3 864 перегляд(ів)

План-конспект уроку: ВИДИ РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН І ТВАРИН

Мета: розкрити значення розмноження для життя живих організмів, розглянути та порівняти ці процеси у рослин і тварин, ознайомитись з різними видами розмноження рослин.

Обладнання: плакати «Будова квітки», «Вегетативне розмноження рослин», «Правила пересадки рослин», «Гідра», «Типи розмноження у тварин», кімнатні рослини, канцелярський ніж, склянки з водою.

Тип уроку: формування нових знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Розмноження — це дуже важливе надбання живих організмів у ході еволюції органічного світу. Воно має багато форм, а сам процес про­ходить по-різному. Результатом цього процесу завжди є новий організм. Давайте ознайомимося з цією властивістю організму.

IIІ. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

• Що таке розмноження?

• Наведіть приклади різних форм розмноження.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Що таке розмноження?

Розмноження — це здатність живих організмів утворювати особини (організми) того ж виду. У процесі розмноження передаються основні ознаки материнського організму новому поколінню На розмноження витрачається багато речовин та енергії, тому йому передує ріст і розвиток живих організмів, збільшення їх маси та розгалуження органів. Кожний живий організм набуває можливості розмноження тільки тоді, коли будуть сформовані належним чином відповідні органи (багатоклітинні організми) чи клітина (одноклітинних організмів). Наприклад, у період розмноження рослинам необхідна велика площа листків для фотосинтезу і коренів для поглинання води і мінеральних речовин; тварини не можуть розмножуватися відразу після народження, їх статева система не готова, вона ще недостатньо розвинена. 2. Типи розмноження живих організмів

Розмноження живих організмів поділяють на два основні типи: статеве і нестатеве.

У нестатевому розмноженні бере участь тільки один організм, який віддає на утворення нового покоління одну клітину (спору), групу клі­тин або частину свого тіла. Нащадки, що утворилися, як дві краплини води схожі з батьківським організмом. Існує кілька видів нестатевогорозмноження. Одноклітинні тварини розмножуються шляхом поділу клітини навпіл. Коралові поліпи розмножуються шляхом брунькування. Відбу­вається це так. На материнській особині виникає горбик. Він росте, набуває форми дорослого організму. На зовнішньому кінці горбика утворюється отвір, довкола нього виростають щупальця. Далі новий організм може почати окреме життя, а сам залишитися на материн­ському. Так утворюються колонії коралів. Протягом тисяч років із тіл коралів утворилися коралові острови й рифи. Нестатеве розмноження групою клітин або частиною тіла назива­ють вегетативним.

Вегетативне розмноження має дуже велике значення. Воно до­зволяє багатьом рослинам швидко розмножуватися в природі і за­ймати великі території, а в садівництві розмножувати та зберігати цінні сорти, тому що нащадки в цьому разі зберігають усі властивос­ті материнського організму. Недоліком вегетативного розмноження є відсутність збагачення нащадків новими ознаками, що зазвичай відбувається в результаті статевого розмноження. У світі тварин ве­гетативне розмноження теж має місце, таким способом, наприклад, розмножується гідра річкова. У статевому розмножені необхідні два організми, які мають спеціаль­ні статеві клітини — гамети. Дві гамети зливаються й утворюють нову клітину — зиготу. Процес злиття двох гамет називають заплідненням. Із зиготи розвивається дорослий організм наступного покоління, який несе в собі ознаки двох батьківських організмів. На відміну від неста­тевого у статевому розмноженні утворюються велика різноманітність ознак особин, яка дозволяє їм краще пристосуватися до умов життя, що змінюються.

Живі організми розмножуються як статевим, так нестатевим шляхом. Однак у деяких груп організмів переважає один із типів: у дроб’янок — нестатеве розмноження, у тварин — статеве. А рослини у своєму розвитку поєднують статеве і нестатеве розмноження. У ре­зультаті такого поєднання в них відбувається чергування нестатевого і статевого поколінь.

Органом статевого розмноження у квіткових рослин є квітка. Вона може бути одностатева і двостатева. Чоловічі статеві клітини (спермії) знаходяться у пилку. Жіночі статеві клітини (яйцеклітини) знахо­дяться в зав’язі. У процесі запилення пилкове зернятко потрапляє наприймачку, проростає в зав’язь. Далі дві гамети зливаються та утворюють зиготу. Потім розвивається зародок, формується насіння та плід. Одноклітинні тварини, наприклад амеби, розмножуються шляхом поділу клітини навпіл. Одна материнська клітина дає початок двом дочірнім. Спочатку починає ділитися ядро. Воно витягається, а потім перетягається посередині. Майже одночасно з цим відбувається і ді­лення цитоплазми. Далі утворені молоді особини відокремлюються та починають вести самостійний спосіб життя. Багатоклітинні тварини, як правило, роздільностатеві (жіночі — самки, чоловічі — самці). Зовнішньо вони майже не відрізняються. Статеві органи у самців — сіменники, у самок — яєчники.

Розвиток потомства у багатоклітинних тварин починається після запліднення — злиття яйцеклітини зі сперматозоїдом. Запліднення буває внутрішнім та зовнішнім. Зовнішнє запліднення властиве більшості риб та земноводним. У місцях, обраних для розмножен­ня, самки риб відкладають ікру, а самці тут вже випускають рідину зі сперматозоїдами. Відбувається запліднення — злиття ікринок зі сперматозоїдами.

Вміст заплідненої ікринки багатократно ділиться. Утворюються дві, потім чотири, потім вісім, шістнадцять та більше клітин — формується багатоклітинний зародок. Через декілька діб утворений зародок, який має залишки поживних речовин, розриває оболонку ікринки та ви­ходить у воду. Зародок риби з поживними речовинами називається личинкою. Молоду рибку називають мальком. Внутрішнє запліднення відбувається в організмі самки, у спеціально­му органі — матці (ссавці), та в статевих протоках (птахів). Запліднена яйцеклітина розвивається і перетворюється на зародок. Зародок може розвиватися в яйці в тілі матері і просто в тілі матері. Потім дитинча народжується чи вилуплюється.

3. Практична робота «Способи розмноження рослин»

Мета: вивчити на практиці особливості розмноження рослин, спо­соби вегетативного розмноження рослин. Обладнання: бульби, цибулина, кореневище кімнатних і сільсько­господарських рослин, стеблові, кореневі і листкові (фікус, бегонія, традесканція, фіалка, чорна смородина, тополя, хрін, кульбаба, ма­лина, липа, осика, бузок); горщики, земля, ніж, лопатки, вода для поливу.

ХІД РОБОТИ

Клас поділяється на групи. Кожній групі пропонується завдання щодо способів вегетативного розмноження рослин.

І група

За допомогою кореневища (бульби).

• Розділити кореневище (бульбу) на кілька частин.

• Кожну частину кореневища (бульби) посадити в окремий горщик.

II група

За допомогою пагона (традесканція).

• Чистим ножем розрізати пагін на частини таким чином, щоб на кожній частині було по два, чотири листки.

• Отримані живці слід поставити у воду, щоб утворилися корені.

• Якщо в рослини великі листки, то їх середини треба обрізати, щоб зменшити площу випаровування води, поки не утворилися корені.

• Після утворення коренів живці можна посадити в горщики із землею. IIІ група

За допомогою поділу куща (фіалка).

• Для цього потрібно розділити фіалку на стільки частин, скільки в неї розеток.

• Кожну розетку можна посадити в горщик.

Висновок

1. Які умови потрібно виконати, щоб розділити природний матеріал?

2. Яке значення має склад ґрунту під час посадки рослин?

3. Що треба зробити, щоб прискорити процес укорінення вегетативних частин рослин? V. Закріплення знань та вмінь учнів

Заповнити таблицю, розподіливши запропоновані живі організми за видами розмноження (вчитель дає кожному учню перелік живих організмів до 10 шт.). VI. Підсумок уроку

Завдяки розмноженню з’являються нові покоління живих ор­ганізмів, і їх життя на Землі не припиняється. Розмноження буває двох типів — статеве й нестатеве. Органами статевого розмноження у рослин є квітка, а плоди й насіння є результатом цього процесу. Ор­ганами статевого розмноження у тварин є спеціальний орган (матка або яйцеклад), а результатом є — дитина. VII. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний текст підручника.

Дати відповіді на запитання.

1. Які основні типи розмноження зустрічаються в живих істот?

2. Яке значення має статеве розмноження для рослин?

3. Що таке гамети, зигота?

4. Що таке природне і штучне вегетативне розмноження?

Icon of Prirod6 (8) Prirod6 (8) (11.0 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *