10 497 перегляд(ів)

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ЗА ТЕМАТИЧНИМ БЛОКОМ «ХУДОЖНІ НАПРЯМИ ТА СТИЛІ»

МЕТА:    систематизувати та оцінити рівень навчальних знань учнів за тематичним блоком «Художні напрями та стилі», узагаль­нити вивчений матеріал; розвивати розумові здібності, ак­тивізувати пам’ять учнів; виховувати інтерес до мистецтва.

ОБЛАДНАННЯ:   схема-кросворд,   зображення   різних   стилів   та   напрямів  у мистецтві

 

                                                                       ХІД  УРОКУ

I.     ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

Оголошення теми та завдань уроку.

 

II.    АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Розв’язування кросворду

Ключове слово «імпресіонізм»: дайте визначення.

(Від «враження». Виник стиль у 1874—1886 рр. у Франції. Художники праг­нули передати миттєве враження від природи, від людини, не вдаючись у психо­логічну глибину, нехтуючи усіма канонами і традиціями живопису.)

11

С

Т

И

Л

I

Р

О

М

А

Н

Т

И

3

М

Ж

И

В

О

П

И

С

Б

А

Р

О

К

О

М

и

С

Т

Е

Ц

Т

В

О

Р

Е

Н

Е

С

А

Н

С

А

Р

X

I

Т

Е

К

Т

У

Р

А

Г

О

Т

И

Ч

Н

И

Й

А

Н

Т

И

Ч

Н

И

Й

Р

Е

А

Л

I

З

М

К

Л

А

С

И

Ц

И

З

М

Р

О

М

А

Н

С

Ь

К

И

Й

1.  Сукупність найтиповіших ознак, засобів виразності, творчих прийомів, що склалися в певних народів у певні історичні періоди. (Стилі.)

2.  Стиль другої чверті XIX ст., який склався у протилежність класицизму. Передає мрійність, поетичність почуттів або їх бурхливість і напруженість. (Романтизм.)

3.  Вид образотворчого мистецтва, який створюється за допомогою фарб, що наносяться на яку-небудь поверхню. (Живопис.)

4.  Стиль XVI ст., означає «незвичайний», «вигадливий», якому характерна ве­лика кількість різноманітного декору, підкреслює велич і розкішність. (Ба­роко.)

5.  Творче відображення дійсності в художніх образах, художня творчість у ці­лому. (Мистецтво.)

6.  Художня культура Відродження. (Ренесанс.)

7.  Про який із видів образотворчого (візуального) мистецтва кажуть «замуро­вана музика», «кам’яний літопис світу»? (Архітектура.)

8.  Як називається архітектурний стиль, для якого характерними є підкресле­на спрямованість у небо, стрілчасті арки, каркасні конструкції, велетенські вітражі? (Готичний.)

9. Стиль Стародавньої Греції і Риму, для якого характерним є прославлення богів і володарів, створення ідеального образу героя. (Античний.)

10.   Стиль XVII—XVIII ст., який розквітає у творчості голландських художни­ків, до якого відносять побутовий жанр. (Реалізм.)

11.   Стиль XVII—XIX ст., який звертається до ідеалів античності. Обов’язкова золотисто-коричнева гама, античні та біблійні сюжети, класична централь­на симетрична композиція. (Класицизм.)

12.   Стиль раннього середньовіччя (X—XII ст.) країн Західної та Центральної Європи, якому властиві масивні будови, які зовні доповнюються лопато­подібними потовщенлями-контрфорсами. (Романський.)

 

III.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

IV.    ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

Тестові завдання до теми «Художні напрями та стилі»

1.  Який стиль мав найбільший вплив на культову архітектуру нашої Батьків­щини у X—XIII ст.?

а) готичний;

б) античний;

в) візантійський;

г) бароко.

 

2.  Ясний, світлий і життєрадісний стиль у архітектурі кінця XIX — початку XX ст.:

а) електризм;

б) романський;

в) ренесанс;

г) модерн.

 

3.  Напрям у образотворчому мистецтві початку XX ст., для якого характерна складання форм усіх зображень із геометричних фігур:

а) мінімалізм;

б) конструктивізм;

в) кубізм;

г) фовізм.

 

4.  Техніка дрібних крапок, чітких штрихів, покладених фарбами основних ко­льорів на поверхню полотна, що спираються на наукові теорії:

а) орфізм;

б) пуантилізм;

в) фовізм;

г) футуризм.

 

5.  Напрям XIX—XX ст., що спирався на героїчне билинне минуле, народні казки і пісні:

а) символічний;

б) реалістичний;

в) національно-романтичний;

г) абстрактний.

 

6.  Скульптура, що рухається, напрям 60-х років XX ст., де використовують сучасні технології:

а) неоекспресіонізм;

б) перфоманс;

в) кінетичне мистецтво;

г) футуризм.

 

7.  Напрям у мистецтві, в якому реальні предмети та істоти з’являються в не­ймовірних поєднаннях, що дає дивні або жахливі враження від картини:

а) футуризм;

б) фовізм;

в) перфоманс;

г) сюрреалізм.

 

8.  Міжнародний стиль 50—60-х років XX ст., скорочена назва оптичного мистецтва, який маніпулює візуальною реакцією глядача і створює ілюзію руху:

а) експресіонізм;

б) декоративізм;

в) поп-арт;

г) оп-арт.

 

9.  Стиль 60-х років XX ст., який виник на противагу абстракціонізму як мистецтво витонченої розваги вищих класів:

а) поп-арт;

б) оп-арт;

в) баухауз;

г) експресіонізм.

 

10.   Прикрашений реалізм зі штучним компонуванням:

а) вортіцизм;

б) декоративізм;

в) класицизм;

г) романтизм.

 

11.   Для стилю характерна зворотна перспектива, плоске зображення предметів. Сюди відносяться «наївне мистецтво» художників, які ніколи не вчились малювати:

а) примітивізм;

б) регіонізм;

в) пуризм;

г) реалізм.

 

12.  Високі технології

а) дадаїзм;

б) орфізм;

в) хай-тек;

г) оп-арт.

 

V.    ЗАВЕРШЕННЯ УРОКУ

Icon of Urok Hudkul9 24 Urok Hudkul9 24 (18.3 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *