1 125 перегляд(ів)

План-конспект уроку: ОХОРОНА БІОСФЕРИ

Мета: дати знання про сучасні методи охорони природи.

Обладнання: карта «Природоохоронні території України», буклети заказників та заповідників України.

Тип уроку: формування нових знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Учитель. Як ви вже знаєте, біосфера — відкрита система, до якої постійно надходить сонячна енергія. Це грандіозна система всієї живої речовини й колообігу хімічних елементів на Землі. Вона тісно пов’язана з іншими оболонками Землі. Тому її слід розглядати як складну частину природи, де зміна одного компонента неминуче приводить до зміни інших і, як результат,— до зміни всього комплексу.

IIІ. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

Що таке охорона природи? («Мозковий штурм»)

Охорона природи — система державних, громадських, адміністра­тивно-господарських, техніко-виробничих, економічних і юридичних заходів, спрямованих на підтримання сприятливих для життя умов, ра­ціональне використання, збереження і відтворення природних ресурсів Землі й навколоземного космічного простору в інтересах задоволення матеріальних і духовних потреб сучасних і майбутніх поколінь людей (запис у зошитах).

IV. Вивчення нового матеріалу1. Аспекти охорони природи

Природа — середовище існування людини та всього живого на планеті. Вона відіграє різноманітну роль у їхній життєдіяльності. Від­повідно до цього можна виділити основні аспекти охорони природи:

• господарсько-економічний;

• оздоровчо-гігієнічний;

• психологічно-педагогічний;

• естетичний;

• науково-пізнавальний.

Господарсько-економічний аспект охорони природи пов’язаний із важливим значенням природних ресурсів в економіці. У сучасних умо­вах, коли до господарської діяльності залучають різноманітні речовини та кількість природних ресурсів зменшується (наприклад ртуті, міді, срібла, олова), значення економічного аспекту в їх охороні зростає. Гостро стоїть проблема раціонального використання корисних копалин, ґрунтів, прісних водойм, рослинного і тваринного світу.

Оздоровчо-гігієнічний аспект охорони природи виник у зв’язку із забрудненням її побутовими, господарськими та промисловими від­ходами. У багатьох індустріальних районах України та інших держав забруднення повітря, води і ґрунтів промисловими відходами досягають високої концентрації. Негативно позначається на здоров’ї людини, сільськогосподарських і диких тварин надмірне й безконтрольне за­стосування отрут та хімікатів для боротьби зі шкідниками та хворобами культурних рослин, мінеральних добрив та ін.

Складна радіаційна ситуація, що виникла в багатьох районах України внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, створила небезпеку для здоров’я людини, негативно впливає на її спадкову основу. Тому оздоровчо-гігієнічний аспект охорони природи нині набуває виняткового значення.

Психолого-педагогічний аспект вкрай важливий для формування осо­бистості. Здавна відомо, що спілкування з природою сприяє відпочинку і творчому натхненню людини, робить її м’якшою, добрішою й благо­роднішою, застерігає від жорстокості, злих думок та вчинків. Любов до природи і всього живого, потяг і дбайливе ставлення до них, турбота про рослини і тварин формують у дітей спостережливість, допитливість.

Естетичний аспект охорони природи полягає в тому, що при­рода — джерело не тільки матеріальних благ. Вона — невичерпне джерело позитивних емоцій натхнення для митців. Чимало видатних літераторів та композиторів черпали ідеї для своїх творів у спілкуванні з природою. Науково-пізнавальний аспект охорони природи передбачає вивчення і збереження всіх видів живих організмів на певній території, типових ділянок природи, цілісних угруповань рослин і тварин.

Збереження природи у всій різноманітності дасть змогу дослідити закономірності її розвитку, cпрогнозувати можливі зміни внаслідок господарської діяльності людини, розробити практичні засоби з охо­рони природи.

Мета охорони природи — забезпечити сприятливі умови для життя і практичної діяльності людини, розвитку науки і культури всіх народів. Запорукою її досягнення є широка екологічна та природоохоронна освіта всього населення, починаючи з раннього дитячого віку.

V. Закріплення нових знань та вмінь учнів VI. Підсумок уроку

Справа охорони довкілля — обов’язок кожного громадянина. Успішне розв’язання цієї проблеми залежить від рівня екологічної освіти і культури людей. Раціональне використання природних ре­сурсів означає «розумне». Тільки так ми зможемо зберегти природу для своїх нащадків.

VIІ. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний текст підручника.

Дати відповіді на запитання

1. Які причини змусили людину охороняти природу?

2. Які природоохоронні заходи застосовували в Київській Русі?

3. Підготувати міні-твори на природоохоронні теми (за бажанням).

Icon of Prirod6 (27) Prirod6 (27) (9.0 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *