5 383 перегляд(ів)

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення – значущі частини слова (повторення і поглиблення). Спіль­нокореневі слова і форми слова. Контрольне читання мовчки

Мета: поглибити учнівські знання про значущі частини слова, спільнокореневі сло­ва та форми слова; удосконалювати вміння виконувати морфемний розбір слів, само­стійно працювати з текстом; виконувати тес­тові завдання; збагачувати лексикон учнів; розвивати ерудицію, логічне мислення, пам’ять, увагу; зацікавити історією України, викликати захоплення героїзмом великих українців, зокрема постаттю Петра Кални­шевського.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

 

Перебіг уроку

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Методична ремарка. Оскільки части­ну уроку відводимо для удосконалення вмінь здійснювати розбір слів за будовою, контроль читання можна провести на початку уроку.

Бліц-опитування.

 • Морфема – це іншомовна назва будь-якої частини слова. Що ж таке морфеміка?
 • Що означають фразеологічні слово­сполучення дивитися в корінь, корінь зла? Утворіть синтаксичні словосполучення з головним словом корінь, аби показати ба­гатозначність цього слова.
 • Назви відомих вам частин слова деякі мовознавці пропонують замінити власне українськими: наросток і приросток. Про які частини слова йдеться? Об­ґрунтуйте. Розберіть обидва терміни за будовою.
 • Синонімом до спільнокореневі є спо­ріднені слова. Який термін, на вашу думку, точніший? Розберіть слово споріднені за будовою.
 • Назвіть слова, які складаються: а) лише з кореня; б) з кореня і закінчення; в) ма­ють у своєму складі два суфікси; г) мають два префікси; ґ) мають два корені.

Робота з підручником.

Методична ремарка. Коли учням не вдасться навести зразки слів із двома коренями, то вчитель на власних прикладах пояснює ма­теріал. Для закріплення варто виконати вправу з підручника – розібрати кілька складних слів за будовою. Подаємо такі слова: небосхил, зем­летрус, життєпис, трикутний, краєзнавство.

Дослідження-обґрунтування. Знайдіть у кожній групі слова, у яких виділені части­ни не є префіксами.

Відро, відчиняти, відступ, відомість; поїздка, поліно, польовий, побачити; заробіток, загадка, замок, завод.

Гра «Четверте зайве». Знайдіть «за­йве» слово, яке не є спільнокореневим з іншими у своїй групі.

Вода, водяний, приводити, Водолій; народ, родина, поріднитися, борода; жаль, розжалоби­ти, вжалити, жалісливий.

 • Виділіть префікси в поданих словах. Розберіть ці слова за будовою.

Водопровід, громовідвід, молокоперероб­ний, деревообробний.

Контрольне читання мовчки.

 

«Я не государів зрадник, я – козак!»

Юний Петро Калнишевський мало чим від­різнявся од хлопців свого часу. Хіба вдався ду­жим і кмітливим. І вже у вісім років тільки й говорив, що про Запорозьку Січ. Минуло неба­гато часу, і хлопець утік на Січ із козаками, що проїздили повз село.

Хлопця записали до Кущівського куреня, де він почав службу з іншими 460 козаками. Там дослужився до осавула, а згодом став військо­вим суддею. Справедливий і мудрий, Кални­шевський мав повагу товаришів. Проте не все так просто було в ті часи…

Він прийшов на Січ, коли козацтво вже не мало єдності. Січ утрачала свою міць. А цар­ський уряд робив усе, аби підкорити її. Підстар­куватого кошового Григорія Лантуха імператри­ці Катерині було вигідно тримати на цій посаді. Калнишевському та його прибічникам довело­ся силоміць здобувати булаву. І в 1765 році це сталося. Та знав би отаман, яку біду це принесе йому…

Калнишевський опиняється під тиском цар­ського двору. Йому б шаблю наголо – і рубати турків, а він мусить їздити до Петербурга і при­ймати царициних дворян у почесні козаки. Не такої слави хотів Петро.

Цариця жадала родючих південних земель, щоб годувати ними імперію. Та Калнишевський не давав загарбати їх. Катерина знала: допоки отаман живий, не мати їй повної влади над За­порожжям. 7 травня 1775 року Катерина під­писує указ про ліквідацію Січі. Вона вимагає від Калнишевського приїхати до Петербурга і скласти повноваження. Він не поїхав, чим під­писав собі вирок.

Усі чекали, що Катерина стратить Кални­шевського, але вона вигадала іншу кару. Крово­жерлива імператриця жадала насолоди від того, що її ворог умирає повільно і принизливо. В одному з монастирів на Соловецьких островах Калнишевському приготували задушливу ке­лію, у якій людина його зросту не могла навіть випростатися.

Утім тісна келія – це ще була розкіш. Кате­рина наказала тримати непокірного отамана у вигрібній ямі серед нечистот і годувати сирим м’ясом. Вона хотіла довести його до стану ди­кого звіра. Пройшовши ці тортури, Калнишев­ський не втратив людської подоби.

Коли 1802 року до келії прийшли посланці з амністією, вони побачили згорбленого стар­ця. Калнишевський повернувся, і гості вкля­кли від його погляду. 110-річний отаман ди­вився спокійними, мудрими очима. Катерина відібрала від нього Січ, волю, але не позбави­ла розуму.

Помилування Калнишевський не прийняв. «Поранений лев усе ж залишається левом! – сказав він. – Я був козаком і козаком помру!»

Це сталося через два роки. Могильна плита останнього кошового Запорозької Січі зберегла­ся у дворі монастиря. Люди несуть квіти, вша­новуючи пам’ять про незламного козака Петра Калнишевського (За І. Львовою) (391 слово).

 

Тести

 

 1. Петро Калнишевський в історії Запо­розької Січі був останнім

А осавулом

Б військовим суддею

В кошовим

Г гетьманом

 

 1. Калнишевський прийшов на Січ у часи

А найбільшого розквіту Запорожжя

Б коли козацтво вже не мало єдності

В коли був підписаний указ про ліквіда­цію Січі

Г гетьманування Богдана Хмельницького

 

 1. «Здобувати булаву» означає

А виборювати владу

Б отримувати нагороду

В перемагати в бою

Г просуватися по службі

 

 1. Цариця Катерина хотіла позбавитися Калнишевського, бо той

А претендував на царський трон

Б не раз погрожував їй

В обмежував її владу над Запорожжям

Г налаштовував проти неї підлеглих

 

 1. Указ про ліквідацію Запорозької Січі було підписано в

А 1765 році

Б 1773 році

В 1775 році

Г 1802 році

 

 1. Калнишевський відбував покарання

А на зруйнованій Запорозькій Січі

Б у в’язниці Петербурга

В на каторзі в Сибіру

Г у Соловецькому монастирі

 

 1. Синонімом до слова тортури («пройшовши ці тортури») є

А дороги

Б випробування

В перешкоди

Г етапи

 

 1. Амністія – це

А помилування

Б заохочення

В покарання

Г нагорода

 

 1. Не прийнявши помилування, Петро Калнишевський продемонстрував

А сміливість перед ворогами

Б байдужість до власної долі

В незламність духу

Г любов до України

 

 1. Епітет кровожерлива в тексті вжива­ється зі словом

А доля

Б імператриця

В смерть

Г келія

 

 1. Основна думка тексту виражена сло­вами:

А «Допоки отаман живий, не мати їй [ца­риці] повної влади»

Б «Поранений лев усе ж залишається ле­вом!»

В «Що може бути ціннішим для людини, ніж здоровий розум»

Г «Катерина відібрала від нього Січ, волю, але не позбавила розуму»

 

 1. Текст написаний у стилі

А науковому

Б розмовному

В художньому

Г публіцистичному

 

Відповіді. 1 – В; 2 – Б; 3 – А; 4 – В; 5 – В; 6 – Г; 7 – Б; 8 – А; 9 – В; 10 – Б; 11 – Б; 12 – Г.

 

Підсумок уроку.

Відповіді вчителя на учнівські запи­тання.

 

Домашнє завдання. Виписати з під­ручника історії або іншого джерела не­великий текст про відомого українця. Зробити розбір за будовою п’яти слів на вибір, у тому числі складних (якщо вони будуть у тексті).

Icon of Ukr Mov5nov (82) Ukr Mov5nov (82) (29.0 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *