3 088 перегляд(ів)

Провідні мотиви та символи блоківської лірики. «Незнайомка», «Про доблесть, про подвиг, про славу…», «Весна, весна, без меж і краю…»

Мета:  повторити з учнями  творчий шлях яскравого представника російського символізму О. Блока; розкрити провідні мотиви та символи віршів; аналізувати його поезії, виховувати мистецький смак учнів; розвивати навики виразного читання.

Обладнання: портрет О.Блока, комп’ютерна презентація, тексти віршів О.Блока в оригіналі та в перекладах українських поетів.

Тип уроку: урок аналізу поетичних творів.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань. Слово вчителя.  О.Блок – одна із найяскравіших зірок на небосхилі поезії «срібної доби». Він був культовою постаттю. У ньому бачили обраного долею спадкоємця російської лірики ХІХ ст. і  «відкривача» шляхів поезії століття ХХ, лицаря Прекрасної Дами і митця, зачарованого «музикою революції». Що запам’ятали ви про його життя та творчий шлях?

Усне опитування.

 1. Де і коли народився поет? В якій родині?
 2. Хто мав найбільший вплив на хлопця?
 3. Де навчався майбутній поет?
 4. Коли почав писати, літературний дебют поета?
 5. До якої течії літературної належав О.Блок?
 6. Яка подія в особистому житті юного Блока надихнула його на створення циклу «Вірші про Прекрасну Даму»?
 7. Перша світова війна і Блок. Що ви можете сказати про цей час?
 8. Як О.Блок  ставився до революції?
 9. Чим займався поет після 1917 року?
 10.  Що ви можете сказати про останні роки життя поета?
 11.  Які збірки поета ви запам’ятали? Які його головні твори?
 12.  Які мотиви звучать у віршах О.Блока?

ІІ.  Робота над змістом та аналізом віршів О.Блока

 1. Виразне читання віша «Незнайомка»  в оригіналі.
 2. Виразне читання перекладу  М.Литвинця.
 3. Аналіз вірша (на кожній парті «Схема аналізу поетичного твору».

*  Схарактеризуйте атмосферу дачного передмістя. Які теми  вводить автор в її описі?

*  Які образи й деталі виявляють бездуховність повсякденного житія?

*  Схарактеризуйте душевний етап ліричного героя.

*  Як, на вашу думку, образ ліричного героя співвідноситься з «пияками», що кричать

«Істина в вині!»?

*  Проаналізуйте портрет Незнайомої. На чому в описі жінки наголошує автор?

*  Знайдіть «знаки вічності» в образі Незнайомої.

*  Як ви тлумачите фінальну строфу твору?

*  Як змальовано весну в творі? Проаналізуйте вживані перекладачем ви­значення

весняного духу як «хмільного» й «тлінного».

*  Проаналізуйте образ місяця в рядках 15,16.

*  Знайдіть вияви авторської іронії в творі. На що вона спрямована?

*  Що, на вашу думку, символізує Незнайома?

*  Як Незнайома протиставлена «страшному світові» повсякдеиия?

*  Чи є вона дотичною до образу ліричного героя?

*  Чим постає Незнайома у творі    ідеалом чи ілюзією?

*   Як ви гадаєте, що у вірші є реальністю  – світ банальності чи Незнайома?

Підсумкове слово вчителя.   «Незнайома» була написана 24 квітня 1906 року і відразу ж стала одним із найбільш знаменитих віршів Блока. «Незнайома» вразила не лише шанувальників і знайомих поета. Сам Блок та­кож довгий час, за свідченням сучасників, перебував під своєрідною «магією» її впли­ву. Тематично «Незнайома» Блока розпадається на дві частини. У першій частині (пе­рша — шоста строфи) описується реальний світ, у другій частині (сьома — тринадця­та строфи) — світ ілюзій, виявлений через образ таємничої Незнайомої. Ситуативне тло, на якому розгортається сюжет твору, — це уявна зустріч у заміському ресторан­чику ліричного героя з таємничою жінкою, образ якої він у своїй уяві наділяє роман­тичними і містичними рисами.У першій частині твору ескізно окреслюються картини заміського побуту — ре­сторанні сцени, п’яні вигуки, прогулянки місцевих донжуанів з дамами сумнівної по­ведінки, які, в загальному рахунку, створюють образ заземленого, монотонного і знудьгованого міщанського існування, позбавленого високих поривань і взагалі будь-яких виявів духовності. Враження нудьги і одноманітності, що пронизує міщанський побут, підсилено потрійним повтором «щовечора». Різко контрастує із заземленою атмосферою першої частини твору образ Незна­йомої, який з’являється у другій частині і окреслюється в романтично піднесених бар­вах, асоціюється із таємничим посланцем світу справжньої краси і благородства. Кон­траст, який виникає між образами першої і другої частини твору, Блок підсилює і спе­цифічними прийомами підбору необхідних слів та їх синтаксичних сполучень, а та­кож через прийоми звукопису.Виявлений через образ Незнайомої ідейний зміст твору не має однозначного тлумачення. Найчастіше цей образ інтерпретують як символ того світлого, одухотво­реного життєвого первня, до якого прагне душа ліричного героя твору і яке вона зна­ходить у світі реальному, де істину можна відшукати хіба що у вині. Безперечно, об­раз Незнайомої підноситься над світом бездуховності і міщанської зашкарублості, і в цьому слід бачити його позитивний зміст, визначений у межах твору. Але окреслений у творі образ Незнайомої, взятий у більш широкій, а саме — загальній смисловій пер­спективі його творчості цього періоду, набуває і деяких негативних рис. Передусім він закономірно сприймається як смислова паралель до образу Прекрасної Дами, під знаком оспівування якої минув початковий період творчості Блока. Співвіднесення двох образів засвідчує певне розчарування і сумнів поета: Незнайома — хоча і роман­тична, але земна жінка, і її образ більше не уособлює тієї космічної мудрості, про яку так натхненно писав Блок у своїх ранніх віршах і яку він пов’язував з образом Пре­красної Дами. З цього боку образ Незнайомої може бути прочитаний як згасаючий відблиск

4. Виразне читання віша «Весно, весно, без меж і краю…»  в оригіналі.

 1. Виразне читання перекладу  Г.Кочура.
 2. Аналіз вірша.

*   Визначте основні настрої вірша «Весно, весно без меж і без краю…».

*   Як тут розкриваються теми «двобою з життям» та любовно-ворожого

ставлення до життєвої стихії?

*   Чому тлом цього «двобою» є весна?

*    Знайдіть у творі вияви темних боків життя.

*   Чи сподівається ліричний герой на свою перемогу?

*    У чому він вбачає радість для себе?

*   Чому, на вашу думку, взаємини блоківського героя з життям набувають

характеру «двобою»?

*   Як ви тлумачите позицію ліричного героя: «Все приймаю!»?

*   Зіставте картини весни у віршах «Незнайома» та «Весно, весно без меж і краю…».

Підсумкове слово вчителя.

Вірш відкриває цикл «Заклятгя вог­нем і темрявою» і становить одну із провідних його тем. Вірш побудований у формі ліричного монологу, адресованого через риторичне звертання до весни. Весна — центральний образ блоківського вірша, який виявляє кілька символічних значень. Пе­редусім з образом весни асоціативно співвіднесене кохання ліричного героя до жінки, постать якої з’являється у вірші лише епізодично, але забарвлює своїм образом його схвильовану емоційну атмосферу, мотивує п’янкість почуттів і поривань героя. Але крізь образ кохання у вірші проступає й інше, більш глибоке символічне значення ве­сни, її образ символізує життя і одночасно ставлення до нього з боку поета.

 1. Виразне читання віша «Про доблесті, про подвиги, про славу…»  в оригіналі.
 2. Виразне читання перекладу  М.Зісмана.
 3. Аналіз вірша.

*    Визначте тему вірша.

*    Знайдіть образи-символи, за допомогою яких розкривається динаміка взаємин

чоловіка та жінки.

*    Що засвідчує силу любовного почуття ліричного героя?

*    Чим він розплачується за втрату кохання?

*    Як ви розумієте фінальну строфу твору?

*    Розкрийте символічний смисл 6-го рядка.

*    Поміркуйте над символікою синього кольору плаща героїні.

*    Чи існує, на ваш погляд, зв’язок між жіночим образом у даному творі та Вічною   Жіночністю? Обґрунтуйте свою думку

Підсумкове слово вчителя.

За формою вірш є монологом, з яким ліричний герой звертається до уявної співрозмовниці, коханої, яка пішла від нього, залишивши про себе лише спогади, матеріалізовані в образі «лиця в оправі», що його зберігає на своєму столі герой. Основна тема вірша — муки кохання, що зри­нають у спогадах ліричного героя, при цьому локалізовані в межах цієї теми образи виразно інтертекстуальні, тобто явно спрямовані на смислове співставлення з іншим твором на тему кохання, а саме знаменитим пушкінським віршем «Я пам’ятаю мить чудову». Утім, є й суттєва відмінність між обома творами. Якщо у творі Пушкіна дра­ма, яку переживає герой — це інтимна «серцева» травма з оптимістичним, світлим фіналом, то у Блока вона символічно співвідноситься із драмою цілого поетичного покоління символістів, містичні очікування яких на прихід Прекрасної Дами не ви­правдались. Тому фінал твору звучить песимістично: ліричний герой Блока усвідом­лює неможливість нової «чудової миті».

ІІІ. Підсумок уроку.

Метод «Мікрофон». Який із віршів О.Блока вам сподобався найбільше? Чому?

ІV. Рефлексія. Пропоную учням оцінити свою роботу на уроці, виставивши собі від 0 до 3 балів за кожним із критеріїв:

*   Я активний на уроці…

*   Я вивчив напам’ять вірш О.Блока…

*   Я аналізував вірші поета…

*    Я знаю біографію, творчість та твори О.Блока…

Домашнє завдання. Прочитати про життєвий та творчий шлях Анни Ахматової. Вивчити напам’ять одну із її поезій (на вибір)

Icon of Urok Zarub 3 Urok Zarub 3 (20.6 KiB)

Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *