3 999 перегляд(ів)

Поняття «Художня картина світу», «художній образ світу». Полі культурність суспільства сучасної доби

МЕТА: у ході дискусії репрезентувати найбільш яскраві риси культур­ної спадщини кожного з континентів (від Європи до Антарк­тиди); створити єдиний образ планети Земля, підкресливши у культурах різних народів загальні риси; у ході рольової гри сформувати особистісно значиме поняття «я — громадянин Світу»; формувати в учнів культуру полеміки, вміння слухати опонента, терпимість до іншої точки зору.

Підготовка до уроку:

1.  Випереджуюче завдання: підготуватися до Першої міжпланетної конферен­ції «Знайомтеся, це наша планета», де необхідно буде презентувати Землю (особливості, історію виникнення, населення та культуру), бути готовими до різних питань з боку представників інших планет.

2.  Розбивка класу на групи журналістів, які готують інформаційні блоки. Ви­значити склад кожної групи.

3.  Постановка та роз’яснення завдання кожної груп.

4.  Підготовка групи інопланетян (краще учнів старших класів або вчителів для того, щоб дискусія була на високому інтелектуальному рівні). Підго­товка запитань.

5.  Список необхідної літератури.

 

                                                             ХІД  УРОКУ

Коли вивчалась спадкова інформація людей, що живуть у різних кінцях Землі, вчені-генетики у 2002 році дійшли висновків, що усі вони — американці, азіати, європейці та австралійці — є віддаленими нащадками однієї пари людських істот, які мешкали майже дві тисячі віків тому в глибинних районах Ефіопії. Таким чином, ми усі — одна велика родина, кровні родичі, брати та сестри.

(А. А. Климов. «Я пізнаю світ»)

І.    Організаційний момент

Перед початком уроку клас перетворюється на конференц-зал, де для пред­ставників планети Земля заготовлені вісім місць. Ці місця займають керівники журналістських груп. Вони готували інформацію про Землю за темами:

1) Загальні відомості (версії виникнення, місцезнаходження у Всесвіті, мовлення, світові релігії, найдавніші культури);

2) Європа;

3) Азія;

4) Африка;

5) Північна Америка;

6) Південна Америка;

7) Австралія та Океанія;

8) Антарктида.

Місця навпроти займають представники інших планет.

Також необхідно призначити оператора, щоб зробити відеозапис цієї зустрі­чі, фотографа та протоколістів (за бажанням вчителя), що зафіксують усі питан­ня та відповіді, які прозвучать у ході конференції. Вони ж можуть упорядкува­ти увесь матеріал, що зібрали учні до уроку. Значно посилюють ефект справж­ності костюми або хоча б деталі таких (наприклад, бейджики із назвами різних планет).

 

Слово вчителя

Вчитель оголошує про початок конференції, представляє учасників один одному, пропонує інопланетянам ставити мигання до представників Землі, від­криває дискусію.

                                              Хід дискусії

1.  Виступають представники планети Земля із докладами (регламент 2—3 хви­лини) за підготовленими темами.

2.  Інопланетяни висувають першу гіпотезу про те, що при такій кількості ціл­ковито різних культур на планеті Земля ніколи не буде злагоди, таким чи­ном вона приречена на вічні суперечки,  безлад, війни та загибель.

3.  Завдання землян: спростувати цю гіпотезу,показати напрямки, у яких куль­тури усього Світу перетинаються, мають : загальні риси, схожості, як резуль­тат — розуміння та прийняття одне одного. Доречним будуть приклади взаємопроникнення та вплив одне на одною культур різних народів.

4.  Інопланетяни висувають другу гіпотезу, за якою кожен народ на Землі ви­рішує тільки свої проблеми. У жителів планети не маг інтересу та почуттів до самої планети, яка перебуває у плачевному стані (природа, екологія то­що).

5.  Завдання землян: спростувати гіпотезу, зазначинши глобальні проблеми, над вирішенням яких працюють усі земляни: це проблеми оточуючого се­редовища, зміни клімату, перенаселення, життя у відсталих країнах, пробле­ма продовольчих та енергетичних запасів тощо. Кожен учасник групи може додати інформацію зі свого континенту додатково.

6.  Питання інопланетян можуть мати провокаційний характер, наприклад, яка раса на Землі найрозумніша (найгарніша, найсильніша) або якщо на Землі такі різні релігії, чи не приведуть вони до нескінченних війн.

7.  Завдання землян: довести, що безглузді видумки расистів щодо перевага одних рас над іншими у наш час просто смішні, а щодо релігій — жодна з них не вчить ненависті та ворожнечі.

8.  Цікавим для дискусії буде таке питання. Останнім часом культура людс­тва стаг все більш одноманітною: у різних країнах людині пропонують одні й ті ж книги, фільми, музику, їжу, одяг. Як ви вважаєте, чи не опиниться люд­ство у глухому куті, якщо різниця між культурами повністю зітреться, чи необхідно цьому протистояти? Якщо так, то як?

 

Підведення підсумків дискусії

1.  Найголовнішим завданням дискусії є створення в учнів бажання говорити від імен громадян Світу, особливо коли вони захищають та відстоюють по­зитивні позиції свого громадянства, та коли вони наводять приклади та усі відомі факти про життя і культурний розвиток різних народів нашої пла­нети.

2.  Можливо,  підсумкові  висновки  про єдність  і  різноманітність  культур на Землі пролунають із уст інопланетян, та матимуть характер захоплюю­чого відгуку чи дивовижного відкриття.

3.  Обговорювання результатів роботи груп (співвідношення результатів гру­пової роботи із загальними проблемами та окремими виступами).

4.  Оцінка усіх учасників.

Icon of Urok Hudkul9 28 Urok Hudkul9 28 (14.8 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *