5 732 перегляд(ів)

Практична робота 7. Редагування та форматування текстового документа

Мета уроку:

 • навчальна: продовжити формувати вміння редагувати та форматувати текстові документи, здійснювати нумерацію сторінок; удосконалювати вміння працювати з текстовим документом;
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення учнів; формувати в учнів алгоритмічне мислення, уміння самостійно здобувати знання;
 • виховна: виховувати творче ставлення до справи.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, підручники, навчальна презентація.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. відтворення і коригування опорних знань

«Запитання — відповідь»

Іноді перевірку домашнього завдання можна проводити так: учневі, якого викликали до дошки, товариші ставлять запитання до вивченого параграфу (не заглядаючи в підручник). Оцінюють точність і правильність відповідей і самих запитань.

— Що означає «форматування тексту»?

— Опишіть відомі вам способи вибору вигляду (гарнітури) шрифту.

— Які способи накреслення тексту підтримує Microsoft Word?

— Опишіть відомі вам способи встановлення кольору тексту.

— Як встановити міжлітерний інтервал?

— Які параметри абзацу дозволяє встановлювати Microsoft Word?

— Чи можна в середовищі  Microsoft Word установити відступи  абзацу?

— Наведіть перелік основних параметрів, які використовуються в Microsoft Word для форматування абзаців.

— Опишіть основні способи вирівнювання тексту абзацу, наведіть їх основні відмінності.

— Опишіть основні правила встановлення відступів абзаців та відступу першого рядка.

 1. Мотивація навчальної діяльності

Прийом «відстрочена відгадка»

— Як правильно організувати роботу з тестовим документом, щоб зекономити час?

— Як зробити так, щоб ваш документ мав естетичний вигляд на екрані та на папері?

— Яким чином можна пронумерувати сторінки в документі?

Відповіді на ці та інші запитання ви дізнаєтесь під час вивчення нової теми.

ІV. Повідомлення теми, цілей, завдань уроку

 1. V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор)

Робота з підручником: § 23

 1. VI. Самостійне застосування знань у стандартних ситуаціях

Робота за комп’ютером

 • Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
 • Інструктаж учителя.

Підручник ст. 163-165

 • Практична робота за комп’ютерами.
 • Вправи для очей.

VII. Домашнє завдання

Підручник ст. 163-165

VIІI. Підсумки уроку

Рефлексія

Що нового сьогодні дізналися?

Чого навчилися?

Що сподобалось на уроці, а що ні?

Чи виникали труднощі?

ІX. Оцінювання роботи учнів

 

Практична робота

Завдання 1. Подоляночка.

 

 1. Відкрий папку:

E:\6-А(Б) клас\Власне прізвище\Урок 23\

 1. Створи в ній вкладену папку Практична робота №7. Завантаж текстовий процесор.
 2. Уведи текст купальської пісні Подоляночка, застосовуючи буфер обміну для введення фрагментів тексту, які повторюються.
 3. Виконай форматування введеного тексту за зразком;
 • установи для всього тексту вирівнювання по центру, розмір символів – 12 пт і шрифт TimesNewRoman;
 • для абзацу, що містить заголовок пісні, встанови колір символів –синій, накреслення напівжирне й інтервал після абзацу – 12пт
 • для абзацу, з якого починається другий куплет, установи інтервал перед абзацом – 12 пт;
 • для всього тексту встанови міжрядковий інтервал полуторний
 1. Збережи результати роботи у файлі Подоляночка в папці:

E:\6-А(Б) клас\Власне прізвище\Урок 23\Практична робота №7\

 

Завдання 2. Приказки.

 

 1. Відкрий файл Приказки, що зберігається в папці:

D:\Навчання\6 клас\Урок 23\

 1. Виправ помилки, вставляючи, де потрібно, символ «пропуск» та замінюючи маленьку літеру на велику на початку кожного речення
 2. Розмісти прислів’я та приказки так, щоб кожне з них було розміщене в окремому абзаці
 3. Збережи результати роботи у файлі з тим самим іменем у папці:

E:\6-А(Б) клас\Власне прізвище\Урок 23\Практична робота №7\

 

Завдання3. Прислів’я про дружбу.

 

 1. Відкрий файл Прислів’я, що зберігається в папці:

D:\Навчання\6 клас\Урок 23\

 1. Поставу відповідність початок і кінець кожного прислів’я та, використовуючи буфер обміну, об’єднай їх
 2. Для першого при слів ‘я встанови вирівнювання по центру, для другого – за правою межею.
 3. Для решти залиш вирівнювання за лівою межею, але встанови такі значення відступів: для третього прислів’я – відступ зліва – 2см, для четвертого – відступ зліва – 6 см, відступ справа – 5 см, для п’ятого – відступ зліва – 3 см. Для всіх абзаців, окрім першого, що містить заголовок, установи інтервал перед абзацом– 12 пт
 4. Збережи результати роботи у файлі з тим самим іменем у папці:

E:\6-А(Б) клас\Власне прізвище\Урок 23\Практична робота №7\

 1. Закрий всі відкриті вікна.
 2. Повідом вчителя про завершення роботи.

 Icon of Urok (23) Urok (23) (56.6 KiB)

Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *