5 846 перегляд(ів)

Походження (етимологія) сло­ва. Етимологічний словник української мови

Мета: забезпечити засвоєння учнями поняття про етимологію як науку про по­ходження слів; ознайомити з принципом побудови та призначенням етимологічно­го словника; спонукати учнів до активної пошукової діяльності; збагачувати словни­ковий запас школярів; формувати вміння працювати з етимологічним словником; удосконалювати навички виразного читан­ня текстів, самостійної роботи, вміння ана­лізувати, порівнювати, зіставляти, вислов­лювати аргументовані судження; розвива­ти пам’ять, логічне мислення, аналітичні здібності; виховувати допитливість, любов до рідної мови, прагнення більше дізнатися про своє походження.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

 

Перебіг уроку

 

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

 • Прочитайте текст. Визначте його тему. Що нового ви дізналися?

Леся Українка народилася в містечку Звяге­лі на Волині в родині українських інтелігентів. Батько письменниці, Петро Антонович Косач, походив із Чернігівщини. Мати, Ольга Пе­трівна – письменниця, відома під псевдонімом Олена Пчілка, була родом із Полтавщини. Її ді­воче прізвище – Драгоманова. Предками Лесі Українки по материнській лінії були запорозькі козаки. Судячи з прізвища, один із його носіїв знав іноземні мови і був перекладачем на Січі. Адже слово тюркського походження драгоман називає людину, яка знає іноземну мову й пере­кладає з неї.

 • Чи відоме вам походження вашого прізвища? Чому потрібно знати історію роду? Чи хотіли б ви досліджувати свій родовід?

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Слово вчителя. Слова, як і люди, мають свою батьківщину. Проте інколи, народившись в одній місцевості, стають мандрівниками, подорожують світом, поки не осідають у якійсь мові. Вивчає «ман­дри» таких слів наука етимологія. У пе­рекладі це грецьке слово, яке складається з частин етимос(первинний, істинний) і логос (наука), означає назву науки про по­ходження слів. Завдання етимології – до­слідити, звідки походить слово, коли воно з’явилося, як потрапило в іншу мову, яких змін зазнало у процесі свого існування, які слова є його родичами, тобто спільноко­реневими чи похідними. Отож завдання учених-етимологів такі: виявити, коли, де, в якій мові з’явилося слово; установити, з яких частин та за яким зразком воно утво­рене; установити первинне значення його.

Робота зі словником. З’ясуйте похо­дження слова школа. Знайдіть відповідну статтю в етимологічному словнику і дайте відповіді на запитання:

 • У якій мові з’явилося слово?
 • Від якого слова воно утворилося?
 • Яке його первинне значення?
 • З якої мови запозичили його ми?
 • Що означає це слово в сучасній укра­їнській мові?

Дослідження-аналіз. Визначте, з яких частин і за яким зразком утворено подані слова.

Астрологія, археологія, біологія, геологія, зоологія, іхтіологія.

 • Які ще назви наук із другою частиною -логіяви знаєте? Що вони означають?
 • Слово кінологія також складається з двох частин і побудоване за тим самим зразком. Та хіба це наука, яка вивчає кіно? (Ні. Грецьке к і н о с означає собака, тому це наука про собак, породи їх і догляд за ними.)

Дослідження-зіставлення. Сучасне значення слова може істотно різнитися від первинного. Побачимо це на прикладі двох слів, які подібно звучать, але мають абсолютно відмінне значення: талан, та­лант.

 • Що означає кожне зі слів? За потреби зверніться до словника.
 • Ознайомтеся з відповідними стаття­ми в етимологічному словнику.
 • Яке із двох слів запозичене з тюрк­ських мов, а яке з грецької?
 • Яке з цих слів у мові, з якої походить, означало здобич у полюванні? (Талан.)

Творча хвилинка.

 • Уведіть слова талант і талан у ре­чення.

Робота з текстом. Прочитайте текст. Чим зацікавила вас інформація? Чи можете ви доповнити текст розповіддю про по­ходження вашого прізвища або прізвища родичів?

Походження українських прізвищ найрізно­манітніше. Так, деякі прізвища можуть свідчити про професійну діяльність тих, хто його отри­мав: Коваль, Мельник, Чумак, Столяр, Мельни­ченко, Коваленко, Бондар.

Топонімічні прізвища вказують на геогра­фічне місце проживання їхніх носіїв: Галиць­кий, Вишневецький, Бродецький, Волинець, Задунайський, Новоселецький, Яворівський, а також місцевість: Лісовий, Гайовий, Луговий, Лановий, Горовий, Садовий, Замковий, Загре­бельний, Задорожний, Підцерковний, Зарічний, Підгірний…

Козак, який потрапляв на Січ, отримував зазвичай дуже влучне прізвисько, що характе­ризувало його риси характеру чи манеру по­ведінки. Козакам перепадали інколи й іронічні прізвиська, які згодом перейшли у прізвища: Біловус, Білоштан, Кривоніс, Чорновіл, Чорно­писький, Вирвихвіст, Непийпиво.

Давні назви народів також були джерелом походження українських прізвищ. Для при­кладу, коли ви носите прізвище Волошин, ймо­вірно, що ваші далекі предки мали румунське походження, Лях – польське, Москаль – ро­сійське, Литвин – білоруське. А ще є Турчини, Русини, Бойки, Ляшки, Басараби, Поліщуки, Татарчуки, Чехи, Шведи та інші (За матеріа­лами інтернету).

 

Підсумок уроку.

 • Що ви дізналися на уроці про ети­мологію? Чи з’явилося бажання уважніше вивчати походження слів? Яка інформація була найцікавішою?
 • Значення яких нових слів ви сьогодні засвоїли?

 

Домашнє завдання. На вибір.

 1. До­слідити походження свого прізвища.
 2. Ді­знатися етимологію і значення слів гене­алогія, герб, скласти речення з цими сло­вами. З’ясувати значення фразеологічного сполучення зарити талант у землю.
 3. Icon of Ukr Mov5nov (79) Ukr Mov5nov (79) (32.8 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *