1 219 перегляд(ів)

Паралельнiсть i єднiсть двохсвiтiв – природи i людини, зображених воповiданнi. Точнiсть i лаконiзм описів природи

Мета: добитися усвiдомлення учнямиособливого призначення кожної людини наземлi; з’ясувати роль в оповiданнi описів природи, навчати характеризувати художні особливостi твору; виховувати любов i бережливе ставлення до природи, естетичнiпочуття, виробляти вмiння насолоджуватися спiлкуванням iз художнiм твором.

Тип уроку: комбiнований.

Обладнання: iлюстративний матерiал.

Методи, прийоми i форми роботи: письмовий обмiн побажаннями, слово вчителя, виразне читання, переказування за планом, перегляд iлюстрацiй, читання з коментуванням, учнiвське повiдомлення, проблемне запитання, написанняесею.

 

Перебiг уроку

 

Забезпечення емоцiйної готовностi доуроку.

  • Напишiть кiлька побажань на уроксусiдовi по партi.

Актуалiзацiя опорних знань учнiв.

Перевiрка домашнього завдання:

Виразне читання епiзодiв, якi сподобалися найбiльше.

Зачитування планiв iз взаєморецензуванням та коментарями вчителя.

Переказування за планом усього твору (ланцюжком) або улюблених епiзодiв.

Перегляд iлюстрацiй до твору.

Оголошення теми й мети уроку.

Опрацювання навчального матерiалу.

Учитель. Григора Тютюнника називають спiвцем чудової української природи.У його творах багато майстерних описів краєвидiв рiдної землi. Чимало їх i воповiданнi «Дивак».

Пейзажi – це зображення в художньомутворi картин навколишнього свiту. Пейзажiу творах можуть бути тлом, на якому розгортаються подiї, вони здатнi допомогтинам виразнiше уявити, коли i де вiдбуваються подiї у творi, в яких умовах живутьгерої, глибше зрозумiти їхнiй внутрiшнiйстан. Окрiм того, лiтературний пейзажвiдтворює рухи, вiдчуття, звуки. Як художники пензлем i фарбами, так i письменникисловами та образами малюють лiтературнiпейзажi, що прикрашають i опоетизовуютьхудожнi твори.

  • Уже з перших рядкiв твору ми потрапляємо до зимового свiту, в якому живемаленький школярик Олесь. Чому для змалювання подiй твору Тютюнник обирає саме таку пору року, як зима?
  • Прочитайте занотованi вдома описиприроди. Для чого письменник уводить їх?Зачитайте i прокоментуйте їх.

Робота з пейзажами твору. Коментування їх.

  • Прочитайте напам’ять вивчений вдома уривок. Прокоментуйте його.

Орiєнтовний коментар. Для Олесядятел, що порядкує в бору, не просто звичайнапташка. Вiн – дроворуб. Бо й справдi, чимосьсхожi ритмiчнi дятловi поцокування на рухи чоловiка, який рубає дрова. І трiски летять вiд дерева так само, як од сокири. Дятел є образом, щойого прозирає хлопчик у всьому довкiллi, навiтьу деревному сучку. На малюнку його птах – не лише «як живий», а й надiлений певними рисами характеру й навiть голосом: «З зошита… презирливо примруживши око, дивився дятел: чоготобi тутечки?».

  • Прочитайте поданi уривки оповiдання, коментуючи їх.
  • «Його [стовбур] ледве помiтно розгойдувало, пiд корою щось жалiбно скрипiло, а внизупiд пiдошвами в Олеся ворушилось корiння –помирає сосна…»

Орiєнтовний коментар. Достатньоневеликого опису про те, як прислухаєтьсяхлопчик до звукiв, що линуть десь iз самого стовбура сосни, коли вiн пiдгортає i натоптуєчобiтком снiг пiд корiння, щоб зрозумiти: Олесьне тiльки милується природою, а й любить її.Вiн прагне захистити навколишнiй свiт, урятувати дерево, що вмирає.

  • «Воно [дно] тьмарилось мулистим пилком, пускало бульбашки, котрi прилипали докриги – бiлi, круглi, як воляче око. Течiя розчiсувала зелений кушир, пряли тоненькиминiжками якiсь жучки, боком долаючи пружнийструмiнь».

Орiєнтовний коментар. Природавiддячує хлопчиковi за доброту. Вона розмовляє з ним, винагороджує його допитливiсть. Нев кожного виникне бажання лежати на холодному льоду та вдивлятися крiзь нього у воду. ТаОлесевi все цiкаво: чи й справдi так є, чи тільки йому ввижається пiдводне царство, де карасикстає дядьком, з яким можна привiтатися, а щука– хижа чорна блискавка, яка нищить маленькурибинку? Олесь не терпить зла. Саме тому вiн зусiєї своєї дитячої сили б’є по кризi, аби врятувати плiточку.

  • «У кущах, заплетених осокою, шарудiввiтер, попискували мишi; а в березi терлись однаоб одну вiльхи, сповнюючи луг тривожним стогоном».

Орiєнтовний коментар. Хлопчиканазивають у селi диваком тiльки тому, що людине розумiють яскравого неповторного свiту, вякому вiн живе. Їм ближчi земнi бажання. Дядьки, на вiдмiну вiд Олеся, не чують стогону вiльх,що тривожить дитячу душу. Для них важитьтiльки те, що риба в ятiр пiде.

Перевiрка домашнього завдання. Учнiвське повiдомлення. В оповiданнi, окрiмдятла, згадується ще одна пташка. Розкажiть про неї.

Ремез – найменша пташка вродинi синичок.У неї темно-коричнева спинка,рудуватi груди,рудувато-жовтуватий низ, сiрувато-бiла голова, бурий хвостик. Своєрiдною прикрасою голови є широкачорна смуга, яка проходить вiд дзьоба через око.

Ремези тримаються парами, ретельно дбаютьпро потомство, для виведення якого у важкодоступних мiсцях звивають особливе гнiздо, схожена рукавичку. За мистецтво створення такогошедевру ремеза називають «першою пташкою вБога». Облаштовують гнiздо на висотi 1–1,5 метра переважно на гiлках дерев, що ростуть надозерами, ставками, болотами, рiчками. Цi гілки птах обплутує сухими травинками та кінським волоссям, якi перед тим розминає дзьобом i лапками. Над будiвництвом гнiзда трудяться i самець, i самка, використовуючи волокна деякихрослин та пух верби i тополi. Ця конструкція настiльки мiцна, що не прогинається пiд вагоюсамого птаха та його дiток.

Неушкодженою така рукавичка залишається кiлька рокiв, проте потомство виводитьсятам тiльки один раз. Тому знайденi пiсля початку вересня пiдвiшенi до гiлочок «рукавички»можна забирати додому як сувенiри. Та до цього термiну їх у жодному разi не треба чiпати!

У давнину ремеза вважали чарiвною пташкою, бо вона нiбито лiкувала вiд пропасницi й iнших «лiсових» хвороб; гнiздо святили на Великдень i тримали як оберiг. У народнiй пiснi спiвають, нiби пташка в’є своє гнiздо на льоду: «Ой ремезе, ремезоньку, / Не вий гнiздо на льодоньку: /Буде льодок розтопати, / Твоє гнiздо забирати».

  • Прокоментуйте уривок: «Олесь щедужче захвилювався, ледве не заплакав від щиростi i солодкого почуття братерства.Вiн ухопив ремезяче гнiздо й обома руками подав його Федьковi. Той заховав подарунок пiд полу, пом’явся». Чому Олесь подарував гнiздо ремеза Федьковi? Що додаєцей епiзод до розкриття характеру Олеся?

Проблемне запитання. Чи збiднiє художнiй твiр, коли з нього вилучити описи(портрети, пейзажi)?

Робота над мовою твору. Випишiть узошити художнi засоби, прийоми, використанi автором у творi, зробiть висновок.

Орiєнтовне виконання.

Автор використовує епiтети (тоненькийлiд, молодий лiд, войовничий вигляд, подавлений теплий пирiг), порiвняння (пiдскоче, як злякане пострiлом звiрятко, мов хмизок у лiсi), метафори (промайнула чорна блискавка, сонцепробило у хмарах вузеньку ополонку), фразеологiзми (через пень-колоду, на вус мотай), просторiчнi слова (ач’кий, не хо’, кухваєчкою),емоцiйно забарвлену лексику (дурний, забейкався, розприндився, мимрив, клята баба).Художнi засоби вживаються доречно, економно; вони виразнi, спонукають до емоційного сприйняття твору, дають змогу краще уявитизображенi автором подiї, наближують персонажiв до читача завдяки їхнiй простiй i природнiй мовi.

Рефлексiя. Пiдсумок уроку.

  • Напишiть есей «Я i природа» (5–6 речень).

Оцiнювання. Аргументацiя оцiнок.

Домашнє завдання.

Загальне. Зiбрати матерiал до характеристики образу Олеся: виписати цитати, зробити нотатки зкритичних матерiалiв.

Індивiдуальне.Пiдготувати iнсценiзацiю уривка з твору(розмова дiда Прокопа й Олеся).

Icon of Urok Lit5 (58) Urok Lit5 (58) (28.4 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *