19 175 перегляд(ів)

Особливості культур Заходу і Сходу. Особливості культури інформаційного суспільства. Net-культура. Художній образ і симулякр

МЕТА: дати поняття про особливості культур Заходу і Схо­ду; порівнювати твори мистецтва західних і схід­них країн; розвивати спостережливість, творчу уя­ву, здатність бачити естетичну сторону дійсності; викликати інтерес до художньої культури Сходу, пот­ребу спілкуватись із творами східного мистецтва. вихову­вати почуття прекрасного

 

ОБЛАДНАННЯ: фото архітектурних споруд, приклади живопису Єв­ропейського регіону та Сходу (фото Тадж-Махалу (Індія), замку Хімедзі (Японія), Храму Неба (Китай), Королівського палацу (Таїланд) тощо; репродукції робіт Чон Сона «Гора Інван в ясну погоду після до­щу», «Алмазні гори», Ван Вей «Гори під снігом», Тань Іня «Гірське озеро пізньої весни», Чан Синола «Птахи. Орли і фазани», Чжао Чжи «Гібіскус і фазани», Кано Ейтоку «Пейзаж з квітами і птахами», М. Приймаченко «Павич у квітах», Ф. Ланко «Павичі» та ін.); приклади європейської (української) і східної (японської) музи­ки; відеофільм «Бойові мистецтва Сходу».

 

                                                                      ХІД  УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

Оголошення теми та завдань уроку.

Перевірка готовності до уроку.

 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Вправа -«Мозковий штурм»

—    Що ми вкладаємо у поняття «Схід»?

—    Всім відома фраза «Восток — дело тонкое». Як ви її розумієте?

—    Чим же відрізняється культура країн Сходу від країн європейських?

— Уявіть, що ви раптом опинилися у якійсь східній країні. На що в першу чергу впаде ваш погляд? Звичайно ж, на архітектуру.

 

III.   ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ ЗОРОВИМ РЯДОМ

Демонструються фотографії Тадж-Махалу (Індія), замку Хімедзі (Японія), Сраму Неба (Китай), Королівського палацу (Таїланд) тощо

—    Чим же відрізняється архітектура Сходу від архітектури Заходу? (Формою, кольором, декором.)

Учитель.

І форма, і колір, і декор східної архітектури ніколи не були ви­падковими і завжди мали певне значення, яке розуміли жителі східних країн. Так, наприклад, загнуті догори кути дахів японської архітектури мали ввести в оману злих духів, які, за віруваннями японців, спускаються на дах із небес і можуть рухатися тільки по прямій. Діставшись загнутого краю даху, духи ви­мушені повернутися назад на небо. (Фото замку Хімедзі.)

Розмаїття ж декору арабської архітектури можна пояснити тим, що худож­ники, обмежені в своїй творчості релігійними заборонами, зображувати живих істот, спрямовували всю свою майстерність на створення казкових орнаментів з мозаїки, каменю, цегли, металу

(Декор Тадж-Махалу.)

IVАНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Учитель.

Давайте розглянемо споруду, що вважається однією із перлин східної архітектури — Храм Неба (Пекін, Китай, 1420 рік). Структура храму, весь план ансамблю символічні й ретельно продумані. За замислом зодчих, роз­ташування храму та його вигляд мали уособлювати гармонію священних сил Землі і Неба. Круглий в плані храм (коло — символ сонця, неба) розташова­но на квадратній ділянці (квадрат символізує землю). Таке поєднання квадрата й круга означають союз Неба і Землі. Храм має три яруси, які уособлюють три основних сили Всесвіту — Небо, Землю і Людину. Синя глазурована черепиця триярусного даху символізує небесну блакить. Вона покладена у вигляді про­менів, кількість яких відповідає священним числам. Колони пофарбовано в чер­воний колір — колір вогню, що символізує союз Неба і Землі. Навіть кількість колон, що складають конструктивну основу храму, має свою символіку: чоти­ри великі 18-метрОві колони означають чотири пори року, 12 середніх колон — 12 місяців, а 12 золочених колон — 12 двогодинних відрізків часу. Разом же 28 колон символізують 28 сузір’їв. Храм прикрашено багатим декором. Візе­рунки у вигляді феніксів (володарів вогню) і драконів (володарів води) мали врівноважити сили Інь та Янь. Дракон вважався символом удачі, а фенікс, що відроджується з попелу, уособлював безкінечність. В образі Храму Неба в Пе­кіні втілено уявлення китайців про світобудову та її закони.

 

V.     ВИКЛАДЕННЯ НОВОЇ ТЕМИ

Учитель.

Як бачите, архітектура Сходу дуже своєрідна, символічна і відрізняється від звичної нам. Але архітектура — лише невелика часточка куль­тури будь-якого народу. І точно так само як східна архітектура відрізняється від західної, вся культура народів Сходу відрізняється від культури народів Заходу. І витоки цього — в різному природному середовищі, в історичному і релігійно­му світосприйнятті східних народів.

• Які ж основні відмінності між культурами Заходу та Сходу? (Демонс­трується таблиця, яку учням пропонується перенести до зошитів під час пояснення вчителя.)

 

Відмінності між культурами Заходу та Сходу

Культура Заходу

Культура Сходу

1.

Рухається вперед ривками і кожен ри­вок супроводжується крахом старої системи

Розвиток культури по суцільній пря­мій, все нове органічно вплітається у старе без руйнування

2.

Людина — міра всіх речей

Природа – міра всіх речей

3.

Боги — володарі природи

Боги — часточка природи

4.

Люди найбільше цінують свою свободу

Люди вважають себе комусь зобов’язаними

5.

Свою недосконалість люди компенсу­ють створенням різних механізмів

Удосконалення душі й тіла (стилі бойових мистецтв, йога)

 

Учитель.

Культура Заходу рухається уперед ривками і кожен ривок (ан­тичність, середньовіччя) супроводжується крахом старої системи. Пригадай­те стилі, які ви щойно вивчили: антична класика, романський стиль, готика, Відродження… Кожен наступний стиль заперечує попередній.

Культура Сходу розвивається по суцільній прямій, все нове органічно вплі­тається у старе без руйнування. Гнучкість, вміння увібрати в себе чужі елемен­ти — основна риса східної культури. Приміром, корейські художники, імітую­чи відомих китайських живописців, виробили власну манеру й техніку письма. Порівняйте ці два пейзажі корейського і китайського майстрів, виконані у жанрі «Гори-води». Що спільного і що відмінного ви помітили?

(Демонструються роботи Чан Сона «Гора Інван в ясну погоду після дощу* або •«Алмазні гори» і роботи Ван Вея -«Гори під снігом» або Тань Іня «Гірське озе­ро пізньої весни». Можна порівняти роботи корейського художника Чан Синопа •«Птахи. Орли і фазани» і китайського майстра Чжао Чжи «Гібіскус і фазани», виконані в жанрі «Квіти-птахи».)

На Заході вважають, що людина — міра всіх речей. Пригадайте античні ста­туї, портрети Відродження… Що можна сказати про уявлення європейських ху­дожників про людину?

На відміну від європейських художників, які вважають людину «мірою всіх речей», східні майстри виходять із принципу «Природа — міра всіх речей». То­му головна риса східного мистецтва — прагнення гармонії з природою. Жителі Сходу завжди сприймають себе як частину природи і в цій єдності з природою бачать шлях самовдосконалення.

У багатьох європейських народів боги – володарі природи (Перун, Зевс, Юпітер, Один…). У багатьох східних народів боги — часточка природи. Наприклад, японські божества не мали люДської подоби, а втілювались у саму природу — в сонце, місяць, гори, річки, квіти, дерева. Таке обожнення природи отримало назву «синто — шлях богів» і стало національною релігією, яку євро­пейці називають синтоїзмом.

Люди західних країн найбільше цінують свою волю. Люди Сходу — високо-дисципліновані і весь час вважають себе комусь зобов’язаними. Так, наприклад, в Кита” вважалося, що існує чотири типи влади:

•   політична (державні, провінційні, волосні органи влади);

•   родова (культ предків, роду, глави сім’ї);

•   релігійна (підземні та небесні сили);

•   влада чоловіка (для жінок).

Свою недосконалість люди Заходу компенсували створенням різних ме­ханізмів. На Сході свою недосконалість люди компенсують удосконаленням душі й тіла. Так в Індії виникла йога — найдавніша система досягнення повної гармонії людського існування, метою якої було підтримувати ідеально здоро­вими тіло й дух та рівновагу між ними. Окрім того, в результаті спостережень за рухами диких тварин (тигра, мавпи, ведмедя) у багатьох східних країнах скла­лися своєрідні стилі бойових мистецтв.

 

V).   ПЕРЕГЛЯД ВІДЕОФІЛЬМУ

Демонстрація відеофільму «Бойові мистецтва Сходу» чи «Йога» (на вибір  )

VII. РОБОТА В ГРУПАХ

Учитель.

Культури Заходу і Сходу мають не тільки відмінності. Багато чого вони мають спільного. І це спільне можна помітити навіть в усній народ­ній творчості.

Завдання для груп: дібрати російські або українські аналоги східним при­казкам.

Китайське прислів’я: Дружба не має ціни. (Укр.: Дружба й братство дорож­чі за багатство.)

Японське прислів’я: Слово, Ію вилетіло, і четвіркою коней не наздоженеш. (Укр.: Слово — не горобець, вилетить — не спіймаєш.)

Казахське прислів’я: Людина без батьківщини, що соловейко без лісу. (Укр.: Людина без Батьківщини — як птах без гнізда.)

Арабське прислів’я; Живий собака краще за мертвого лева. (Укр.: Краще си­ниця в руках, ніж журавель в небі.)

Турецьке прислів’я: Де багато кухарок, там юшка недобра. (Укр.: Де багато господинь, там і хата неметена.)

Ассирійське прислів’я: Як вчиниш з іншими, так вчинять і з тобою. (Укр.: Як гукнеш, так і відгукнеться.)

 

VIII. ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Учитель.

Як ви бачите, культура Сходу дуже своєрідна, має свої особли­вості. І хоча вона дуже відрізняється від культури західних країн, деякі спільні риси можна знайти між нашими культурами. І це — одвічні людські цінності, прагнення краси, досконалості…

Порівняйте дві роботи українського і японського майстрів на схожу тему (М. Приймаченко «Павич у квітах» або Ф. Панко «Павичі» і робота Кано Ей-току «Пейзаж з квітами і птахами»). Що поєднує ці твори і чим вони відрізня­ються? (Спільний сюжет, відмінне: матеріали, техніка виконання, колірна гама тощо.)

Роботи можна демонструвати під музику (українську та японську).

 

IX.    ПІДСУМОК УРОКУ

Узагальнення теми. Оцінювання

 

X.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Створити тематичну композицію «Пташка у квітах» у стилі петриківського розпису або в стилі «Квіти-птахи».

Icon of Urok Hudkul9 23 Urok Hudkul9 23 (20.4 KiB)

Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *