828 перегляд(ів)

Поетичний практикум. Аналізування синтетичного вияву новітніх течій і тенденцій у західноєвропейській поезії кінця ХІХ — початку ХХ ст., представле-ній творчістю Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки

Мета: допомогти учням розкрити поняття «модернізм», «авангардизм» у поезії; розвивати навички ілюстрування принципів і положень літературних напрямів прикладами з конкретних поезій; виховувати повагу до загальнолюдських цінностей, естетичні смаки,

любов до поезії.

Обладнання: портрети письменників, художні тексти, ілюстративні матеріали.

Тип уроку: поетичний практикум.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

У ч и т е л ь. «Поезія — одночасно Слово і М узика… Словом вона промовляє і мислить. Музикою співає і марить», — говорив С. Мерріль. Про значення слова і красу музики в поезії ми будемо розмірковувати на сьогоднішньому уроці.

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Робота над темою уроку

 1. Поетичний практикум

— У своєму творчому становленні Р. М. Рільке пройшов основні етапи розвитку літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст. від символізму до вершини неокласичної модерністської поезії.

 • ŠŠ У його поезії можна знайти багато різних мотивів. Поєднайте уривки з віршів із мотивами, які вони виражають (див. таблицю на наступній сторінці).

 Для довідок: 1 — б); 2 — в); 3 — а)

 • ŠŠ Знайдіть у сонеті Р. М. Рільке «Ось дерево звелось…» образи-символи, алегорії, поясніть їхнє значення в естетиці символізму. (Орфей — узагальнений символ мистецтва. Дерево — духовна еволюція світу, його зростання. Хижа, храм — мале, велике, шлях до зростання. Темний ліс, повний хижих звірів,— це людство, що втратило духовні цінності; темрява — утрата ідеалу; храм — піднесення високої, божественної мудрості.)
Мотиви Цитати
 1. Відчуження людини в дегуманізованому світі
а) В оцім селі стоїть останній дім,

Самітній, наче на краю землі.

Іде дорога селищем малим

Крізь темну ніч і губиться в імлі.

(Пер. М. Бажана)

 1. Ностальгії за втраченою єдністю людини зі світом
б) Вона — вже корінь, і коли нараз

Її спинив і з розпачем промовив

До неї бог: «А він таки оглянувсь», —

Безтямно й тихо запитала: «Хто?»

(Пер. М. Бажана)

 • Українські мотиви
 • в) Така кохана, — то її ця ліра
 • Оплакала за плакальниць усіх,
 • Аж світ на плач суцільний обернувся,
 • Де знову все було: і ліс, і діл,
 • І шлях, і поле, і ріка, і звір…
 • Але в плачливому отому світі
 • Так само, як над іншою землею,
 • І сонце йшло, й зоріло тихе небо…
 • (Пер. М. Бажана)
 • ŠŠ Визначте, у чому «орфізм» творчості Р. М. Рільке. (Думка про те, що мистецтво одухотворює кожну річ, людину і навіть звіра. Воно має чарівну силу, яка є і в Бога,— здатність перетворювати світ.)
 • ŠŠ Порівняйте різні переклади сонета Р. М. Рільке «Ось дерево звелось…» (М. Лукаша, М. Бажана, В. Стуса), висловте свої уподобання.

(Можна запропонувати учням дослівний переклад для роботи.)

 • ŠŠ Творчість Ґійома Аполлінера — це шлях від неоромантизму до кубофутуризму. Дослідники його творчості знаходять і риси символізму. Сам поет називав себе сюрреалістом.
 • ŠŠ Порівняйте вірші «Лорелея» Г. Гейне та Ґ. Аполлінера.
Г. Гейне Ґ. Аполлінер
Схожість
Міф як спосіб розкриття внутрішнього світу героя;

наближення міфу до сучасності;

утвердження цінності людської особистості

Відмінність
Вірш ліричний, з елементами фантастики. У центрі уваги — переживання героя. Виражене емоційне світосприйняття Ліро-епічний твір, позбавлений фантастики. У центрі уваги — Лорелея.

Трагічний конфлікт героїні з бездуховним і ницим світом

 • ŠŠ Які проблеми, крім кохання, порушуються у вірші Ґ. Аполлінера «Міст Мірабо»? (Життя і смерті, тлінності й вічності, існування особистості)
 • ŠŠ Розкрийте символіку образів цієї поезії.
 • Сена — … (уособлення життя і часу, у якому зрештою все минає — і надії, і кохання, і розчарування);
 • годинник, зміна дня і ночі — … (час, його плинність і вічність);
 • міст — … (символ кохання і символ вічного, непідвладного часу зв’язку між минулим і прийдешнім).
 • ŠŠ Поєднайте художні засоби й уривки поезій.
 1. Журба і втіха;

вода бігуча —

життя хода тягуча;

минають дні, а я ще є

а) порівняння
 1. Любов сплива, як та вода бігуча
б) алітерація
 1. А я ще є, … а я ще є
в) рефрен
 1. Вода тече, хлюпоче

Од вічних поглядів спочити хоче

г) антитеза

Для довідок: 1 — г; 2 — а; 3 — в; 4 — б.

ŠŠ Як ви думаєте, що відповіла у віршованій формі Ґ. Аполлінеру Марі Лорансен, з якою він розлучився і написав із цього приводу вірш «Міст Мірабо»?

Порівняйте свої припущення з текстом вірша російською.

* * *

Не просто печальная,

А скорбящая.

Не просто скорбящая,

А несчастная.

Не просто несчастная,

А страдающая.

Не просто страдающая,

А покинутая.

Не просто покинутая,

А сирая.

Не просто сирая,

А изгнанная.

Не просто изгнанная,

А мёртвая.

Не просто мёртвая,

А забытая.

(Перевод М. Яснова)

 • ŠŠ Розшифруйте опорно-логічну схему поезії Ґ. Аполлінера «Зарізана голубка й водограй».
 • ŠŠ Знайдіть у вірші Ф. Ґарсія Лорки «Касида про сон під зорями» приклади персоніфікації природних сил і стихій. («Бик — присмерк, що реве багряно»; «Небо — слон здоровий»; «Про пісок із гарячого півдня, // Що сумує без білих камелій // І так слізно їх просить, бідний…»)
 • ŠŠ Визначте риси, спільні для поезії Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки (у групах з використанням прийому «Мозковий штурм»)

Очікувані відповіді

 • Оригінальне бачення світу, його проблем.
 • Пошуки нових форм вираження.
 • Утвердження активно-творчого ставлення до життя.
 • Творче використання традицій символізму, романтизму та реалізму.

ІV. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольного твору (див. домашнє завдання уроку № 20).

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про життєвий і творчий шлях О. Блока (до уроку № 26).

 1. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

 • Найбільше задоволення я отримав(-ла) від читання (роботи)…

 

Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *