7 976 перегляд(ів)

План-конспект уроку: Схеми для плетіння гачком

Мета: формування вмінь учнів читати схеми для плетіння гачком та використовувати їх для виготовлення власних виробів; розвиток пізнавальної активності учнів; виховання організованості та практичності під час плетіння гачком.

Завдання для учнів:

  • • учитися читати схеми записаних візерунків;
  • • розпочати роботу з виготовлення виробу за обраною схемою.

Методи: рефлексія, робота з підручником, гра, графічний диктант, самостійна робота.

Інструменти та матеріали: гачки для плетіння обраних виробів, нитки, ножиці.

Наочні посібники, ТЗН і додаткові матеріали: схеми візерунків для плетіння гачком, динамічна таблиця ≪Основні елементи плетіння гачком ≫, опорні картки, підручник (Трудове навчання. Обслуговуючі види праці : підруч. для 6 кл. загальноосв. навч. закл. / Л. І. Денисенко, О. П. Гнеденко, Н. А. Калініченко, А. І. Романчук, М. П. Туров. — К. : Педагогічна думка, 2006).

Міжпредметні зв’язки: українська мова.

Тип заняття: формування вмінь і навичок.

Хід заняття

І. Організаційний момент

Привітання, перевірка присутніх та готовності учнів і майстерні до заняття.

Створення позитивного емоційного настрою учнів.

Учитель заздалегідь записує на дошці прислів’я:

Знання — це скарб, а вміння вчитись — ключ до нього.

У ч и т е л ь. Діти, прочитайте, будь ласка, прислів’я, записанена дошці, та скажіть, як ви його розумієте. (Учні пояснюють зміст прислів’я, після чого вчитель висловлює своє побажання.)

Бажаю всім вам, любі діти,

Чудовий скарб оцей дістать,

А потім ключиком надійним

Його постійно відмикать!

ІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів Рефлексія (техніка «Запитальний ряд»)

♦♦Над якою темою ви працювали на попередньому занятті?

♦♦Що вас найбільше зацікавило?

♦♦Які основні елементи плетіння гачком вам уже відомі?

Графічний диктант

Учитель зачитує учням підготовлені речення. Якщо діти погоджуються з тим, про що в них ідеться, то вони ставлять у зошитах таку позначку — ↓, якщо не погоджуються, то ставлять іншу позначку — ↑.

Питання графічного диктанту

1. Номер гачка означає діаметр його ручки.

2. Повітряну петлю називають глухою петлею.

3. Стовпчик без накиду позначається такою умовною позначкою (учитель ілюструє умовну позначку).

4. Будь-який виріб починається з плетіння ланцюжка, що складається з повітряних петель.

5. Точну дату появи в’язаних виробів встановити неможливо через недовговічність ниток.

Учитель записує на дошці код відповіді ↑↓↓↑↑, учні перевіряють свої записи. На власний розсуд учитель може підібрати іншізапитання. Цей вид діяльності надає змогу дуже швидко здійснитиперевірку.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

У ч и т е л ь. Діти, ми з вами продовжуємо опановувати прийоми плетіння гачком. І сьогодні тема нашого заняття — «Схеми дляплетіння гачком». Отже, сьогодні ви вчитиметеся читати схематичний запис візерунків та пробуватимете плести вироби за поданими схемами.

Тим, хто захоплюється плетінням, добре відомо, що використання розроблених схем значно полегшує цей процес. Особливозручними схематичні записи є в порівнянні з описом словами підчас виготовлення таких складних виробів, як серветка, комірець,доріжка тощо. Тож, якщо ви впродовж заняття добре попрацюєтеі впораєтеся з усіма завданнями, то надалі з легкістю зможете плести за схемами будь-які візерунки. Тож до роботи!

ІV. Вивчення теоретичного матеріалу

Робота з опорними картками

У ч и т е л ь. Діти, зверніть увагу на опорні картки (див. додаток А), що лежать на ваших столах. На цих картках зображено порядок плетіння стовпчика з накидом. Чи може хтось із вас пояснити, як саме виконують цей елемент? (Учні пояснюють технологіюплетіння стовпчика з накидом.) А тепер звірте правильність вашого пояснення з тим, що подається в підручнику на с. 109. (Учні самостійно працюють з підручником.)

Заповнення динамічної таблиці

На першому занятті ми з вами почали заповнювати динамічну таблицю, і сьогодні в нас є нагода доповнити її. Отже, які щеосновні елементи нам необхідно додати? (Учні дають відповіді напоставлене запитання.) Ці елементи мають свої умовні позначення. (Вставляє картки з умовними позначеннями в динамічну таблицю та пропонує учням записати їх у зошит.)

Читання схем узорів

У ч и т е л ь. Діти, на попередніх заняттях ми розглянули умовні позначення таких основних елементів плетіння гачком, як повітряна петля, півстовпчик та стовпчик без накиду. Тож я пропонуюпрочитати схеми деяких узорів, що складаються зі знайомих вам

елементів. Але запам’ятайте, що ланцюжок з повітряних петель, з якого починається плетіння, на схемах є нульовим (його під час плетіння не враховують). (Прикріплює на дошку записані на аркушах схеми узорів, учні читають їх.)

Проведення хвилинки відпочинку (руханки)

Старанно вчились ми плести і трохи притомились,

Тож час настав нам відпочить і відновити сили:

На «раз» і «два» всі дружно встали,

На «три» — усі присіли,

І головою похитали, щоби набратись сили.

«Чотири» — знову піднялись,

На «п’ять» — всі підтягнулись,

На «шість» — трохи вперед пройшлись,

На «сім» назад вернулись.

На «вісім» — знов за парти сіли,

Взяли гачки — й гайда за діло!

V. Практична робота

У ч и т е л ь. Перед початком виконання практичної роботи давайте повторимо правила безпечної праці під час плетіння гачком.І для цього ми виконаємо вправу «Незакінчене речення». (Пропонує учням самостійно закінчити речення.)

♦♦Плетений виріб необхідно тримати на відстані…

♦♦Під час плетіння не можна підносити…

♦♦Після завершення роботи гачок слід…

Плетіння стовпчика з одним та двома накидами

Після повторення правил учитель пропонує дітям розглянутиопорні картки (див. додаток А), що знаходяться в них на партах,і пояснює прийоми плетіння стовпчиків з одним та двома накидами, демонструючи та коментуючи технологію їх виконання. Дляоптимізації навчального процесу доцільніше було б продемонструвати учням відеоролик з технологією плетіння основних елементів.Зазначений метод покращує й унаочнює сприйняття нового матеріалу.

Учні розпочинають самостійне виконання завдання (плетіннястовпчиків з одним та двома накидами). Учитель забезпечує їх безперервну роботу, проводить поточне індивідуальне або групове інструктування.

Виконання різнорівневих завдань

У ч и т е л ь. Діти, на ваших столах лежать конверти, у якихзнаходяться схеми тих виробів (див. додаток Б), які ми виготовлятимемо. Я пропоную вам три варіанти. Кожен обирає собі той, якиййому під силу (або найбільше подобається). Уважно роздивившись

схему, ви, мабуть, здогадалися, що за це буде за виріб… Так, дійсно, це квіти. Після завершення роботи ми колективно виготовимокомпозицію «Квітковий вернісаж» зі сплетених вами квіточок татасьми.

Отже, спочатку вам потрібно обрати схему, продумати, якогокольору буде ваша квітка, і розпочати її виготовлення. (Окрім запропонованих схем учитель пропонує учням (за бажанням) обрати опис плетеного мотиву «квітка», розміщеного в підручникуз трудового навчання на с. 115.)

Учні починають самостійне виконання завдання (плетіння обраних квіток), учитель забезпечує їх безперервну роботу, проводить поточне індивідуальне або групове інструктування. Після завершення приймає виконану роботу, оцінює її, звертає увагу на її

якість, демонструє найкращі зразки, а потім представляє виробиз дефектами (за потреби), пояснюючи причини їх виникнення таспособи усунення.

VІ. Підбиття підсумків заняття Ігрова вправа « Що було б, якби…»

У ч и т е л ь. Щоб підвести підсумок сьогоднішнього заняття, пропоную провести ігрову вправу «Що було б, якби…», у якійкожне моє запитання до вас починатиметься словами «Що було б,якби…». Відповідати на них вам потрібно зі слова «якби…». (Ця

ігрова вправа активізує пізнавальну діяльність учнів, сприяє розвитку їх логічного мислення.)

♦♦Що було б, якби люди не вміли плести гачком…

♦♦Що було б, якби всі гачки були одного розміру…

♦♦Що було б, якби елементи плетіння гачком не записувались задопомогою умовних позначень…

♦♦ Що було б, якби під час плетіння полотна після ланцюжка не вив’язувався ряд півстовпчиків…

Учитель повідомляє й пояснюю отримані учнями оцінки, за допомогою рефлексії аналізує з дітьми рівень досягнення поставлених на занятті завдань (чого навчилися, що засвоїли).

Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника на с. 114 (завдання 5–7).

2. Дати письмові відповіді на запитання тестів до розділу «Технологія виготовлення виробів, плетених гачком» (див. додаток В).

Додаток А

Опорна картка № 3

Плетіння стовпчика з накидом

 

Додаток Б

Схеми плетіння квітів

 

Додаток В

Тести

1. В’язання як галузь виробництва почало розвиватися:

а) у ХV–ХVІ ст.;

б) у ХІV–ХV ст.;

в) у ХVІ–ХVІІ ст.

2. У 1859 р. було винайдено перший в’язальний верстат. Авторомцього винаходу був:

а) економіст Адам Сміт;

б) священик Вільямс Лі;

в) письменник Джонатан Свіфт.

3. Товщина нитки під час плетіння гачком має бути:

а) у 1,5–2 рази більшою за товщину гачка;

б) такою самою, як товщина гачка;

в) у 1,5–2 меншою за товщину гачка.

4. Товщину гачка визначає:

а) діаметр його ручки;

б) діаметр його борідки;

в) діаметр його голівки.

5. Напівстовпчик іноді називають:

а) петлею підйому;

б) глухою петлею;

в) повітряною петлею.

6. Ряд повітряних петель — це:

а) ланцюжок;

б) стовпчик;

в) напівстовпчик.

7. Загострений кінець гачка називається:

а) стержнем;

б) борідкою;

в) голівкою.

8. Ланцюжок з повітряних петель, з якого починається плетіння,на схемах, є:

а) першим;

б) початковим;

в) останнім.

9. Якщо наступний ряд плетуть стовпчиками з одним накидом, тов кінці попереднього ряду слід сплести:

а) дві петлі підйому;

б) одну петлю підйому;

в) три петлі підйому.

10. Під час плетіння гачком відстань від виробу до очей має становити:

а) 40–50 см;

б) 35–40 см;

в) 25–30 см.

11. Установіть відповідність між назвами основних елементів плетіння гачком та їх умовними позначеннями:

Петля підйому ∩

Напівстовпчик +

Стовпчик без накиду ●

12. На початку ряду виплітають петлі підйому, для того щоб:

а) плетене полотно було щільним;

б) краї плетеного полотна не стягувалися;

в) плетене полотно змінило свою форму.

Icon of Trud Div7 (3) Trud Div7 (3) (801.6 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *