1 901 перегляд(ів)

Практична робота 2. Дослідження фізичних і хімічних явищ

Цілі: продовжити формування навичок роботи з хіміч­ними речовинами й лабораторним устаткуванням; перевірити знання техніки безпеки підчас роботи в кабінеті хімії; поглибити знання про фізичні  й хімічні явища, умови їх протікання, ознаки хімічних реакцій; експериментально визначити рівень засвоєння знань про хімічні реакції.

Тип уроку:   практичне застосування знань, умінь і навичок

Форма роботи: виконання експерименту, складання звіту, ви­сновки. Обладнання: пробірки, нагрівальний прилад, пробіркотримач, предметне скло, кристалічний натрій . хлорид, гранули цинку; розчини хлоридної кислоти, аргентум нітрату, калій перманганату, ферум (П) сульфату із сульфатною кислотою.

ХІД У РОКУ

І. Організація класу                                     

ІІ. Повторення правил техніки безпеки в кабінеті хімії, під час проведення хімічного експерименту, інструктаж перед початком практичної роботи

III.   Тестові завдання за варіантами

«Ключ» до тесту — допуск до практичної роботи.

Варіант І

1.  Явища, під час яких відбувається зміна речовини, називаються:
а) хімічними;                                   б) фізичними;

в) історичними:

2. З наведених явищ виберіть хімічні:

а) горіння іменинних свічок;          б) утворення іржі на цвяхах;

в) кипіння води.

3. З наведеного переліку виберіть складні речовини:
а) N2;                                                б) К2S03;
в)СuS;                                              г)Fе;

.   д) Н2Sе.

4. Відносна молекулярна маса молекули К2S03 дорівнює:
а) 87;                                                  б) 126;

в) 158.

5. Масова частка Калію в молекулі К2S03 дорівнює:
а) 24,6%;   :                                      6)49,4%;

в) 20,2%.

Варіант II

1. Суміші відрізняються від хімічних сполук:

а) складом;                                      б) агрегатним станом;

в) кольором.

2. З наведених явищ виберіть хімічні:

а) горіння ялинкової гірлянди;       б) утворення інею;

в) скисання молока.

3.  З наведеного переліку виберіть складні речовини:
а) КМnO4;                                        б) Сu;
в)NаОН;                                           г) Н2;

д) С02.

4.  Відносна молекулярна маса молекули КМnO4 дорівнює:
а) 158;                                               б) 126;

в) 110.

5.  Масова частка Калію в молекулі КМпO4 дорівнює:
а) 49,4%;                                         6)24,6%;

в) 34,8 %.

Ключі

Варіант І: 1 — а; 2 — а, г; 3 — в; 4 — 6; 5 — б.

Варіант II: 1 — а; 2 — б, г; 3 — а; 4 — б; 5 — в.

IV. Виконання практичної роботи за інструкцією

Інструкція

Дослід 1. Зміна агрегатного стану речовини

Налийте в пробірку 2 мл води, закріпіть пробірку в нробіркотримачі й, дотримуючи правил техніки безпеки, прогрійте пробірку в полум’ї спиртівки до кипіння. Що спостерігаєте?

Акуратно піднесіть до отвору пробірки предметне скло. Що спосте­рігаєте? Зробіть висновок.

 

 

Дослід 2. Дослідження фізичних процесів під час розчинення Налийте в пробірку 1 мл води, додайте шпателем приблизно    1 г соли й розмішайте скляною паличкою. Що спостерігаєте?

Скляною паличкою перенесіть дві-три краплини розчину на пред­метне скло, дотримуючись правил техніки безпеки, нагрійте. Що спо­стерігаєте? Зробіть висновок.

Дослід 3. Виділення газоподібних речовин у результаті хімічних реакцій

Налийте в пробірку 1—1,5 мл хлоридної кислоти (НС1), опустіть дві гранули цинку. Що спостерігаєте? Зробіть висновок.

Дослід 4. Випадіння осаду в результаті хімічної реакції

Налийте в пробірку 1-1,5 мл хлоридної кислоти (НС1) і додайте дві-три краплини аргентум нітрату (AgNO3). Що спостерігаєте? Зробіть висновок.

Дослід 5. Зміна забарвлення в результаті хімічної реакції
Налийте в пробірку 1 мл рожевого розчину калій перманганату, по краплинах додайте розчин ферум(П) сульфату. Що спостерігаєте? Зро­біть висновок.
V.  Зробіть узагальнюючий висновок про фізичні та хімічні явища.

V. Оформлення звіту про виконану роботу в зошиті, висновків з роботи

VI. Домашнє завдання

Повторити параграф про хімічні та фізичні явища, хімічні реакції.

Творче завдання. Складіть розповідь про фізичні та хімічні явища, що вас оточують.

Icon of 19 19 (7.5 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *