3 118 перегляд(ів)

Підсумкова контрольна робота з курсу математики за 5 клас

Варіант 1

 

1°. Знайдіть значення виразу й округліть його до десятих:

(4,1 – 0,66 : 1,2) · 0,6 + 0,125.

2°. Михайлик ішов з одного села в інше 0,7 год полем і 0,9 год через ліс, пройшовши 5,31 км. З якою швидкістю ішов Михайлик через ліс, якщо полем він рухався зі швидкістю 4,5 км/год?

3°. Розв’яжіть рівняння 1,4х – 0,6х – 0,16 = 5,5.

4*. Ширина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 6,3 см, що становить  його довжини, а висота становить 90% довжини. Обчисліть об’єм паралелепіпеда.

5*. Виконайте дії: .

6**. Середнє арифметичне п’яти чисел дорівнює 1,4, а середнє арифме­тичне трьох інших чисел дорівнює 1,24. Знайдіть середнє арифметич­не цих восьми чисел.

Варіант 2

1°. Знайдіть значення виразу і округліть його до десятих

(8 – 1,6) · 4,5 + 0,9728 : 3,2.

2°. Катер плив 1,4 год за течією річки і 0,6 год проти течії, подолавши всього 32,8 км. З якою швидкістю катер плив за течією, якщо проти течії він плив зі швидкістю 15 км/год?

3°. Розв’яжіть рівняння 9,6х – 7,8х + 0,55 = 1.

4*. Ширина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 5,4 см, що дорівнює  його довжини, а висота становить 32% довжини. Обчисліть об’єм паралелепіпеда.

5*. Виконайте дії: .

6**. Середнє арифметичне чотирьох чисел дорівнює 2,5, а середнє ариф­метичне інших двох чисел дорівнює 1,75. Знайдіть середнє арифме­тичне цих шести чисел.

 

Відповіді і розв’язання завдань підсумкової контрольної роботи

Варіант 1

1°. .

2°. 1) 4,5 · 0,7 = 3,15 (км) – полем;

2) 5,31 – 3,15 = 2,16 (км) – лісом;

3) 2,16 : 0,9 = 21,6 : 9 = 2,4 (км/год) — швидкість лісом.

Відповідь. 2,4 км/год.

3°. 1,4х – 0,6х – 0,16 = 5,5;

0,8х = 5,66;

 х = 5,66 : 0,8;

 х = 7,075.

4*.  1) 6,3 : 7 · 15 = 13,5 (см) — довжина;

2) 13,5 : 100 · 40 = 5,4 (см) – висота;

3) 6,3 · 13,5 · 5,4 = 459,27 (см3) – об’єм.

Відповідь. 459,27 см3.

5*. .

6**. 1) 1,4 · 5 = 7 — сума перших п’яти чисел;

2) 1,24 · 3 = 3,72 — сума інших трьох чисел;

3) 7 + 3,72 = 10,72 — сума восьми чисел;

4) 10,72 : 8 = 1,34 — середнє арифметичне восьми чисел.

Відповідь. 1,34.

 

Варіант 2

1°. .

2°. 1) 15 · 0,6 = 9 (км) — проти течії;

2) 32,8 – 9 = 23,8 (км) — за течією;

3) 23,8 : 1,4 = 17 (км/год) — швидкість за течією.

Відповідь. 17 км/год.

3°. 9,6х – 7,8х + 0,55 = 1;

1,8х = 0,45;

х = 0,45 : 1,8;

х = 0,25.

4*. 1) 5,4 : 9 · 25 = 15 (см) — довжина;

2) 15 : 100 · 32 = 4,8 (см) – висота;

3) 5,4 · 15 · 4,8 = 388,8 (см3) – об’єм.

Відповідь. 388,8 см3.

5*. .

6**. 1) 2,5 · 4 = 10 — сума перших чотирьох чисел;

2) 1,75 · 2 = 3,5 — сума других двох чисел;

3) 10 + 3,5 = 13,5 — сума шести чисел;

4) 13,5 : 6 = 2,25 — середнє арифметичне шістьох чисел.

Відповідь. 2,25.

Icon of Urok 140 Urok 140 (14.9 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *