1 838 перегляд(ів)

ПОНЯТТЯ ПРО ФАЙЛ І КАТАЛОГ (ПАПКУ), ЇХ ІМЕНА. ПЕРЕГЛЯД СПИСКІВ ІМЕН ФАЙЛІВ І ПАПОК

Мета:

 

навчальна: ознайомити з такими поняттями, як файл, папка, ярлик; сфор­мувати вміння і навички виконувати дії з файлами та папками;

розвивальна: розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення; формувати вмін­ня застосовувати здобуті знання на практиці; виховна: виховувати інформаційну культуру учнів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: комп’ютери, інструктивні картки, картки із завданнями, обладнання для гри «Світлофор».

ХІД УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
 2. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. У пам’яті комп’ютера може зберігатися великий об­сяг інформації. Для того щоб можна було швидко знайти потрібний об’єкт, він отримує унікальне ім’я і певне місце зберігання. Ство­рення, розташування і зберігання різних об’єктів ми розглянемо на сьогоднішньому уроці.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Гра «Світлофор»

Світлофор — це довга смужка картону (завдовжки 9 см, шири­ною 4 см), яка з одного боку обклеєна червоним папером, з другого — зеленим. «Працює» світлофор дуже просто: під час проведення усного опитування всі учні сигналізують учителеві, чи знають вони відповідь на запитання (зелений бік — готовий відповідати, черво­ний — не готовий). Учитель пояснює учням, що, піднявши червону картку і заявивши про незнання, учень відмовляється від відповіді. Показавши зелену, відповідає. Під час проведення усного опитуван­ня можна зробити так: запросити двох-трьох відповідальних учнів до дошки і доручити їм роль помічників учителя. Помічникам слід заздалегідь видати підготовлені аркуші, на яких написані прізвища учнів і розкреслена таблиця. Через п’ять хвилин проведення усного опитування в учителя, по-перше, є чітке уявлення, що із запропо­нованого на попередньому уроці (темі) учні засвоїли добре, а до чого варто звернутися ще раз. По-друге, помічники здають учителеві таблиці, в яких уже підсумована кількість правильних відповідей, і вчитель справедливо й аргументовано виставляє оцінки за усне опитування.

—            Які ви знаєте об’єкти операційної системи Windows?

—            Що таке вікно?

—            У яких режимах можуть відкриватися вікна?

—            З яких елементів складається вікно?

—            Які дії можна виконувати з вікнами?

—            Які кнопки керування вікнами ви знаєте?

—            Які типи вікон ви знаєте?

—            Для чого призначені програмні вікна?

—            Для чого призначені діалогові вікна?

—            Для чого призначені інформаційні вікна?

—            Як змінити розміри вікон?

—            Яке вікно називають активним, як його відрізнити від інших?

—            Чи можуть бути активними відразу декілька вікон?

—            Що таке контекстне меню?

—            Як викликати контекстне меню?

 1. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення вчителя з елементами демонстрування або самостійна робота учнів з джерелом інформації

Файл — це ділянка пам’яті, яка містить певну інформацію (текстову, графічну, музичну) і має конкретне ім’я.

Деякі властивості файлів:

■            ім’я;

■            тип;

■            розмір;

■            дата створення.

♦            Ім’я файла повинне складатися з літер кирилиці або латинських літер, арабських цифр.

♦            Ім’я файла не може містити символів «\», «*», «/», «:», «?», ««», «<», «>» «|».

♦            Максимальна кількість символів в імені обмежена (до 256 сим­волів).

♦            В операційній системі Windows ХР кожний файл для зручності роботи з ним має свій значок.

♦            Файли, що містять дані однакового типу, мають переважно однакові значки. За значком файла можна визначити, за допо­могою якої програми його було створено та дані якого типу він містить.

На вінчестері сучасного комп’ютера зберігаються тисячі фай­лів. Файли можуть об’єднуватися в групи, які називають папками. Кожна папка має своє ім’я. У папці можуть міститися інші папки. Папки можуть містити різні типи файлів, такі як документи, му­зика, рисунки, відео або програми. Файли можна копіювати та пе­реміщувати до створених вами папок із різних джерел, наприклад інших папок, іншого комп’ютера або інтернету.

 

Ви вже ознайомлені з папкою Мої документи. Наприклад, для групування файлів у межах папки Мої документи можна створити нову папку. Якщо знадобиться перемістити нову папку в інше місце, то можна легко зробити це, виділивши потрібну папку та перетяг­нувши її до нового розташування.

Особливим типом об’єктів ОС Windows є ярлики.

Ярлик — невеликий файл, призначений для доступу до об’єкта операційної системи без переходу до тієї папки, де цей об’єкт розміщено.

Ярлик має такий самий значок, що й об’єкт, для якого було створено ярлик, однак на цьому значку в лівому нижньому куті зо­бражена стрілка.

Перегляд файлів і папок

Windows пропонує декілька способів розташування та позначен­ня файлів під час перегляду їх у папках, таких як Мої документи. Ви можете змінити спосіб відображення файлів у відкритій папці за допомогою меню Вигляд

У меню виглядможна вибрати один із запропонованих режимів вигляду розташування значків у папці:

■            ескізи сторінок;

■            плитка;

■            значки;

■            список;

■            таблиця.

Над папками, файлами та ярликами можна виконувати такі операції: створення; зміна імені (перейменування); копіювання; переміщення; видалення; відновлення; перегляд і зміна значень властивостей (атрибутів).

Копіювання — це створення копії об’єкта.

Переміщення в межах диска — це зміна адреси об’єкта.

Переміщення на інший диск — це переписування об’єктів на

інше місце і вилучення їх з попереднього.

Кожна папка Windows має набір засобів, які полегшують ви­конання спільних операцій із файлами та папками. У кожній від­критій папці поряд із її вмістом відображається панель завдань, яка містить перелік посилань для виконання певних дій. Вибравши файл або папку, а потім відповідну задачу, можна перейменувати, скопіювати, перемістити або видалити потрібний файл або папку. Файли також можна надсилати електронною поштою або публіку­вати в інтернеті.

Для виконання більшості операцій над об’єктами можна скорис­татися контекстним меню.

Контекстне меню — це набір команд, що стосуються певного об’єкта (папки, файла).

Для виклику контекстного меню необхідно:

♦            виділити папку (файл);

♦            натиснути на значку правою кнопкою миші

Дія Команда контекстного меню
Створення Створити — папка (або обрати тип файла) — ввести ім’я папки (файла)
Створенняярлика Надіслати — Робочий стіл (створити ярлик)
Переймену­вання Перейменувати — ввести нове ім’я папки (файла)
Видалення Видалити — підтвердити видалення папки (файла)
Переміщення Вирізати — вибрати необхідне місце — Вставити
Копіювання Копіювати — вибрати необхідне місце — Вставити
Відкриття Відкрити

 

Усі об’єкти папки можна виділити, виконавши Правка —> Виді­лити все або натиснувши сполучення клавіш Ctrl + А.

Відкривання файла або папки відбувається в результаті подвій­ного клацання мишею.

У Windows є спеціальні папки Мої документи, Мій комп’ютер, Мережне оточення, Кошик. їх значки та властивості відрізняються від стандартних папок.

Призначення спеціальних папок:

♦            Мої документи — забезпечення доступу до документів, фото­графій, рисунків, відеофільмів тощо певного користувача;

♦            Мій комп’ютер — забезпечення доступу до зовнішніх запам’я­товуючих пристроїв, папок з файлами різних користувачів;

♦            Мережне оточення — користування ресурсами інших комп’ю­терів (або пристроїв) мережі;

♦            Кошик — тимчасове зберігання видалених файлів і папок. Папка Моіі документи містить дві папки — Мої рисунки та

Моя музика. Збоку вікон цих папок відповідно розташовані групи Зразки рисунків та Зразки музики, які пропонують посилання, що допомагають керувати файлами рисунків і музики.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ Фронтальне опитування
 2. Що таке файл?
 3. Що таке папка?
 4. Що таке ярлик? Для чого він призначений?
 5. Назвіть імена файлів, папок і ярликів, що містяться на Робочому столі вашого комп’ютера.
 6. Які вимоги до імен файлів і папок в ОС Windows?
 7. Які операції можна виконати над папками, файлами, ярликами?
 8. Як скопіювати файл?
 9. Як перемістити папку?
 10. Чим відрізняється операція копіювання від переміщення?
 11. Як перемістити одразу кілька об’єктів?
 12. Як створити папку, файл, ярлик?
 13. Чим відрізняються дії під час створення ярликів?
 14. Як виділити групу об’єктів?
 15. Що може бути розміщено в папках?
 16. Наведіть приклади спеціальних папок Windows.
 17. Для чого призначена папка Кошик?
 18. Як відрізнити значок ярлика від значка самого об’єкта?

 

Проведення комплексу вправ для зняття м’язового напруження

(Варіант 1)

 1. VI.           ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Робота за підручником

Авторпідручника Морзе Н. В., Варна 0. В., Вембер В. П., Кузьмінська 0. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.
Параграф

13

2.8

Номер завдання

Працюємо в парах: 2, 5

1-4

Практичне завдання

Інструктаж з техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (Варіант 1)

Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи (як правило, через 8-10 хвилин після початку роботи).

Завдання

 1. У папці Мої документи створіть папку з назвою населеного пункту, де ви проживаєте.

Для цього в контекстному меню виберіть пункт Створити і під­пункт Папка. Введіть назву папки і натисніть на клавішу Enter.

 1. Перейменуйте створену папку на «Клас 5».

Для цього в контекстному меню папки виберіть команду Перейме­нувати. Введіть нову назву: Клас 5.

 1. Відкрийте папку Клас 5.
 2. Створіть у папці Клас 5 власну папку (назва — своє прізвище).
 3. Відкрийте власну папку і створіть у ній текстовий документ. Виконайте команди з меню вікна: Файл — Створити — Тексто­вий документ.
 4. Надайте документові назву — своє ім’я.
 5. Введіть у документ своє прізвище, ім’я, по батькові.
 6. Збережіть текстовий документ. Виконайте команду Файл — Збе­регти як…
 7. Продемонструйте результати роботи вчителеві.
 8. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Застосування методу «Недописаної тези». Учитель пропонує учням дописати речення:

Мені вдалося…;

Мені сподобалося…;

Мені не вдалося…;

Мені не сподобалося…;

Я сумніваюся…;

Я змінив би…;

Мені було на уроці… тощо.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 2. Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку. Повторити основні поняття теми «Основи роботи з комп’ютером».
 3. Завдання за підручником
Авторпідручника Морзе Н. В., Барна 0. В., Вембер В. П., Кузьмінська 0. Г., Саражинська Н. А. Ривкінд Й. Я., Лисен­ко Т. І., Чернікова JI. А., Шакотько В. В.
Параграф 13 2.8
Номер завдання Завдання «Повторюємо» 5
 1.  Додаткове завдання

Скласти кросворд (ребус) з вивчених термінів, які стосуються заданої теми.

Icon of Urok13 Urok13 (38.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *