3 537 перегляд(ів)

Психічний розвиток підлітків

 

Мета: формувати в школярів поняття про особливості психологічного розвитку; розповісти їм про умови, що сприяють психологічному розвитку та розвитку інтелектуальних задатків; розвивати навички взаєморозуміння; виховувати повагу, чемність, щирість.

Обладнання та матеріали: фото, плакати.

Базові поняття й терміни: підліток, психологічний розвиток підлітків, інтелектуальні задатки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Обговорення проблемної ситуації

Цілий тиждень підліток добре навчався в школі, допомагав удома по господарству, а в суботу батьки навіть не пустили потусуватися в «компанії» старшокласників. Підліток вважає, що батьки вчинили несправедливо, вони його не розуміють.

– А як ви вважаєте, чи можливе порозуміння між представниками різних поколінь?

– Чи розуміють вас ваші батьки?

III. Постановка завдань уроку перед учнями

Знати: особливості психологічного розвитку; загальнолюдські критерії й ознаки психічно здорової людини; інтелектуальні задатки.

Уміти: створювати сприятливі умови для психологічного та інтелектуального розвитку, поводитися в екстремальних умовах.

IV. Вивчення нового матеріалу

Характеристика підліткового віку:

• процес статевого дозрівання;

• ствердження свого его (свого «Я»);

• поява власних поглядів на різні події;

• перші в житті ситуації вибору;

• поява нового почуття — кохання;

• установлення нових стосунків з батьками й однолітками;

• збільшення самостійності;

• часто невиправдана самовпевненість; • загострена потреба в дружбі.

Часто дуже важко розібратися у своїх симпатіях і антипатіях, адекватно дати оцінку й самооцінку, а реакції на зовнішні події перебільшені, неадекватні і навіть болючі.

Вправа «Розвиток уваги»

Учитель дає команду «руки вгору», а сам у цей час розводить свої руки в сторони; або: «правою рукою торкнутися лівого вуха», а сам торкається кінчика носа і т. п.

Загальнолюдські критерії й ознаки психічно здорової людиниУмови, що сприяють психологічному розвитку підлітка:

• доброзичлива атмосфера в сім’ї, довіра, щирість;

• взаєморозуміння батьків і дитини, турбота;

• повага до однолітків;

• уміння підтримувати дружні стосунки;

• уміння сказати «ні», щоб обстояти свою думку;

• чемне і культурне спілкування;

• добре навчання;

• інтелектуальний розвиток.

Розвиток інтелектуальних задатків

Пам’ять — одна з найважливіших функцій головного мозку.

Пам’ять — це психофізіологічний процес, під час якого людина здатна фіксувати в мозку, зберігати і відтворювати в потрібний момент раніше закладену інформацію, минулий досвід, дії. У людини процеси пам’яті тісно пов’язані з роботою другої сигнальної системи.

Залежно від часу, упродовж якого зберігається інформація, розрізняють оперативну, короткочасну та довготривалу пам’ять.

Оперативна пам’ять — це збереження інформації після її запам’ятовування на час, потрібний на виконання певного завдання; здійснюється на рівні рецепторівКороткочасна — це запам’ятовування і зберігання інформації на короткий термін (від кількох секунд до кількох хвилин) після одноразового та дуже нетривалого сприймання. Якщо інформація не повторюється, то вона зникає з пам’яті, не залишаючи відчутних слідів. Довготривала пам’ять забезпечує тривале зберігання знань, образів, переживань, які запам’ятовуються після багаторазового повторення і відтворення.

Це глибинна пам’ять, що зберігає найважливіше і найпотрібніше.

Пам’ять складається з трьох процесів:

1) запам’ятовування, або закріплення, інформації (фіксація);

2) зберігання, або утримання, інформації (ретенція);

3) відтворення інформації (репродукція).

Ці процеси тісно пов’язані один з одним, і поділ їх до певної міри умовний.

Людська пам’ять утримує в собі два види інформації:

1) видову, накопичену в процесі еволюції протягом багатьох тисячоліть, що виявляється безумовними рефлексами та інстинктами і передається спадково;

2) набуту в процесі життя кожної людини, що реалізується в умовних рефлексах. Пам’ять людини має морфо-функціональні передумови для засвоєння необмеженого обсягу інформації.

Існують такі форми пам’яті:

1) генетична — зберігає інформацію, яка передається спадково від батьків і представлена безумовними рефлексами та інстинктами;

2) рухова, або моторна, — це пам’ять на пози, положення тіла, професійні та спортивні навички;

3) емоційна — визначає відтворення певного чуттєвого стану в разі повторного впливу ситуації, у якій цей емоційний стан виник уперше; це пам’ять почуттів;

4) словесно-логічна, або змістова, — це запам’ятовування, зберігання і відтворення прочитаних або почутих думок у словесній формі;

5) зорова та слухова пам’ять є образними, тому що інформація сприймається і фіксується через відповідні органи чуття.

Увага та її роль у сприйнятті інформації

Увага — це стан активної готовності виділити з багатьох подій найважливішу і відповісти на неї певною діяльністю.

Це перша необхідна умова вибору інформації для будь-якої форми вищої нервової діяльності. Розрізняють два види уваги1) мимовільна — пов’язана з безумовним рефлексом, не залежить від волі та свідомості, виникає без будь-яких зусиль з боку людини. Важливим джерелом мимовільної уваги є інтерес людини до певних предметів або явищ — читання цікавої книги, перегляд фільму;

2) довільна — це нервовий процес спрямованої свідомості, який є продуктом соціального розвитку особистості. Залежить від нашої волі. Довільна увага цілеспрямована, виникає внаслідок свідомо поставленої мети і вимагає певних вольових зусиль. Вона здійснюється на фоні загальної свідомості і полягає у відбиранні інформації через усвідомлення її значення.

Властивості уваги:

1) концентрація уваги — це стан свідомості, необхідний для того, щоб включитися в діяльність, зосередитись на завданні;

2) стійкість уваги — це здатність певний час зосереджуватись на сприйнятті окремого об’єкта або завдання;

3) розподіл уваги — здатність людини одночасно концентрувати увагу на кількох об’єктах, що дає можливість виконувати одразу декілька дій;

4) переключення уваги — це зворотний бік розподілу уваги; воно вимірюється швидкістю переходу від одного виду діяльності до іншого;

5) обсяг уваги — це кількість об’єктів або їх елементів, які людина може одночасно сприйняти з однаковим рівнем якості й чіткості.

Отже, увага — це фактор, який керує вибором інформації для сприйняття.

Людина в екстремальних умовах

Уміння контролювати себе, психологічна рівновага допомагають людині впоратися не лише зі стресовими станами. Навички самовладання впливають і на поведінку людини в екстремальних ситуаціях, у які може потрапити будь-хто.

Реакція окремої людини на надзвичайну ситуацію і відповідна поведінка в ній називаються індивідуальною реакцією.

Індивідуальна реакція, як ви розумієте, у кожної людини різна.

Розберемо ситуацію

Троє друзів (Мишко, Ігор і Сашко) поїхали з батьками до лісу на пікнік. Хлопці вирішили прогулятися лісом. Зайшли в лісову хащу і заблукали.

Реакція Мишка: «Усе, кінець, нам не вибратись. Що робити?!»

Реакція Сашка: «Біжимо! Можливо, куди-небудь вибіжимо чи пощастить відшукати дорогу. Давайте кричати!»

Реакція Ігоря: «Не метушіться. Я визначив, що ми йшли із заходу, отже, нам потрібно орієнтуватися за сонцем».

Для збереження свого здоров’я необхідно навчитися управляти стресамиУ цьому допоможуть спеціальні вправи самоконтролю. Потрібно сісти зручніше, максимально розслабитися і повторювати наведені нижче твердження.

Формули самоконтролю:

• я негайно заспокоюся;

• я можу спокійно думати;

• я зосереджений на своєму диханні;

• я зібраний;

• я не думаю про цю проблему;

• у мене немає поганих думок;

• я можу все спокійно обміркувати;

• усе буде добре.

Якщо повторювати «формули самоконтролю» часто, то незабаром ви помітите, як легко вам буде розслабитися і заспокоїтися.

V. Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок

Поведінка в умовах надзвичайної ситуації

Програйте в класі різні види поведінки в таких ситуаціях:

1. Ви заблукали в лісі.

2. Ви спізнюєтеся на поїзд.

3. Ніч перед річною контрольною роботою.

4. Ви потрапили в ураган.

VI. Домашнє завдання

1) Опрацювати матеріал підручника за відповідною темою.

2) Виконати вправи в зошиті

Icon of Osn Zdor7 (13) Osn Zdor7 (13) (19.1 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *