5 337 перегляд(ів)

ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ (ВИСЛОВЛЕННЯМ ВЛАСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПОДІЙ, ГЕРОЇВ, ЇХНІХ УЧИНКІВ)

Мета уроку:    узагальнити й систематизувати знання учнів про

особливості публіцистичного стилю мовлення, удо­сконалювати вміння й навички письмово стисло переказувати текст публіцистичного стилю мов­лення за самостійно складеним планом; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення, па­м’ять; виховувати у школярів за допомогою мовлен­нєво-комунікативного дидактичного матеріалу по­чуття відповідальності за своє майбутнє.

Обладнання: схема-опора, роздавальні матеріали, словники.

Внутрішньопредметні зв’язки: синтаксис (текст), лексикологія, стилістика.

Тип уроку:      урок розвитку мовленнєвої компетенції (урок на­

вчального переказу).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

  1. Організація класу
  2. Вступна бесіда (ознайомлення

з   видом переказу, метою і завданнями)

Бесіда

  • Пригадайте, що вам відомо про перекази та їх види.
  • Яким вимогам має відповідати текст?
  • Що треба пам’ятати при роботі з текстом? (Усі компоненти — зміст, структура, мовне оформлення — тісно пов’язані й залежать від мети тексту, комунікативного завдання.)
  • За якими ознаками визначають стилі мовлення? (Сфера вико­ристання, основне призначення, жанри, основні ознаки, мовні засоби.)

За визначеними ознаками назвіть особливості публіцистич­ного стилю мовлення.

Ukr Mov 10 (155.3 KiB, 9 downloads)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *