977 перегляд(ів)

Практична робота 3. Одержання кисню в лабораторії та вивчення його властивостей

Цілі:   продовжити формувати навички роботи з хіміч­ними речовинами й лабораторним устаткуван­ням; навчити збирати установку для одержання газів, збирати газ витисненням повітря і води; формувати навички й уміння проведення хіміч­ного експерименту й аналізу явищ, що спосте­рігаються, робити висновки в ході практичної роботи; перевірити знання техніки безпеки під час виконання практичної роботи.

Тип уроку:   практичне застосування знань, умінь і нави­чок.

Форма роботи:   виконання експерименту, складання звіту.

Обладнання:   прилад для одержання газів, нагрівальний при­лад, штатив, пробірки, дерев’яна лучинка, лож­ка для спалювання речовин, калій перманганат, вугілля.

ХІД УРОКУ

I.    Організація класу

II.  Повторення правил техніки безпеки в кабінеті хімії під час проведення хімічного експерименту, інструктаж перед початком практичної роботи

III. Тестові завдання за варіантами

Перед початком роботи ми виконуємо тестові завдання за варіанта­ми. «Ключ» до тесту — ваш допуск до практичної роботи.

Варіант І

1. Укажіть твердження, що не стосуються кисню:

а) міститься в повітрі;

б) не підтримує дихання і горіння;

в) молекула складається з двох атомів.

2. Із запропонованого переліку виберіть формули оксидів:

3. Допишіть рівняння реакцій і розставте коефіцієнти:

Варіант II

1. Укажіть твердження, що не стосуються кисню:

а) виділяється в результаті фотосинтезу;

б) відносна молекулярна маса — 32;

в) газ, легший за повітря.

2. Із запропонованого переліку виберіть формули оксидів:

3.   Допишіть рівняння реакцій і розставте коефіцієнти:

Варіант 1:1 — б; 2 — б, г, є.

Варіант ІІ: 1 — в; 2 — а, в, г.

IV. Виконання практичної роботи за інструкцією

Інструкція до проведення практичної роботи

Дослід 1. Одержання кисню з калій перманганату

      У суху пробірку насипте 1 г калій перманганату. Складіть прилад, як показано на рисунку. В отвір пробірки помістіть жмутик вати. Закрийте пробірку пробкою з газовідвідною трубкою. Закріпіть пробірку гори­зонтально на такій висоті, щоб кінець газовідвідної трубки був якнайближче до дна пробірки. Прогрійте спочатку всю пробірку, а потім на­грійте тільки ту частину, де міститься калій перманганат. Зберіть кисень у пробірку шляхом витіснення повітря. Повноту заповнення пробірки перевірте тліючою скіпкою. Після заповнення накрийте пробірку пред­метним склом. Опишіть спостереження. Запишіть рівняння реакції. Зробіть висновок.

Дослід 2. Збирання кисню методом витіснення води

      У кристалізатор, до половини заповнений водою, опустіть перевер­нену пробірку з водою. Загнутий кінець газовідвідної трубки підведіть у пробірку з водою. Нагрійте пробірку з калій перманганатом. Коли про­бірка заповниться киснем, закрийте її під водою склом і вийміть з води, не припиняючи нагрівання. Якщо припинити нагрівання раніше, то вода втягнеться в пробірку і вона трісне. Опишіть спостереження.

Дослід 3. Горіння вугілля на повітрі й у кисні

У ложку для спалювання речовин покладіть вугілля, нагрійте його в полум’ї спиртівки, та внесіть у пробірку з киснем. Опишіть спостере­ження, напишіть рівняння реакції.

Зробіть узагальнюючий висновок про способи одержання кисню та його хімічні властивості.

V. Оформлення звіту про виконану роботу в зошиті, висновків за роботою

VI. Домашнє завданняПовторити матеріал підручника.

Icon of 28 28 (9.8 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *