1 465 перегляд(ів)

Оцінювання навчальних досягнень учнів із тем «Пізня Рим­ська імперія» та «Давні слов’яни та їхні сусіди»

Мета:

  • оцінити навчальні досягнення учнів за результатами ви­вчення тем шляхом проведення гри «Брейн-ринг», підви­щити пізнавальну активність шестикласників у вивченні іс­торії стародавнього світу.

Очікувані результати.   

Після цього уроку учні зможуть:

продемонструвати свої знання з тем «Пізня Римська імперія» та «Давні слов’яни та їхні сусіди»;

оцінити рівень власних начальних досягнень із даних тем;

звернути увагу на ті питання, що були недо­статньо ними опрацьовані;

набути навичок роботи над за­вданнями різних рівнів складності.

Тип уроку. Урок перевірки знань, умінь і навичок.

Форма проведення. Гра «Брейн-ринг».

 

ХІД УРОКУ

 

I.    ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.   ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Гра «Брейн-ринг»

Раунд 1

1)          Яка подія відбулася в Римській імперії в 313 р.?

2)          Дайте загальну назву наведеним іменам: Септимій Север, Каракалла, Макрін.

3)          Чим колони відрізнялися від рабів?

4)          Про кого йдеться в наведеному уривку? Яку роль відіграла ця особистість в історії Риму?

Король вестготів. У 401 р. він напав на Італію. Використовую­чи боротьбу східного і західного дворів Римської імперії, доміг­ся послаблення обох держав. Захопив Ґаллію та знову напав на Італію. У серпні 410 р. взяв Рим і піддав його жорстокому руйнуванню.

Раунд 2

1)          Яка подія відбулася в Римській імперії в 395 р. н. е.?

2)          Які події у всесвітній історії дістали назву Велике переселення народів?

3)          Чим домінат відрізняється від принципату?

4)          Про кого йдеться в наведеному уривку? Які наслідки для Риму мав його вчинок?

У травні 305 р. н. е. імператор, згідно з даною обіцянкою, склав із себе імператорську владу. Зречення відбувалося в уро­чистій обстановці в присутності війська і маси народу в трьох милях від міста Нікомедії. Імператор вирушив у рідні Салони, де провів решту свого життя в чудовому палаці, займаючись розведенням квітів і овочів.

Раунд 3

1)          Яка подія відбулася в Римській імперії в 455 р.?

2)          Назвіть столицю Східної Римської імперії. Чому вона так на­зивалася?

3)          Що спільного було в політиці Діоклетіана і Константина?

4)          Про кого йдеться в наведеному уривку? Яку роль він відіграв у давній історії?

Об’єднавши під своєю владою всі частини Гунського ханства, він підкорив своєму впливу правий берег Дунаю, наміряючись надалі поширити свою владу на Балканський півострів і Фра­кію, аж до Константинополя. У 451 р. на Каталаунських по­лях він зазнав поразки й відступив за Рейн. 452 р. розпочав нову спробу завоювання Італії, що також закінчилася невдало. У 453 р. вождь гунів помер.

Раунд 4

1)          Яка подія відбулася в Римській імперії в 394 р. н. е.?

2)          Дайте загальну назву наведеним поняттям: держава вестготів; держава бургундів; держава франків; дер­жава аламанів; держава остготів; держава вандалів.

3)          У чому виявився взаємовплив римлян і племен, що були сусідами з ними?

4)          Про кого йдеться в наведеному уривку? Які визначні події в іс­торії Риму пов’язані з іменем цієї людини?

Цей імператор був сином римського воєначальника, іллі­рійця за походженням. Легенда говорить, що напередодні вирішальної битви зі своїм суперником у боротьбі за престол Максенцієм він побачив сон, у якому Христос явився йому і звелів написати на щитах його війська грецькі літери ХР — перші літери свого імені. Наступного дня він побачив у небі хрест, що закриває сонце, і напис: «Цим знаком переможеш». У вирішальній битві він переміг Максенція і припинив переслідування християн.

Раунд 5

1)          Яка подія відбулася в Римській імперії в 476 р.?

2)          Під якою назвою вперше згадуються слов’яни в писемних дже­релах?

3)          Яке питання було основним на першому Вселенському собо­рі?

4)          На початку V ст. Рим уже не мав великого стратегічного зна­чення. Чому ж узяття Риму варварами було сприйняте як ка­тастрофа не тільки римлянами, але й багатьма представниками інших народів?

Раунд 6

1)           Яка подія відбулася в Римській імперії в 410 р.?

2)           Поясніть походження слова «вандалізм».

3)           Коли відбувся розкол християнства і в чому він виявився?

4)           Про які події історії України писав Євген Маланюк: «Із колоні­альних осередків при дельтах наших річок і на чорноморськім побережжі антична грецька цивілізація пішла водними шляхами на північ, і, як по жилах, розходилася по цілій землі». Як ви розумієте ці слова історика?

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підбиває підсумки гри.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

До заключного уроку підготувати невеликий нарис «Найцікаві­ший урок з історії стародавнього світу», у якому викласти свої думки щодо того, який урок з історії в шостому класі запам’ятався найбіль­ше і чому.

Icon of Урок 69 Урок 69 (20.3 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *