557 перегляд(ів)

Порівняння натуральних чисел

Мета: повторити означення дії порівняння чисел і правил порівняння чисел, а також спосіб запису результату порівняння чисел за допомогою нерівності; доповнити знання учнів правилом порівняння чисел за допо­могою координатного променя; відпрацювати навички порівняння нату­ральних чисел за допомогою правила і координатного променя.

Тип уроку: повторення та систематизація знань.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

(Перевірка домашнього завдання)

Усні вправи

  1. 1.  Яким числам відповідають точки М, N, P, K, T, F нарис. 161

  1. 2.  Скільки одиничних відрізків треба відкласти від початку координат­ного променя, щоб позначити на ньому число: а) 5; б) 178; в) 1234 567?
  2. 3.  Назвіть усі одноцифрові числа, які на координатному промені розта­шовані: а) праворуч від числа 6; б) ліворуч від числа 6.
  3. 4.  На рисунку 17 подано шкалу часу від 0 до 25 днів. Яка з точок відповідає 25 дням?

 

II. Повторення і систематизація доповнення знань
Методичні рекомендації

Оскільки в початковій школі учні навчилися порівнювати натуральні числа, то під час викладання основної частини теми (правило порівняння чисел) не виникає ніяких ускладнень.

Новим на цьому етапі є порівняння чисел за допомогою координат­ного променя. Але, враховуючи пропедевтичні вправи, виконані на попе­редньому уроці (№№ 129; 130; 132), сприйняття і засвоєння правила порівняння чисел за допомогою координатного променя також не повин­но складати труднощів для учнів.

Щодо записів результатів порівняння чисел, деякі труднощі можуть виникнути під час уведення поняття «подвійної нерівності», і особливо під час читання учнями подвійних нерівностей. Але, враховуючи кіль­кість вправ на відпрацювання цих навичок, сподіваюсь, і цю проблему буде розв’язано.

 

III. Відпрацювання навичок
Усні вправи

1)    Яке з чисел 617 і 716 розташоване на координатному промені ліворуч?

2)    Яке з чисел 304 і 403 розташоване на координатному промені праворуч?

3)    Які натуральні числа лежать на координатному промені між числами 2730 і 2 738?

4)    № 151 (див. підручник).

5)    №157 (1; 2).

Розв’язування вправ

1)    Запис нерівностей, подвійних нерівностей: № 152, 165.

2)    Правило порівняння натуральних чисел №153 (1, 3, 5, 7, 9); 155; 157 (3; 4); 160.

3)    Порівняння чисел за допомогою координатного променя № 159.

 

IV. Підсумок уроку

 

V. Домашнє завдання

п. 6, №№ 154; 156; 161; на повторення № 174 (1; 3); 175.

Icon of Urok 14 Urok 14 (37.0 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *