землекопів переробив у задачу про гусениць, що їли листя; правопис вивчався в процесі опису подорожі; на уро­ках історії слони переходили Аль­пи; а в подорожі Колумба не один раз траплявся опис ягуара, пуми та інших тварин.

 

ІІ.      Актуалізація опорних знань.

Інтелектуальна гра “Ти – мені, я – тобі”. Робота в парах. Взаємоопитування, взаємооцінка. Корекція.

 

ІІІ.    Мотивація навчальної діяльності.

Розповідь з елементами бесіди:

Ми вже знаємо, що таке особистість, які її стосунки з суспільством, що таке характер, потреби, мотиви особистості. Я наведу вам кілька прикладів, а ви спробуйте знайти в них спільне:

Перетворення зернини в повноважний колос…

Хід риби на нерест через тисячі кілометрів…

Дивовижне перетворення волохатої гусениці в багатокольорового метелика…

– Що спільного в цих прикладах?

– Чи поширюється ця закономірність на людину?

Згадайте, ми вже відповіли на перше запитання: “Чого бажає людина?”, коли намагалися охарактеризувати психічний склад людини. Дали відповідь і на друге запитання: “Що вона є?”, – це запитання про характер людини. Залишилось відповісти на третє запитання: “Що людина може?”

– Про що це запитання? (Про здібності та обдарованість людини). “Проти природи не підеш. Яким народився, таким і буде… Яблуко від

яблуні недалеко котиться.” – “Казки це. Від вчителів все залежить.” – “А я гадаю – від товаришів: з ким поведешся, від того і наберешся.” Мабуть, кожен чув таке. А насправді, чому люди, які народжуються, на перший погляд, подібні, з часом стають такими різними? Як поєднуються в боротьбі за майбутню людину три відомих кита – спадковість, середовище і виховання?

 

ІV.    Повідомлення теми і теми уроку.

(Монітор комп’ютера).

 

V.      Надання необхідної інформації.

1.      Поняття про обдарованість.

Обдарованість – це вияв природних можливостей організму, які значно перевищують середній рівень.

Особливості обдарованих дітей:

а) здатні займатися кількома справами відразу;

б) дуже допитливі;

в) здатні просліджувати причинно-наслідкові зв’язки і робити відповідні висновки;

г) мають відмінну пам’ять, яка базується на ранньому мовленні та абстрактному мисленні;

д) мають великий словниковий запас, який супроводжується складними синтаксич­ними конструкціями;

є) маленькі “вундеркінди” із задоволенням читають словники та енциклопедії, ви­гадують слова, належні, на їхню думку, висловлювати їхні власні поняття та уявні події; є) віддають перевагу іграм, які вимагають активізації розумових здібностей;

ж) у деяких явно домінують математичні здібності, які стримують інтерес до читан­ня;

з)  мають підвищену концентрацію уваги на чому-небудь, наполегливістю в досяг­ненні результату в сфері, яка їм цікава;

і) мають яскраву уяву, почуття гумору, намагаються розв’язувати проблеми, які їм поки що “не по зубах”.

Вчені стверджують, що в обдарованих і талановитих дітей біохімічна та електрична активність мозку підвищена. їхній мозок відрізняється величезним “апетитом”, та до того ж і величезною здатністю “перетравлювати” інтелектуальну їжу.

 

VІ.    Інтерактивна вправа.

Робота в малих групах.

Завдання.

І група.      Що таке здібності людини? Від чого вони залежать?

ІІ група.     Що таке схильності? Яке значення має для людини визначення власної схильності до конкретного виду діяльності?

 

VІІ.   Рефлексія.

Виконання практичної роботи

Тема: Виявлення професійних схильностей.

Мета: визначити за допомогою тестування свій нахил до певного типу професій; виявити, чи збігається ваше бажання оволодіти певною професією з про­фесійними нахилами.

Обладнання та матеріали: диференційно-діагностичний питальник, розроблений Є.О.Климовим, ар­куш відповідей.

 

 

 

Хід роботи:

1. Дайте (швидко) відповіді на запитання диференційно-діагностичного питальника. Кожне запитання складається з двох частин, позначених “а)” і   “б)”. Біля тієї частини, якій ви віддаєте перевагу, ставите знак «+».

ДИФЕРЕНЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ   ПИТАЛЬНИК

1. а) доглядати за квітами;

2. а) допомагати хворим людям, лікувати їх;

3. а) оцінювати якість книжкових ілюстрацій, плакатів;

4. а) обробляти матеріали (дерево, тканину, метал);

5. а) обговорювати науково-популярні книжки, статті;

6. а) впрошувати молодняк тварин;

 

 

 

7. а) копіювати малюнки, зображення, настроювати музичні інструменти;

8. а) повідомляти, роз’яснювати людям потрібні їм відомості (у довідковому бюро, на екскурсії тощо);

9. а) ремонтувати речі, вироби (одяг, техніку, житло);

10. а) лікувати тварин;

 

11. а) виводити нові сорти рослин;

 

 

12. а) розбиратися в суперечках між людьми, переконувати, пояснювати, заохочувати, карати;

13. а) працювати з гуртками художньої самодіяльності;

14. а) вивчати, налагоджувати медичні прилади й апарати;

15. а) складати точний опис явищ, подій, що досліджуються за допомогою вимірювальних приладів;

16. а) проводити лабораторні аналізи в лікарні;

17. а) фарбувати або розписувати стіни приміщень, поверхні виробів;

18. а) організовувати екскурсії, культпоходи ровесників чи молодших школярів до театру, музею;

19. а) виготовляти за кресленнями деталі, вироби, споруджувати будинки;

20. а) боротися з хворобами рослин, шкідниками лісу, саду.

б) обслуговувати машини, прилади;

б) складати таблиці, схеми, програми для обчислювальних машин;

б) спостерігати за станом і розвитком рослин;

б) доносити товари до споживача (рекламувати, продавати);

б) обговорювати художні книжки, спектаклі, концерти;

б) тренувати ровесників або молодших товаришів у виконанні будь-яких дій (трудових, навчальних, спортивних);

б) керувати вантажним  підйомником, транспортним засобом (підйомним краном, трактором);

б) художньо оформляти виставки, вітрини або брати участь у підготовці спектаклів, концертів;

 

б) шукати і виправляти помилки в текстах, таблицях;

б) виконувати обчислення, розрахунки;

б) конструювати, проектувати нові види промислових виробів (машини, одяг);

б) розбиратися в схемах, кресленнях, таблицях (перевіряти, уточнювати);

б) спостерігати, вивчати життя живих організмів;

б) надавати людям медичну допомогу при пораненнях, опіках тощо;

б) художньо описувати, зображати події, які спостерігаєте або уявляєте;

 

 

б) приймати, оглядати хворих, вести бесіди з ними, призначати лікування;

б) монтувати будівлі, складати машини;

 

б) грати на сцені театру;

 

 

 

б) виготовляти креслення, копіювати карти;

 

б) працювати на клавішних машинах (друкарській, телетайпі тощо).

2.      Перенесіть знак “+” до “Аркуша відповідей”, де номери і літерні позначення відповідають позначенням запитань анкети.

Аркуш відповідей.

Людина – природа

Людина – техніка

Людина – людина

Людина – знакова система

Людина –

художній

образ

16

26

За

36 46

56

76 66

96

10а

106

86

11а 116 12а

126

13а

136 14а 146

15а

156

16а 176 166

196

17а

20а 19а 18а

206

186

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бали

 

3.  Полічіть кількість знаків у кожній вертикальній колонці, що відповідають п’яти типам професій за предметом праці. Найбільша кількість балів (плюсів) буде показником рівня визначеності вашого нахилу до певного типу професій.

 

Примітка: можливо, рівну або майже рівну кількість балів ви отримаєте в двох-трьох вертикальних колонках. Нахили людей не обов’язково вузько обмежені. Достатньо, якщо проведене тестування допоможе хоча б обмежити область вибору професії, орієнтуючись на предмет праці.

4.      У висновку дайте відповіді на запитання:

а)        назвіть тип (типи) професій, до яких у вас є нахил;

б)        назвіть професії, що відносяться до цього типу (типів);

в)        якою професією ви хотіли б оволодіти?

г)        чи збігається ваше бажання оволодіти певною професією з вашими професійними нахилами?

ВИСНОВОК: Я маю нахил до типу професії: …………………………………………

До цього типу відносяться професії: …………………………………………….. ……………………………………………………………………………………. …        Моє бажання згодом оволодіти професією ………………………………………

Моє бажання збігається (не збігається) з професійними нахилами …………… ……………………………………………………………………………………….

 

VІІІ. Підсумок уроку.

Оцінювання і мотивація.

 

ІХ.    Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал в підручнику. Скласти кросворд “Моя майбутня професія”

Icon of Урок Обдарованість і здібності Урок Обдарованість і здібності (17.4 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *