633 перегляд(ів)

Повторення курсу початкової школи

Мета: повторити назву компонентів дій множення і ділення, за­лежність між компонентами цих дій і поняття числового виразу, правила порядку виконання дій під час знаходження значень числових виразів.

Тип уроку: повторення; систематизація знань учнів.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

Усне фронтальне опитування

–         Як називаються числа в запису: 35 + 7 = 42; 48 – 9 = 39?

–         Як перевірити, чи правильні ці записи?

–         Як знайти невідоме число х кожної з рівностей: х + 30 = 40; х – 30 = 40;

40 – х = 30? Чому?

 

II. Повторення і систематизація знань

Як виконується множення? Як виконується ділення? Учні відповідають на запитання (виконують завдання).

–         Прочитайте вираз і знайдіть його значення:
а) 20 · 7; б) 30 · 9; в) 5 · 40; г) 24 : 8; д) 60 : 6; є) 72 : 9?

–         Як називаються числа при множенні? Як перевірити, чи правильно виконано множення?

–         Як називаються числа при діленні? Як перевірити, чи правильно виконано ділення? Чи завжди можна виконати ділення?

Після отримання відповідей учням пропонуються для виконання усні вправи.

 1. 1.      Знайдіть добуток: 12 і 4; 5 і 20; 13 і 6; 10 і 100.
 2. 2.      Поділіть: 36 на 12; 55 на 11; на 8 число 96.
 3. 3.      Біля школи ростуть каштани і тополі: каштанів — 7, а тополь у 3 рази більше. Скільки всього дерев росте біля школи?

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ І РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЙ ПІД ЧАС ДІЛЕННЯ І МНОЖЕННЯ

Запитання до класу

–         Як знайти невідомий множник х, якщо відомий добуток двох чисел 36 і один з множників 4? (4 · х = 36; х = 36 : 4, х = 9)

–         Як знайти невідоме ділене у, якщо відома частка 7 і дільник 5? (у : 5 = 7;  у = 7 · 5; у = 35)

–         Як знайти дільник к, якщо відоме ділене 15 і частка 3? (15 : k = 3; k = 15 : 3; k = 5)

Отже, щоб знайти:

 • невідомий множник, треба…
 • невідоме ділене, треба…
 • невідомий дільник, треба…

Усні вправи

Розв’яжіть рівняння: а) 7 · х = 28; б) у – 5 = 40; в) 9 · а = 45; г) х : 6 = 3;

д) k : 10 = 6; е) 30 : y = 5; ж) 54 : k = 6.

 

ЧИСЛОВІ  ВИРАЗИ

Розв’яжіть задачу.

У трьох клітках по 2 кролики, а в чотирьох клітках — по 3 кролики. Скільки всього кроликів у клітках?

Розв’язання. У перших трьох клітках було 3 · 2 кролики, а в других чо­тирьох — 4 · 3 кролики. А всього в клітках було 3 · 2 + 4 · 3 кроликів.

–         Як називаються такі (як 3 · 2 + 4 · 3) записи?

–         Як буде названо те число (3 · 2 + 4 · 3 = 18), що отримаємо в результаті виконання дій?

–         В якому порядку треба виконувати дії в числовому виразі (3 · 2 + 4 · 3)? А в інших видах числових виразів?

Отже:

 • числовий вираз показує, які дії і в якому порядку треба виконати над числами, що входять до його складу;
 • число, що отримаємо в результаті виконання дій,— значення число­вого виразу.

Правила порядку виконання дій під час обчислення значень числових виразів:

1)          якщо у виразі немає дужок, то спочатку виконують дії II ступеня (множення і ділення), а потім дії І ступеня (додавання і віднімання) в тому порядку, як вони записані;

2)          якщо у виразі є дужки, то спочатку виконують дії в дужках.

 

Усні вправи

 1. 1.  Обчисліть:

а) 12 · 5 + 1; б) 12 · 5 – 1; в) 12 · (5 + 1); г) 12 · (5 – 1);

д) 12 : (5 + 1);  е) 12 : (5 – 1).

 1. 2.  Обчисліть:

а) 600 – 200 + 400 – 700 + 300; б) 800 : 4 · 3 : 100 · 5.

 

III. Відпрацювання навичок

Розв’язання завдань № 46 (1-3); (6-8), № 47 (1; 2).

 1. 1.      Знайдіть невідоме число і зробіть перевірку:

а) х – 81 = 1458; б) у : 59 = 708;  в) 4200 : k = 28.

 1. 2.      У запису 7 · 9 + 12 : 3 – 2 розставте дужки так, щоб значення числового виразу дорівнювало : а) 23; б) 75.
 2. 3.      У запису 1*2*3*4*5 запишіть * знаками дій і розставте дужки так, щоб значення отриманого виразу дорівнювало 100.

 

IV. Домашнє завдання

п. 1, № 15; п.2, № 49.

Icon of Urok 02 Urok 02 (59.0 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *